Xem Nhiều 1/2023 #️ Giải Thích Về Pháp Môn Bạch Dương # Top 8 Trend | Duongveyeuthuong.com

Xem Nhiều 1/2023 # Giải Thích Về Pháp Môn Bạch Dương # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Thích Về Pháp Môn Bạch Dương mới nhất trên website Duongveyeuthuong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Sư Tôn Thiên Nhiên Cổ Phật Từ Huấn

, Phật Đà 49 năm thuyết pháp, cũng chỉ nói về cái Không mà thôi, phá trừ ngã chấp mới có thể đạt tới cái Không mà nhất chỉ điểm của thầy dĩ nhiên sẽ siêu sanh, nhưng người tu hành cần tiếp tục phá bỏ đi túc tập của lũy thế, bỏ đi phiền não trướng, nếu không thì vẫn không thể siêu sanh liễu tử, vẫn còn luân chuyển trong luân hồi.

Thời thời thường phất thức,

(Thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, chớ để bụi bám dơ).

Loại người này vẫn còn cái “Có” về thân và tâm , đã rơi vào “Thường”, là có sự đoạn diệt, mà đoạn diệt là do nhân duyên hợp lại mà thành, không hiểu tánh nên mới có danh tướng

Tức là đã bước vào cảnh giới “Vô” về thân và tâm, mà không còn có đoạn diệt, tu đạo tu tới giai đoạn này, người người đều có thần thông, thần là không thể nghĩ bàn, thông là tự tại vô ngại , không còn chướng ngại, vì vậy đắc được thần thông là do lũy thế nỗ lực tu trì mà có.

Hôm nay phải tinh tấn, trước tiên cần đạt đến giai đoạn không (vô), sau đó lại “có”, thì mới có thể đạt tới trạng thái chân không diệu hữu, vì vậy không qua giai đoạn a la hán không thể chứng bồ tát, do đó phải từng bước tu hành, pháp môn tu hành từ tiểu thừa mà tiến nhập vào đại thừa, bắt đầu tu trì từ nội tâm, có lúc ngôn ngữ thậm chí cũng đều phải bỏ, nhưng cũng không phải là đều không cần dùng tới.

Cái gọi là từ tâm tam muội là duy tâm thức giới , từ tâm thức hạ thủ, chuyển thức thành trí. Phương pháp này là bỏ đi ngã chấp, chúng sanh ngã chấp quá nặng nên không cách nào phá trừ đi. Ngã chấp tức là ngã tướng, cũng tức là nội tâm tồn tại tất cả tri chướng — đối với tất cả tứ phương trên dưới, từ xưa tới nay, lấy vũ trụ quan của chính mình, cho rằng cái biết của chính mình đều là đúng.

Trên thực tế chúng ta chịu sự chi phối vô hình mà không biết, vì vậy ngã trướng không trừ bỏ thì không cách nào đạt đến viên thông, tuy là xả bỏ tất cả để tu đạo, nhưng còn không thể xả bỏ danh lợi, con người vứt bỏ là trên cái hữu vô, mà khiến cho bản thân trở thành nô lệ của danh lợi, chấp trước thị thị phi phi của con người.

Muốn phá trừ ngã chấp phải tồn tâm cảm ơn!

Di Lặc Tổ Sư thừa nguyện hạ thế phổ độ chúng sanh, tương lai sau này muốn trên thế giới thành tựu Phật, Lão Sư Tế Công Hoạt Phật lãnh Thiên Mệnh phổ độ tam bảo, trưởng lý đạo bàn, là một pháp môn kết duyên; mà tu sĩ bạch dương là người đi đầu mở đường, tu đạo liễu duyên.

Người tu đạo đã kết duyên không tốt trong quá khứ, cũng không vì vậy mà oán trời trách người, chỉ cần tận bổn phận của chính mình cũng là đã liễu duyên rồi

Làm thế nào để liễu duyên? Từ “tâm” mà hạ thủ, nhưng nếu như chấp trước tôi có tội, tôi phải liễu tội, cũng là một trướng ngại. Có câu nói: Tội phúc vốn không, tâm có thể tạo nghiệp cũng có thể chuyển nghiệp, nghiệp vốn là không

Người có đức không phải ở tại số tuổi nhiều hay ít, Người có trí tuệ ở mọi nơi đều có thể giác, từ trong quá trình tu đạo giác tế, đạt tới mục tiêu sau cùng của việc tu đạo là sự giác ngộ.

