Xem Nhiều 12/2022 #️ Pháp Song Tu Khi Nào Thực Hiện Và Tại Sao? / 2023 # Top 14 Trend | Duongveyeuthuong.com

Xem Nhiều 12/2022 # Pháp Song Tu Khi Nào Thực Hiện Và Tại Sao? / 2023 # Top 14 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Pháp Song Tu Khi Nào Thực Hiện Và Tại Sao? / 2023 mới nhất trên website Duongveyeuthuong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

PHÁP SONG TU KHI NÀO THỰC HIỆN VÀ TẠI SAO?

Soạn giả Pram Nguyen Ngày 14/5/2020 — o0o —

Tuyết Sơn‎ to Pram Nguyen

TRẢ LỜI

Có hai cách tu: 1) Quán-tưởng 1 Thể hai Tướng. 2) Thực hành nam-nữ giao hợp

Pháp thứ nhứt ngài Je Tsongkhapa (1357-1419) thấy sự đồi trụy của hàng xuất gia đã lập ra tông phái Cách-lỗ (Gelugpa: Hoàng Mạo). Mũ vàng vốn ban đầu là mũ dành riêng cho những đại sư có nhiệm vụ duy trì giới luật. Dòng phái nầy đức Dalai Lama XIV xuất thân là Pháp-chủ.

Pháp tu KHÔNG ĐÒI HỎI có nữ nhân. Nhưng, các vị được phép quan tưởng theo tư thế yab-yum (cha-mẹ) chỉ khi nào hoàn tất GIAI-ĐOẠN CHUẨN-BỊ/SÁNG TẠO. Hay nói huỵch tẹ ra là khi nào có thể TẠO RA 1 HUYỄN THÂN.

NẾU NGƯỜI NÀO ĐỘI MŨ VÀNG MÀ CÓ NỮ NHÂN THÌ ĐÍCH THỊ LÀ PHƯỜNG GIAN TRÁ.

CÒN CÁC GIÁO PHÁI KHÁC (CỰU DỊCH VÀ TÂN DỊCH) CŨNG VẬY, KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ.

Còn truyền thống của ngài Drukpa Kunley (1455–1529) thì trái ngược! Ngài không sử dụng Karmamudra mà dùng thân ngài để giáo hóa 5.000 phụ nữ thành Đạo. Người đương thời gọi ngài là Thánh Điên. Tuy nhiên, nếu ngài chỉ sống 74 thì không lý nào gặp ngài Tsongkhapa.

Thật ra, ngài sống trên 120 tuổi (1409-1529). Sau khi đắc Đạo, ngài đã chu du qua lại giữa Bhutan và Tibet, chạm trán với các “Thánh giả” Karmapa và “Phật Je Tsongkhapa”.

THE DIVINE MADMAN The Sublime Life and Songs of Drukpa Kunley (Thánh Điên Drukpa Kunley Cuộc đời kỳ diệu và những bài Thánh ca)

Trang 85/322, Chương 2, viết

One day the Lama thought to himself that it was wrong to have been so long in Lhasa without meeting a Buddha Lama, and he determined to visit the Buddha Tsongkhapa. ‘It is said that Tsongkhapa is an incarnation of the Bodhisattva of Intelligence,’ Drukpa Kunley told Palzang Buti. ‘I must see if his mind is free of lust and anger.’ ——————

PRAM NGUYEN TẠM DỊCH:

Một ngày, Lama [Drukpa Kunley] tự nghỉ rằng, “thật là sai lầm, mình đã lưu lại Lhasa quá lâu, mà chẳng đến gặp Phật sống Lama”, và ngài quyết định đến diện kiến Phật sống Tsongkhapa. Ngài Drukpa Kunley nói với Palzang Buti, “Tsongklhapa là hóa thân của ngài văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát, ta cần phải gặp xem có phải trong tâm của ngài ấy đã hoàn toàn rủ sạch ái-dục và sân-hận chưa?”

— # —

Trang 106/322, Chương 3, viết

The Lama continued on his pilgrimage to Yalpachen. Here he found the Karmapa, who was wearing his Black Hat, enthroned under a canopy, and giving instruction to a vast concourse of people assembled in the market place. In the crowd was a strikingly beautiful girl called Mistress Palzang. The Lama laid a stick over his shoulder and walked around the market place all the time shouting, ‘Karmapa has broken his Vow!’

PRAM NGUYEN TẠM DỊCH:

Lama [Kunley] tiếp tục cuộc hành hương về Yalpachen. Ở đó, ngày gặp Karmapa, bậc đội Mũ Đen, ngồi kiệu có tàng lọng che, và đang thuyết pháp cho số đông ngay chợ. Trong đám đông đó có một thiếu nữ tuyệt đẹp gọi là nàng Palzang. Lama [Kunley] vác gậy trên vai và đi lòng vòng chợ và la làng, “Karmapa đã phạm Giới!”

— # —

PHÁP THỨ HAI LÀ PHÁP TU CỦA NGƯỜI TẠI GIA, dành riêng cho hàng Vua, Chúa, Tể quan, Trưởng-giả và Đại Cư-sĩ (người nhàn rỗi, không tham chính, không kinh doanh, thông hiểu Chánh-Pháp).

Người tại gia, không bị Giới luật xuất gia trói buộc, có vợ, thê thiếp là chánh dâm, còn động vào 20 loại phụ nữ mà Kinh Tiểu-Thừa dạy là tà dâm. Ở đây, không liệt kê, không bàn đến.

DÂM DỤC TỨC ĐẠO là Phi-pháp, Phi-Đạo, nhưng là pháp tu của hàng thượng căn đại trí; không phải pháp tu của phàm phu hay hàng Thanh-Văn, Duyên Giác.

MỤC ĐÍCH CỦA PHÁP SONG TU là khiến cho các luồng khí và gió đi vào ống dẫn trung tâm trọn vẹn, Candali vượt khỏi Dharmachakra. Nếu không hậu quả sẽ là 1) ưa làm nặng ngực, 2) nghẻn tim, 3) có khi bán thân bất toại hay 4) chết. Vì vậy, nếu chưa đem các luồng khi và gió vào ống dẫn trung tâm (avadhuti nadi) mà hành pháp song tu (yab-yum) thì đã sai rồi. Nói cách khác, người tu CHƯA THẤY Bổn Tôn mà hành pháp song tu thì dễ đọa Địa ngục! Vì sao? – DÂM DỤC TỨC ĐẠO chỉ KHI HÀNH DÂM MÀ KHÔNG CÓ SỰ HIỆN DIỆN NGÃ.

VIỆC CÁC TULKU SỬ DỤNG NỮ NHÂN VÀO VIỆC TU TẬP mà dương vật không có tướng mã âm tàng (thu nhỏ lại và lớn ra tùy ý) thì đã phạm dâm giới.

Một vị Tulku (đúng nghĩa) là một vị Lama tái sanh liên tục trong nhiều đời, gọi là Hoạt Phật, nhằm cai quản tu viện của mình, thuyết pháp chỉ dạy và khuyến tấn các đệ tử của mình. Vì nầy không có thẩm quyền với các tu viện hay dòng phái khác.

Vợ của bậc Đại Thành-Tựu giả (Mahasiddha) gọi là karma-mudra hay gọi tắt là mudra (Ấn Hành động), tiếng Tây-Tạng gọi là gsang-yum, hay Kandro CHỈ THỰC SỰ TU TẬP KHI NHẬN QUÁN ĐẢNH THỨ BA (trong 4 loại Quán Đảnh cao cấp nhứt).

Những người tự xưng là Dakini hay Kandro (Tiếng Tây Tạng) phải có những phẩm chất đặc biệt của mình. Dakini có 10 loại, phân ra làm 5 Bộ thuộc xuất thế gian, và 5 thứ thuộc thế gian. Bậy nhứt là thứ giả mạo Dakini (hay đĩ trá hình). Trong tất cả điều ác thì dâm là ác nhứt!

Vì vậy, chớ vội tin vào pháp Song Tu mà mất cả huệ mạng

– Om Mani Padme Hum –

PHÁP SONG TU KHI NÀO THỰC HIỆNVÀ TẠI SAO?Soạn giả Pram NguyenNgày 14/5/2020— o0o —Tuyết Sơn‎ to Pram…

Người đăng: Pram Nguyen vào Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020

Dien Hanh Pram Nguyen con nhờ Ngài giải rõ suy nghĩ này của con ạ. Con e là lối suy nghĩ của con chưa thấu đáo còn sai sót. Nhờ thầy từ bi khai thị. Theo ảnh trên thì tất cả các nữ nhân ứng vào 10 loại dakini thế gian này khi họ hành chánh pháp với bậc đại sư (chùy kim cương và phương tiện thiện xảo). Nhưng nếu bị các tà sư, ngoại đạo dụ dỗ thì là hành dâm và bị đọa lạc. Với người thường thì như ảnh đã nói rõ.

Con kính bạch thầy. Cảm ơn ngài đã trả lời câu hỏi của đạo hữu Tuyết sơn để cảnh tỉnh chúng con. Theo như bài giảng của thầy thì pháp song tu này chỉ dành cho hàng xuất gia và cư sĩ tại gia thượng căn, nhưng không nhắc đến nữ cư sĩ. Như vậy nữ cư sĩ không tu pháp này đúng không ạ? Con mong người giải tỏa chỗ không thông suốt này của con.

Pram Nguyen Nữ tu sĩ có tu như Tsogyal (Thắng Trí Hải) là vợ tinh thần của ngài Padmasambhava. Bà bị 7 tên cướp hiếp dâm, mà vẫn ung dung tu. Sau phải đi gặp Sali 16 tuổi để tu.

Dien Hanh Pram Nguyen vâng thưa thầy. Đa tạ thầy đã chỉ điểm.

Từ Tuấn Con xin cám ơn người đã gia ân khai thị pháp bảo quý báu này ạ

Diên Yến Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn 🙏🙏🙏 Nam Mô Guru 🙏🙏🙏

Pram Nguyen Pema Lhamo đừng nói bậy nha! Kẻo mấy Tulku ba trợn kiếm nó!