Lúc cầu đạo mỗi người đều đã tự hiểu rõ, nhưng vì tri trướng mà không cách nào ngộ được cái Không, do đó lúc nào cũng phải quán chiếu, từ tiềm ý thức của tâm mà hạ thủ, chuyển bước nhập vào cảnh giới Không, mà còn có thể vô trụ, không còn tồn tại thiện ác phúc tội trong đó, như vậy mới có thể tín tâm duy trì vĩnh hằng, đạo tâm vĩnh bất thối chuyển tiến về phía trước, có thể đồng trợ thiên bàn, hoàn thành đại nguyện tam tào phồ độ

Pháp Môn Tu Đạo Thời Bạch Dương (Phật Di Lặc) So Với Pháp Môn Tu Đạo Thời Hồng Dương (Phật Thích Ca Mâu Ni) Có Gì Khác Biệt?

– Xin hỏi Thánh Tăng Hoạt Phật, pháp môn tu đạo thời Bạch Dương (Phật Di Lặc) so với pháp môn tu đạo thời Hồng Dương (Phật Thích Ca Mâu Ni) có gì khác biệt?

– Thời xưa và thời nay tu đạo giống nhau, vì sao Hồng Dương Kì hòa thượng tụng kinh, Bạch Dương kì tu đạo không tụng kinh, vậy có khác biệt ở chỗ nào?

Tế Công Hoạt Phật giải đáp:

– Pháp môn tu đạo thời Hồng Dương (thời đức Phật Thích Ca) và pháp môn tu đạo thời Bạch Dương (hiện nay là Phật Di Lặc) không có gì khác nhau, đạo cổ xưa và đạo ngày nay không có gì thay đổi cả, sao lại có chỗ khác nhau, Đạo vốn không có khác biệt về không gian và thời gian, từ cổ xưa tu đạo là ở nơi tâm, thời nay tu đạo cũng là ở nơi tâm.

– Vào thời Thích Tôn ( Phật Thích Ca) truyền Đạo, là dựa vào “chánh pháp nhãn tàng “, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, đem tâm pháp phó chúc cho Ma Ha Ca Diếp, rồi tới A Nan là đời tổ thứ hai được truyền, cứ Tổ Sư đời đời tương truyền mà không đoạn tuyệt, sao lại có tụng kinh?

– Thời thế diễn biến không ngừng, nhưng chân lí tuyệt đối không thay đổi, sau khi Thích Tôn ( Phật Thích Ca) nhập Niết Bàn, đạo thống cứ một mạch tương truyền, lí ấy cũng không hề thay đổi.

– Đạo vốn nhất mạch tương truyền, lí ấy cũng duy nhất, trải qua thời gian diễn biến suốt hai ngàn mấy năm, thậm chí xuất hiện các tông phái, tự cho là cái của mình đúng, điều thị phi từ đó mà ra, nên có cách tu khác nhau.

– Ngay cả trong Nhất Quán Thiên Đạo, Thiên Đạo vốn không có gì đổi thay, mà lí cũng chỉ duy nhất, nhưng giữa các nhánh phái vẫn cứ biến chất, thậm chí có người tịnh tọa, xếp bằng, đều không phải tôn chỉ vốn có của Thiên Đạo

– Kinh vốn là bài thuyết pháp của Phật, do đệ tử ghi chép lưu lại, kinh là đường lối, là con đường cho chúng sanh ngộ mà hành, nào có thể miệng tụng mà không thực hành?

– Hành vốn là xuất phát từ nơi tâm, bản thể của Đạo là hồn nhiên nhất lý, cái dụng của Đạo là nhất tâm tự nhiên, nếu có chấp tướng là không phải Đạo đấy.