Diên Yến Pema Lhamo chị đừng suy đoán vậy ạ 😅

Pema Lhamo Haha

Từ Tuấn Xin ngài giải thích cho chúng con rõ hơn về 4 hình thức quán đảnh, trong đó có hình thức quán đảnh thứ 3 ạ

Pram Nguyen Bốn thứ quán đảnh nầy là tùy theo Candali đi lên mà có tên 1, 2, 3 và 4. Quan trọng nhứt là 3 là Bí Mật Quán Đảnh, ở đó Khí và Gió lọt vào Avaduti, hai luồng đỏ và trắng tan biến vào ống dẫn Avaduti nầy khiến nó chuyễn từ đen sang xanh dương rực rở. Candali lúc đó đang tại vùng ngực (dharma chakra). Quán đảnh Lời là Quán đảnh thứ 4. Ở đó, bậc Thầy gia trì khiến đệ tử nghe được diệu âm của chư Phật Thế Tôn, chư Bồ Tát…và Candali lên cửa Đại Nhựt và tỏa sáng. Bắt đầu Thân Quang Minh xuất hiện. Không thể nói tiếp…

Từ Liêm Titi Pram Nguyen chúng con xin kính cẩn đảnh lễ Ngài là bậc Đạo Sư Kim Cang Đại Thừa Giáo Cao Quý .

Pháp Vinh Con xin kính đảnh lễ Người, bậc Đạo sư kim cang cao quý đã Khai thị 🙏

Trương Nga Dạ con cảm tạ Thầy khai thị rành rẽ! Trước Thầy có hay đăng hình Pháp Tu Song Thân này, có những người đã nghĩ xấu rằng Thầy liệu là có ý định tuyên truyền Pháp Tu này chăng? Với mục đích gì?… Thì bài này như cú vả vào mặt họ. Thầy khẳng định “Bậy nhứt là thứ giả mạo Dakini (hay đĩ trá hình). Trong tất cả điều ác thì dâm là ác nhứt. Vì vậy chớ vội tin vào pháp Song Tu mà mất cả huệ mạng. Dâm dục tức ĐẠO chỉ khi hành dâm mà không có sự hiện diện NGÔ. Cách giảng dạy của Thầy cứ minh bạch! Vì thế không cần phải giấu diếm. Thầy đăng hình, nhưng Thầy luôn biết Thầy đang làm gì và hiểu rõ về nó. Thế nhưng, có những người chưa hiểu gì đã vội nghĩ xấu. Thầy đăng hình Pháp Song Tu để phá cái chấp ngã tránh né tỏ vẻ thanh cao của người đời, đồng thời chỉ ra tối thượng trong tu tập thì dâm dục cũng tức là Đạo. Nhưng đồng thời, trong bài này Thầy cũng chỉ rõ nếu dâm dục chỉ là ĐẠO khi hành dâm không có sự hiện diện của NGÃ. Giả mạo Dakini để hành dâm, là đĩ trá hình, mất cả huệ mạng. Do đó, khi học Pháp của Thầy thì xét thấy căn tánh mình ở đâu để hiểu cho phù hợp! Nếu điều gì, chưa hạp ý, thì điều ấy không hạp căn tánh của mình chứ không có gì mâu thuẫn hay sai cả. Con cảm ơn Thầy đã khai thị ạ.

Pram Nguyen Trương Nga cám ơn con nhắc khéo lũ ngu, nhìn Phật Pháp bằng con mắt dâm ô!

Trương Nga Pram Nguyen Dạ hầu như mọi người đều bị cái “lăng kính cũ” trong mắt mình mà đánh giá điều khác, người khác. Họ thấy Thầy dạy nhiều khi khác với điều họ được dạy thì liền nghĩ xấu. Con thì nhìn khách quan lắm. Ví dụ Thầy không đề cao Mật Tông Tây Tạng hay các Rinpoche, Lạt Ma chỉ để PHÁ cái chấp của người học Mật Tông Việt Nam rằng Mật Tông Tây Tạng là ngon nhứt, là tối thượng. Vì học qua các “Bậc Giác Ngộ” tái sanh, có dòng truyền thừa lâu đời, có chứng nhận. Thực ra, ý Thầy muốn dạy là Mật Tông của Như Lai không phải đặc sản riêng của Tây Tạng! Nên không phải hễ cứ học Mật Tông phải tôn sùng các vị ấy! Thậm chí có những Hành Giả Du Già Ẩn Thân nắm giữ những Pháp tu thậm thâm vi diệu, Kinh Điển bí mật của Như Lai. Người khác sẽ nghĩ ủa vậy chắc thầy ghét Tây Tạng lắm? Không hề! Trong một bài Nguyện, thầy vẫn nói Tây Tạng là Thánh Địa, Thầy nguyện cho Tây Tạng thoát khỏi sự đô hộ của TC. Vậy Thầy nói điều trên vì Trí Tuệ chỉ rõ trắng đen để phá chấp hay vì sân si? Chịu bén nhạy một chút sẽ nhận ra ạ…

Pema Lhamo Trương Nga là dakini pk? Hihi

Trương Nga Pema Lhamo Không bạn ơi. Dakini gì đâu! N chỉ là học trò học Pháp Thầy Pram dạy thôi. Hihi…

Diên Lan Pema Lhamo bạn nên tìm hiểu về Dakka đi có ích cho bạn hơn đó ^^

Trương Nga Pema Lhamo Mình đã nói mình không phải là Dakini mà! Tự bạn hỏi xong tự nói “nếu” luôn. 🙃 Với tâm phàm phu này, Dakini kiểu gì! 😊

Pema Lhamo Đag đùa mà.

Trương Nga Pema Lhamo Đùa gì mà đùa! Đùa vụ Dakini kẻ xấu chụp màn hình là chết luôn đó. 🙃

Diên Lan Trương Nga có lẽ em nên hỏi Thầy giúp Pema Lhamo xem cô ấy có phải Dakini không, chứ đẩy vô qua cho người ta mà có khi trong lòng lại nghi ngờ bản thân “có khi nào mình là..” thì mệt lắm. Muốn biết thì hỏi thẳng nhá 🤣

Lê Tưởng Trương Nga thưc sự pháp này không hiểu. Nhưng xin mạn phép đuoc suy nghĩ theo ý kiến cá nhân. Mọi việc quan trọng nhất là sự dính mắc. Nếu không dính mắc thì ăn cũng tu mà quan hệ thể xác cũng tu.

Liên Hoa Đạo Triển Pram Nguyen Chú cho con hỏi cái đoạn này “dương vật không có tướng mã âm tàng (thu nhỏ lại và lớn ra tùy ý)” thì thuật ngữ Tây Tạng gọi là gì Chú?

Pram Nguyen Liên Hoa Đạo Triển chú không tu theo PG Tây Tạng.

Liên Hoa Đạo Triển Pram Nguyen Dạ Chú!

Từ Đức Những lời vàng ngọc thật là vô giá, cái tát cho kẻ ngu muội nhìn pháp song thân bằng con mắt dâm ô, trước kia do vô minh mà con nhìn tượng song thân thầy kì kì, tu theo thầy 1 thời gian mà con có chuyển biến tích cực. Con tạ ơn Thầy🙏🙏🙏

Pháp Thiện Nhiều người ngu muội thấy hình thì nói Tà Kiến, trong khi chính cái suy nghĩ của nó mới là Tà Kiến, chứ cái hình có tội đâu mà mang danh xấu như thế? Do chính “tà kiến” đặt tội cho chứ cái hình hay pháp tu chánh đạo chẳng có tội gì cả!

Hoàng Hương Mai Con thì nhìn song thân cũng như 1 thân. Nhìn nam cũng như nữ. Tu theo pháp Thầy riết rồi giờ không nặn nổi 1 câu thơ tình luôn. Thực ra cứ nhìn thoáng ra nam nữ như nhau, chẳng có gì hấp dẫn. Phía trong cả nam và nữ đều có 1 tự tánh thanh tịnh. Sao ta lại vì tướng nam tướng nữ mà không nhìn thấy cái thanh tịnh bên trong . Chấp lấy 2 tướng này rồi phân biệt rõ 2 tướng này, rồi khởi tâm thích thú … thì quá uổng cho người tu. Đương nhiên, kẻ tu giả quá nhiều. Con có 1 người bạn mà năm lớp 10 của nó đã bị thầy chùa làng lấy mất trinh tiết, nó yêu ông ta điên cuồng. Sau này thì nó biết cả hơn 10 cô bạn trạc tuổi đều bị ông này lấy mất trinh tiết…ông này kéo họ vào si mê, yêu điên dại..Nhưng tất cả đều chọn im lặng đến chết, ko chịu nói ra. Đó là những thầy tu ba trợn ẩn giấu. Còn 1 số vị từ xứ khác về đây tuyển dakini phối ngẫu lại công khai, còn lên mạng tìm “dakini” để khoe “hàng” thật là hết nói. Hết sức trơ trẽn và bịp bợm. Kẻ này là con cháu của Ma Vương làm bại hoại Phật Pháp. Tội cho những cô gái không biết gì, còn gái đĩ tự nhận là dakini dâng thân vì Đạo thì cũng sẽ đọa địa ngục sớm thôi. Dâm dục muôn đời khổ. (Tu theo Thầy lúc đầu khá khó vì Thầy nói thẳng những thứ mình hay né nhất, những thứ mình vẫn phạm nhưng ai nói trắng ra lại thấy xấu hổ không thích. Thế rồi dần dần đối diện, nhìn thẳng vào …đến 1 lúc thấy kẻ khác giới trần truồng trước mặt,ta cũng nhìn như không nhìn, thấy như không thấy… Con nghĩ Thầy đã đạt tới sự tu hành tối cao, ly dục tuyệt đối mới truyền được năng lượng thù thắng trong mỗi bài dạy để chúng con đọc vào mà không sanh tâm nghĩ bậy và diệt dục dần dần cho đến hết sạch. ) Những kẻ nghĩ bậy là vì muốn nghĩ bậy chứ không thâm nhập vào lời Thầy. Chúng trước sau đều chỉ vì mục đích hủy báng Thầy.

Diên Lan Hoàng Hương Mai tịt thơ rồi à cô nương ^^ Hương Mai hổng có chịu làm thơ Bạn hữu anh em khá bất ngờ Tu hành quét sạch tà tâm cũ Diệu Hỷ nơi miền…mộng lại mơ

Hoàng Hương Mai Lan Thu chị yêu cứ nói trúng lòng em Bỏ hết tà tâm để 1 phen Rốt ráo tu hành về Diệu Hỉ Ngày sau quay lại “độ người quen”

Diên Lan Hoàng Hương Mai vậy là bây giờ trang thơ riêng của em cũng hững hờ với khách thơ rồi nhỉ ^^

Hoàng Hương Mai Lan Thu dạ chị ơi. Thôi bỏ để làm người kkkk

Pram Nguyen Hoàng Hương Mai nếu ngay lúc nói mà con chết thì con sẽ trở Thành Đại Phạm Thiên Vương rồi. Hay lắm. Con đã thấy biết tự tánh thanh tịnh… con gần với cõi nước Diệu Hỷ rồi. Ráng lên con gái!