– Lấy tâm truyền tâm, tâm ấn tâm, ngộ chân lý, hành chân đạo, là chánh pháp, nếu chánh pháp mất, tâm không có cái để ấn, là tướng pháp đấy

– Người theo tướng pháp là chấp về kinh để tu đạo, là ngộ kinh tu đạo, còn người không ngộ kinh, là mạt pháp đấy, nếu mất đi chánh pháp tường pháp trong chân tông, hoàn toàn mất đi tôn chỉ của Phật, chỉ bái lạy Phật thì cho là tu đạo, chỉ nhờ vào Phật thì gọi là tu đạo, vạn kiếp không thể siêu sanh, Phật có nói rõ ràng, các loài chúng sanh, ta đều cho vào “Vô dư Niết Bàn” mà cho diệt độ, nhưng thực tế không có chúng sanh được diệt độ, tại sao vậy? Nếu bồ tát có ngã tướng, nhân tưởng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức không phải là Bồ Tát

Môn Học Yêu Thích Của 12 Cung Hoàng Đạo

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Kim Ngưu rất giỏi phân tích. Trong ngành Khoa học nhân văn, họ yêu thích môn Nghệ thuật thị giác bởi vì chòm sao Kim Ngưu được quản chiếu bởi sao Kim mang vẻ đẹp vĩnh hằng của tình yêu. Trong những môn khoa học khác, họ yêu thích Hoá học, Khoa học Trái Đất, Công nghệ thông tin, Giao thông vận tải và Khoa học quân sự. Những chú Bò có sẵn tố chất để trở thành giáo viên. Tuy vậy, họ hợp với việc giảng dạy người lớn hơn là trẻ con.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Cung hoàng đạo này nổi tiếng bởi tình yêu vô bờ bến dành cho Văn học và Nghệ thuật. Họ có xu hướng tập trung vào ngành Khoa học Nhân văn như Biểu diễn nghệ thuật, Lịch sử và Ngôn ngữ học. Họ cũng phù hợp với các ngành Khoa học xã hội như Nhân học, Khảo cổ học, Nghiên cứu giới tính và Tâm lí học. Song Tử tư duy logic sẽ thích học Kiến trúc và Thiết kế, Pháp luật và Báo chí. Phần lớn Song Tử gặp vấn đề không biết mình thích hợp với ngành nào nhất, vì vậy họ nên chọn việc viết tiểu thuyết bởi đây là lĩnh vực họ làm rất giỏi.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Cung hoàng đạo nhạy cảm này có xu hướng tập trung vào các ngành Khoa học Nhân văn như một lĩnh vực nghiên cứu. Họ trội hơn trong những môn như Ngôn ngữ học, Triết học và Tôn giáo. Tâm lý học, Xã hội học, Khoa học không gian, Lâm nghiệp, Hoạt động thể chất và Công tác xã hội cũng được họ quan tâm. Nhiều người thuộc cung Cự Giải là những bác sĩ giỏi hoặc giáo viên tốt bởi vì họ là những người đầy lòng trắc ẩn. Mặc dù hơi nhút nhát nhưng Cự Giải là những diễn viên cừ khôi đơn giản vì họ rất đồng cảm với bạn diễn.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Sư Tử hướng ngoại yêu thích Khoa học Nhân văn và vượt trội trong môn Nghệ thuật biểu diễn và Nghệ thuật thị giác. Họ cũng học rất giỏi những môn như Địa lý, Kinh tế và Khoa học chính trị. Rất nhiều người thuộc cung Sư Tử thích thú với Khoa học không gian và Hoá học. Một lĩnh vực khác thu hút sự quan tâm của Sư Tử tích cực này là Kinh doanh, Kỹ thuật, Vật lý, Pháp luật và Khoa học quân sự. Họ thích những công việc đòi hỏi chuyên môn cao, làm việc ngoài trời và đặc biệt là dưới ánh nắng mặt trời. Sư Tử là những vận động viên nổi tiếng và họ còn có sự nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu nông nghiệp.