Hoàng Hương Mai Pram Nguyen dạ con xin cố gắng để tu tập theo lời chỉ dạy của Thầy- Từ phụ của con

Hoàng Hương Mai Ngọc Thiện để chị đi bộ xuống rước. :))

Pháp Hào Dạ con cảm ơn chú đã khai thị ạ. 🙏🙏🙏

Pháp Luân Công Không Có “Nam Nữ Song Tu” / 2023

[MINH HUỆ 12-04-2014] Nhiều trang web chính thống của Trung Quốc gần đây đã đăng thêm một bài viết phỉ báng Pháp Luân Công. Câu chuyện tuyên bố rằng một người họ Tôn đã bị bắt vì có quan hệ tình dục với một số phụ nữ dưới cái lốt “chuyển gen và tu luyện trong ái tình.” Bài viết này cũng liên hệ các hành vi của ông ta với khái niệm “nam nữ song tu” và xác nhận rằng người họ Tôn là một người theo Pháp Luân Công.

Vụ việc này chỉ là một nỗ lực mới đây nhất được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực thi trong chiến dịch bôi nhọ Pháp Luân Công kéo dài 15 năm của mình. Mục đích là biện minh cho cuộc đàn áp tàn bạo đối với môn tu luyện ôn hòa này và tẩy não công chúng dẫn tới việc họ hiểu nhầm về Pháp Luân Công, đồng thời cũng ngăn chặn người dân Trung Quốc tiếp cận sự thật.

Pháp Luân Công đã được truyền ra công chúng vào năm 1992 tại Trung Quốc và kể từ đó đã lan rộng tới hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới. Mọi người ở các lứa tuổi và dân tộc khác nhau đã được hưởng lợi từ việc tu luyện cả tâm lẫn thân. Pháp Luân Công đã được chào đón trên toàn thế giới. Nhưng ĐCSTQ không thể chịu đựng được mức độ phổ biến của môn tu luyện này cùng với sự thật là số lượng học viên Pháp Luân Công nhiều hơn số đảng viên của ĐCSTQ. Vì thế, vào năm 1999 nó đã tiến hành một cuộc đàn áp tàn bạo môn tu luyện và vẫn còn tiếp tục cho đến ngày hôm nay.

Các chiến dịch bôi nhọ diễn ra vào thời điểm ngày càng có nhiều người Trung Quốc đã biết sự thật về Pháp Luân Công cũng như quy mô và sự tàn bạo của cuộc đàn áp. Hơn 160 triệu người đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, kỷ lục có ngày lên tới hơn 100.000 người thoái xuất.

Vì ĐCSTQ gắng sức duy trì sự kìm hãm tư tưởng của người dân Trung Quốc thông qua một chiến dịch thận trọng trong việc kiểm soát thông tin nên nó đã bắt đầu nỗ lực mới nhất này – trò bịp bợm “nam nữ song tu” – vào tối ngày 10 tháng 04. Các trường hợp bị cáo buộc xảy ra ở tỉnh Hà Nam.

Nam nữ song tu là một phương pháp tu luyện đặc thù của Mật Tông Tây Tạng, hình thức tu luyện này tồn tại chủ yếu tại một số khu vực nhất định thuộc dãy Himalayas.

Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công đã nói rõ trong Chuyển Pháp Luân: “Đặc biệt pháp môn Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi, không có nam nữ song tu, cũng không giảng về nó. Vấn đề này, chúng tôi có nhìn nhận như vậy.”

Tất cả mọi bài viết trực tuyến mới được công bố gần đây về scandal tình dục tại tỉnh Hà Nam đều có chung luận điệu, dường như cùng xuất phát từ sự tuyên truyền của ĐCSTQ. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực của ĐCSTQ nhằm tạo liên hệ giữa người họ Tôn với Pháp Luân Công, hành vi của ông ta là trái ngược với các bài giảng của Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công đều là các thành viên bình thường trong xã hội. Họ có thể độc thân hay kết hôn. Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân được coi là một tội và hành vi như vậy không được cho phép. Các học viên Pháp Luân Công nâng cao đạo đức của họ và cố gắng trở thành người tốt trong cuộc sống thường ngày. Ý tưởng cho rằng Pháp Luân Công khuyến khích quan hệ tình dục sai trái để cho các học viên đạt viên mãn là phi lý. Trang web Minh Huệ từng đăng nhiều câu chuyện về những người đã chính lại các mối quan hệ không đúng đắn của họ sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Kể từ khi lên nắm quyền vào 60 năm trước, ĐCSTQ đã luôn dựa trên những lời dối trá để bôi nhọ nhiều nhóm người khác nhau mà nó định đàn áp bằng bạo lực. Nhưng ngày mà tất cả những lời dối trá của nó bị phơi bày sẽ không còn xa nữa.

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/12/法轮功没有”男女双修”-289918.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/4/13/176.html

Đăng ngày 08-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Kiếp Trước Và Hiện Tại Của 12 Chòm Sao / 2023

Bạch Dương:

Kiếp trước, Bạch Dương sống trong thời đại cạnh tranh của những trận chiến vì chính nghĩa. Hiện tại, họ vẫn giữ được tính cách độc lập và tinh thần tranh đấu của ngày trước. Lối sống họ mong mỏi ở hiện tại là đầy tính chính nghĩa và thử thách chính mình..

Kim Ngưu:

Kiếp trước, Kim Ngưu có cuộc sống giàu có, sống trong thời đại kinh tế phát triển, họ là con người thiên về vật chất. Hiện tại, Kim Ngưu vẫn còn giữ lại khái niệm về tiền bạc và tìm tòi sự thật đằng sau những sự việc. Lối sống Kim Ngưu mong mỏi là đầy ắp tiếng cười, hạnh phúc và cũng như sức khỏe.

Song Tử:

Kiếp trước, Song Tử sống trong thời đại hội nhập những nền văn hóa khác nhau. Hiện tại, Song Tử vẫn còn giữ lại tính cách tò mò và muốn làm cho bạn bè thích mình; lối sống của Song Tử là sống vui vẻ và kết nhiều bạn.

Cự Giải:

Kiếp trước, Cự Giải là một người lấy gia đình làm gốc, sống trong thời đại tôn thờ truyền thống. Hiện tại, Cự Giải vẫn giữ được những tính cách như vậy, lễ phép, lịch sự, chu đáo và hòa nhã. Lối sống của Cự Giải là sum họp gia đình, và sống vui tươi.

Sư Tử:

Kiếp trước, Sư Tử là một người thuộc tầng lớp khác biệt trong thời đại quý tộc. Hiện tại, Sư Tử vẫn giữ lại bản tính lịch thiệp, tính cách chững chạc. Lối sống của họ thiên về cộng đồng và hầu hết trong số họ đều được nhiều người biết đến.

Xử Nữ:

Kiếp trước, Xử Nữ sống trong thời đấu tranh phục hưng. Hiện tại, Xử Nữ vẫn giữ lại kỹ năng phân tích sắc bén, tài năng quan sát. Lối sống của Xử Nữ thanh lịch và đứng đắn.

Thiên Bình:

Kiếp trước, Thiên Bình sống trong thời đại hoàng kim của một nền văn hóa quý phái, thời đại của nghệ thuật, con người thiên về tình yêu và cái đẹp. Hiện tại, Thiên Bình vẫn giữ được tài năng sáng tạo và năng khiếu nghệ thuật. Lối sống của Thiên Bình thiên về con người, đời sống văn hóa về lĩnh vực âm nhạc và nghệ thuật.

Thiên Yết:

Kiếp trước của Thiên Yết có hơi không may mắn, sống trong thời đại mà con người mơ hồ về những giá trị cuộc sống. Hiện tại, Thiên Yết vẫn giữ tư tưởng của quá khứ, khám phá bản chất tự nhiên của mọi thứ xung quanh bằng trực giác của mình. Thiên Yết chọn lối sống là nâng cao cải thiện bản thân mình và muốn thay đổi số phận.

Nhân Mã:

Kiếp trước của Nhân Mã là thời đại mà người ta khát khao tiến đến một thế giới mới mẻ, cũng là thời đại của những người tiên phong. Hiện tại, Nhân Mã vẫn giữ được nhiệt huyết phiêu lưu mưu cầu những điều hơn nữa và những ý tưởng trước thời đại. Lối sống Nhân Mã chọn là một thế giới có đời sống du lịch văn hóa.

Ma Kết:

Kiếp trước của Ma Kết sống trong sự suy tàn của gia đình và ai ai cũng ngóng trong thời đại khôi phục. Hiện tại, Ma Kết vẫn vùng vẫy để duy trì bản tính trách nhiệm của mình. Lối sống mà Ma Kết khao khát là ai ai cũng cẩn trọng và làm mọi thứ từng bước một.

Thủy Bình:

Thủy Bình kiếp trước theo đuổi sự độc lập và bình đẳng. Hiện tại, họ vẫn khát khao duy trì tư tưởng và thể chế tự do. Lối sống họ mong mỏi là dẹp bỏ những lề thói và tạo ra cuộc sống bình đẳng.

Song Ngư:

Kiếp trước của Song Ngư là thời đại mà người ta đề cao sự trở về cội nguồn thiên nhiên và chủ nghĩa nhân đạo. Hiện tại, họ vẫn giàu lòng hy sinh trắc ẩn. Lối sống họ mong mỏi giống như những điều tuyệt vời theo kiểu Hollywood trong cuộc sống thực.

Theo : Truyenhay

Chương 5: Suy Nghĩ Kỹ Trước Khi Thực Hiện / 2023

Xử Nữ nhíu mày nhìn bảng báo cáo hoạt động của tuần vừa rồi, không ngừng tự than thở với chính bản thân mình. Cô chỉ đơn giản là một lớp trưởng lớp S trên danh nghĩa, khi không lại bị chọn làm người trông coi nhóm người mới tới kia. Sẽ không có gì đáng nói nếu bọn họ không làm cả lớp A2 nhốn nháo hết cả lên trong khi chỉ vừa mới nhập học đúng một tuần hai ngày mười sáu phút chẵn.

Xử Nữ đương nhiên biết bọn họ nhất định sẽ vướng phải tình huống ma cũ bắt nạt ma mới, và việc của cô đơn giản là giúp họ hiểu mấy quy định ngầm ở đây nhưng thật sự, bọn họ quả là đám người bất bình thường nhất mà cô từng gặp! Rắc rối thì họ vẫn gặp đấy nhưng toàn chẳng phải tình huống của người bị bắt nạt một chút nào cả!

– Haizzz

Lần thứ n trong ngày, Xử Nữ một lần nữa thở dài, hình tượng nghiêm nghị bỗng chốc trở thành người chị gái lo lắng cho đứa em của mình. Chậc, đó là lý do mà Xử Nữ không muốn phải quan tâm đến ai đấy.