Xử Nữ (23/8 – 23/9)

Xử Nữ có đầu óc thực tế và không hứng thú đến Khoa học Nhân văn và thay vào đó họ tập trung vào nghiên cứu các lĩnh vực như Hoá học, Vật lý, Logic học, Toán học, Thống kê và Khoa học hệ thống. Họ còn là giáo viên và quản trị viên giỏi. Trong ngành Khoa học xã hội, họ thích môn Kinh tế và Giáo dục giới tính. Họ rất giỏi khi làm những việc mà họ có thể tách hoàn toàn cảm xúc ra khỏi tâm trí.

Thiên Bình (24/9 – 22/10)

Thiên Bình thường không quan tâm đến Nghệ thuật biểu diễn, Nghệ thuật thị giác, Văn học và Lịch sự. Trong lĩnh vực Khoa học Xã hội, cung hoàng đạo cân bằng này rât vượt trội trong ngành Khảo cổ học, Kinh tế, Địa lý, Tâm lý học và Xã hội học. Họ cũng quan tâm đến Khoa học không gian và Khoa học trái đất. Một Thiên Bình yêu thương nhân loại có khả năng “nhìn xa trông rộng”, nhưng họ thích trau đồi kỹ năng đó để đem lại vẻ đẹp cho thế giới. Kỹ thuật, Thư viện học và Nghiên cứu thư viện và bảo tàng cũng rất phù hợp với những người đa tài này.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Ma Kết yêu thích Triết học và Ngôn ngữ học. Họ còn quan tâm đến những lĩnh vực nghiên cứu mang tính thiết thực đương thời như Nghiên cứu văn hoá và dân tộc hay Nghiên cứu về giới tính và tình dục. Ma Kết cũng rất thích học Địa lý, Hoá học, Vật lý, Y tế cộng đồng, Logic học và Toán học. Kinh doanh, Kỹ thuật và Ngân hàng là những ngành phù hợp với cung hoàng đạo này. Ma Kết là những đầu bếp tuyệt vời và họ cũng giỏi trang trí nội thất. Họ thậm chí còn là nhân viên spa hay thợ làm tóc nổi tiếng.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình có tầm nhìn xa trông rộng, họ thích nghiên cứu các nền văn minh cho nên Lịch sử, Ngôn ngữ học, Triết học, Tôn giáo, Nhân chủng học, Khảo cổ học, Văn hoá và Dân tộc học rất phù hợp với họ. Họ có xu hướng yêu thích Nghệ thuật tạo hình và Nghệ thuật diễn xuất cũng như Nghiên cứu thư viện và bảo tàng. Họ là những chuyên gia truyền thông, thế nên thực tế cho thấy, Bảo Bình là quản trị viên, nhà tâm lý học, nhà báo và nhân viên xã hội rất tuyệt vời. Họ còn có “máu thi sĩ” nên rất nhiều người thuộc cung Bảo Bình là nhà thơ hay nhạc sĩ.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Chòm sao theo chủ nghĩa nhân đạo này bị thu hút bởi những môn như Tâm lý học, Xã hội học, Văn hoá học, Nghiên cứu dân tộc, Triết học và Tôn giáo. Họ là những người giao tiếp tốt, nên khá nhiều người thuộc cung Song Ngư làm việc trong ngành báo chí, truyền thông hoặc nghệ thuật thị giác. Song Ngư là ca sĩ và nhạc sĩ tuyệt vời, họ còn giỏi trong việc thể hiện sự nhạy cảm của họ dành cho người khác. Họ là những giáo viên giỏi. Song Ngư có năng khiếu tự nhiên trong việc tính toán, điều đó khiến họ hợp với ngành Kiến trúc, Thiết kế, Kỹ thuật và Âm nhạc. Nhiều người thuộc cung Song Ngư còn thích Nghiên cứu nông nghiệp bởi vì họ rất yêu động vật và thiên nhiên.