“Mời Thiên Yết, Cự Giải, Nhân Mã lớp B6 và Bạch Dương, Song Tử, Thiên Bình lớp A1 lên gặp giáo viên Xà Phu. Xin nhắc lại…”

Tiếng loa thông báo lại vang lên, với cái nội dung mà hầu hết học sinh ở đây đã quá quen thuộc. Họ tự hỏi rốt cuộc mấy người đó làm gì mà để bị kêu suốt một tuần qua mà thậm chí còn chưa bị đuổi khỏi học viện Horoscope vốn nỗi tiếng về luật lệ nghiêm khắc nữa. Đúng là có phần bội phục à nha!

Vừa mới bước qua cửa thôi đã nghe cái câu mang đầy tính vô trách nhiệm của Thiên Yết rồi. Mà kể cũng lạ đi, học sinh nào mà bị kêu lên đều có vẻ mặt hoặc lo sợ hoặc cố gắng bình tĩnh chứ làm gì có ai mang cái vẻ mặt tươi rói như trúng số của Thiên Yết chứ?!

– Nghiêm túc đi. – Người lên tiếng còn ai khác ngoài tên Thiên Bình mặt lúc nào cũng như mất của vậy.

Ngoại trừ Nhân Mã và Cự Giải, cả đám còn phải nháo nhào một hồi thật lâu nữa mới có thể gọi miễn cưỡng là nghiêm túc được một tí tẹo. Trước khi, như thường lệ, bắt gặp cái ánh mắt chẳng mấy vui vẻ gì từ Xử Nữ đến tất cả những người trong phòng, và ý nói tất cả chính là bao gồm luôn cái con người đang ngồi móc len một cách rất chi là cực nhọc ở bàn giáo viên có cái bảng tên “Xà Phu” luôn ấy.

– E hèm.

Xử Nữ hắn giọng, nhìn người giáo viên nào đấy với một ánh mắt đầy sát khí mà đối với người bình thường thì họ đã sớm nghe lời mà quay lại rồi. Nhưng Xà Phu là ai? Chính là một người vô tâm, vô tư, vô trách nhiệm nhất thế giới này cho nên phải mất thêm một lúc lâu cho đến khi người này chịu bỏ cuộc vì chẳng thể nào móc nổi một mũi đơn giản, cả bọn mới thực sự đi thẳng vào vấn đề.

– À Thiên Bình, lần trước hộp bánh donut kia bao nhiêu tiền đề tôi trả lại?

– Năm lăm ngàn chẵn thầy ạ.

– Ờ, tối tôi gửi qua, cậu về được rồi.

Quả là một buổi trò chuyện đầy ý nghĩa nhở? Ờ mà chờ đã nào! Hình như… có cái gì sai sai thì phải đó?

– Thầy Xà Phu! – Xử Nữ nghiến răng ken két, để sát khí bay đầy phòng khiến cả bọn nhất thời phải lùi lại một bước.

– Được rồi Xử Nữ. – Xà Phu thở dài, lau lau cái kính 0 độ của mình. Đoạn quay sang đám lố nhố bên kia. – Vậy, có cô cậu nào giải thích cho tôi những sư việc xảy ra tuần vừa rồi không?

– Em vô tội. – Bạch Dương cùng Cự Giải đồng thanh.

– Ai biết. – Hai tên Thiên cũng đồng lòng lắm nhỉ?

– Em không rõ lắm. – Song Tử.

Xà Phu cười nhạt, nhướn mày về phía Xử Nữ như kiểu ” em xem đấy, thầy đã làm hết sức có thể rồi.” khiến Xử Nữ phải khó khăn lắm mới không lao vào bóp cổ ông thầy vô dụng này. Ngỡ như sự việc chỉ vỏn vẹn có thể nhưng không! Nếu các bạn để ý thì nãy giờ vẫn có một người chưa lên tiếng – Nhân Mã.

– Ừm, thưa thầy, tình trạng của Caron thế nào rồi ạ?

Đó có thể là một câu nói tử tế bình thường, nếu nó không khiến cả căn phòng nhất thời im lặng đôi chút.

– Nhân Mã.

Bạch Dương nhíu mày. Tuy biết là cô bạn này khá tốt bụng nhưng không cần phải tốt đến thế chứ? Là Ellen Caron đấy! Cái người mà suốt cả tuần nay không kiếm cớ gây sự thì cũng đi vu oan hay tung tin đồn bậy bạ gì đấy. Thế mà Nhân Mã còn quan tâm cô ta như thế nào.

– Theo thông tin từ bác sĩ thì tình trạng sức khoẻ của tiểu thư Caron đã ổn định tuy nhiên, tình trạng tinh thần thì không có vẻ gì khả quan lắm.

– Theo như người nhà thì tiểu thư Caron sau khi tỉnh dậy liền gào thét về việc “kẻ giả mạo” nào đấy, không ngừng đuổi tất cả mọi người ra ngoài, tuyệt đối không được tắt đèn. Và cuối cùng là không chịu bỏ tay khỏi con dao dù chỉ một khắc. Nhiều người hầu cố gắng tiếp cận hay thận chí là muốn lấy con dao khỏi Caron và kết quả, đều bị Caron chém nhiều nhát, mổ bụng và mất bị trái tim.

– Xà Phu! Đây không phải là lúc đùa đâu!

– Đùa? Tôi đã đến tận nhà học sinh đấy. Vả lại với tư cách là một giáo viên cũng như người hướng dẫn, em nghĩ tôi có thể đùa về việc này sao, Xử Nữ?