Tìm Hiểu Sơ Lược Về Cung Cự Giải Và Bạch Dương

Cự Giải và Bạch Dương? Hai cực đối lập hệt như Nước với Lửa. Không biết bạn gặp gỡ Bạch Dương của mình bằng cách nào nhưng thật sự là rất khó (nếu không muốn nói là không thể) để chịu đựng được đứa trẻ của cung Hoàng Đạo, Bạch Dương. Lý thuyết mà nói, tôi khuyên bạn thậm chí đừng nghĩ đến việc đó. Tại sao ư? Hãy lần lượt phân tích những điều sau.

Bạn không những phải thể hiện tất cả sự hiểu biết và lòng tận tụy bạn có (thậm chí là hơn thế nữa), mà bạn còn phải chịu đựng những thứ vốn dĩ ko thuộc bản chất của mình: sự thẳng tính, những lời chỉ trích chính xác (điều mà Bạch Dương rất giỏi làm), và một thái độ thẳng thắn có thể dễ dàng tổn thương bạn. Khi nói sự thật với 1 Cự Giải nhạy cảm cần phải nhẹ nhàng và điều này nằm ngoài khả năng của 1 Bạch Dương. Đúng như vậy, Bạch Dương không được khéo léo cho lắm.

Đối với bất kì Cự Giải bẩm sinh nào, gia đình và mái ấm đều là những thứ quan trọng nhất. Bạch Dương thì luôn muốn chinh phục thế giới, bắt đầu những dự định mọi lúc, và gặp gỡ bạn bè. Nếu bạn và Bạch Dương cãi nhau thì bạn gặp rắc rối rồi đấy: không có gì mà Bạch Dương không làm để giành phần thắng, kể cả trong 1 cuộc cãi lý. Nếu cảm xúc của bạn bị tổn thương và Bạch Dương nhận ra được điều đó thì hãy vui mừng đi, vì điều đó không xảy ra thường xuyên đâu.

Ở bên cạnh 1 Bạch Dương, bạn sẽ có cảm giác bị sét đánh, đó chính là mức độ “bùng cháy” mà cung này mang lại: khao khát được “cháy” hết mình, được bắt đầu mọi thứ, được sáng tạo ra 1 thứ gì đó, luôn thật mãnh liệt. Và vì Cự Giải thường cảm thấy tổn thương bởi những lời xúc phạm vô hình (người cung Cự Giải hay tâm trạng và cực nhạy cảm), Cự Giải có thể hèn nhát rút lui và Bạch Dương thì chẳng mảy may nhận ra.

Người thuộc cung Bạch Dương phản ứng, hành động và quyết định rất nhanh, trong khi phản ứng và hành động của Cự Giải thì lại có phần thận trọng. Nếu bạn xoay xở và thay đổi được Bạch Dương ở lĩnh vực này, thì mọi chuyện sẽ ổn nhưng điều đó cần nhiều kiên nhẫn và ràng buộc. Bạn muốn sự ổn định, trong khi Bạch Dương lại luôn đi tìm những chân trời mới để khám phá: thật khó mà hình dung ra nơi hai bạn gặp nhau, sở thích của hai người khác nhau quá lớn! Đối với 1 Bạch Dương, tình yêu luôn phải đầy đam mê, giống như thuở ban đầu, bằng không họ sẽ đi tìm người khác.

Tình dục với 1 người thuộc cung Bạch Dương thường rất nóng bỏng, đặc biệt là giai đoạn đầu, nhưng bạn sẽ không tìm thấy sự thỏa mãn ở nhau. Bởi lẽ Bạch Dương cảm thấy rất khó khăn và hầu như không thể trong việc chạm tới đáy sâu tình cảm của Cự Giải, cũng như khám phá về quan điểm phức tạp của bạn trong tình yêu.

Vấn đề ở đây là Bạch Dương không có sự nhẫn nại: kể cả khi họ cố gắng thì sớm hay muộn họ cũng sẽ phát chán và bắt đầu tăng tốc nhịp sống, một nhịp sống khiến bạn cảm thấy chán ngán và mệt mỏi. Bạch Dương thuộc cung Lửa, thế nhưng ở họ không mang lại sự ấm áp.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Bạn đang xem bài viết Giải Thích Về Pháp Môn Bạch Dương trên website Duongveyeuthuong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!