Nhân Mã cúi gầm mặt xuống. Nó đã không có mặt vào lúc đó nên chẳng biết thực hư của vụ việc này như thế nào. Nhưng nếu biết sẽ khiến vị tiểu thư đó hoá điên như vậy, nó tuyệt đối sẽ ngăn cản hết sức có thể.

” Vậy ý thầy Xà Phu gọi mọi người là chịu trách nhiệm về vụ này?”

Ý nghĩ loé lên khiến Nhân Mã có chút sợ hãi. Mã không tham gia nhưng… còn những người còn lại…

– Vậy thầy muốn có người chịu trách nhiệm cho việc này? – Thiên Bình bình thản hỏi, nét mặt chẳng thay đổi chút nào khiến không ai đoán được cậu ta đang nghĩ gì. Tuy nhiên trong đôi mắt đã sớm có sự khinh thường. Nếu mục đích khi gọi cả bọn là như vậy thì Xà Phu, cũng giống như những kẻ khác mà thôi, sẵn sàng hi sinh những người dưới trướng chỉ vì an toàn cho bản thân mình.

Giống hệt như tên cặn bã đó vậy.

– Tất nhiên là không. – Mặc dù có nhiều ánh mắt lo sợ, đề phòng và cả khinh thường chĩa vào mình nhưng Xà Phu, theo cái phong cách thường thấy là trả lời tỉnh queo như thường.

Và cái câu trả lời tỉnh queo này chả khiến mọi chuyện sáng sủa thêm tí ti nào cả. Trong khi cả đám còn đang khó hiểu vì câu nói của Xà Phu thì Xử Nữ lên tiếng cho thắc mắc của mình, tất nhiên là không phải câu nói kia rồi:

– Nếu sự việc diễn ra theo như lời thầy nói, thì đáng lẽ gia đình của vị tiểu thư đó đã phải kiện cáo học viện chúng ta rầm rộ rồi, nhưng đằng này không có động tĩnh gì, thậm chí còn đồng ý cho thầy tới thăm nữa. Không phải là rất kỳ quặc sao?

– Đe doạ.

– Hở?

– Khi thầy đến đó, Caron đang đe doạ cha mẹ cô ta rằng không được đụng vào học viện Horoscope hoặc bằng không, cô tiểu thư đó sẽ tự tử ngay trước mặt họ.

– Thầy tin họ thật sự vì thế mà bỏ qua sao!

– Xử Nữ, còn nhớ thầy đã bảo tình trạng sức khoẻ của tiểu thư Caron bình thường không? Nhưng lúc đền, cả người Caron có rất nhiều chỗ băng lại. Đó có lẽ là những lần mà họ đã không làm theo lời của Caron. Cô tiểu thư đó không chỉ nói xuông. Và quan trọng hơn… – Xà Phu hơi ngừng một chút trước khi tiếp tục, một cảm xúc nào đó bất chợt thoáng qua trong đáy mắt của người đàn ông nhưng chỉ một tích tắc thôi trước khi Xà Phu nhanh chóng giấu nó đi. – Mỗi lần họ không nghe theo cô con gái của mình thì ngay sau đó, họ chắc chắn sẽ gặp phải tai nạn mà chỉ cần chậm trễ một chút thôi thì mạng cũng chẳng còn mà giữ được.

– Camera ở sân thượng đã bị hỏng nên chẳng ai biết đựơc sự thật về sự việc này cả. Và lý do tôi gọi các cô cậu lên đây là muốn nhắc nhở một điều: hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Tôi không dám chắc rằng mọi người sẽ gặp may mắn như thế thêm một lần nữa đâu. Các cô cậu nên nhớ mình có thân phận đặc biệt so với thế giới này và một khi bị tiết lộ, điều đó còn tồi tệ hơn cả cái chết. Sự việc ở trên sân thượng là tuyệt mật và tôi không muốn các cô cậu bàn tàn về chuyện này nữa.

Sự im lặng của Xà Phu đánh dấu hết cho toàn bộ câu chuyện, cũng như dấu hiệu cho việc cả bọn phải rời khỏi văn phòng. Không chỉ Xử Nữ mà cả những người trong cuộc cũng không thể nào tiêu hoá nỗi chuyện này. Người đặt bẫy trên sân thượng là cô nàng tiểu thư đó, họ đơn giản chỉ là tương kế tựu kế, thực chất cũng không rõ cô ta đã gặp phải gì trên sân thượng.

Bạch Dương định nói gì đó để phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa bọn họ, nhưng lại chẳng nghĩ gì để nói cả. Sự việc này không như anh tưởng, không, nó không giống bất kỳ trường hợp nào mà anh gặp qua cả. Kể cả đó là Ellen Caron đi chăng nữa, hậu quả mà cô ta phải chịu quá khủng khiếp.

– Nhân Mã, ừm, xin lỗi. Nếu cậu không hỏi câu đó thì…

Nhân Mã ngẩn đầu nhìn Bạch Dương, nó biết tâm trạng của cậu bạn lúc này như thế nào. Vì thế Mã chỉ cười và lắc đầu cho qua. Nó muốn nói gì đó để Bạch Dương cảm thấy tốt hơn nhưng trước khi kịp nói gì, Xử Nữ đã giúp Nhân Mã phần còn lại.

– Đừng tự trách mình vì một câu nói. Điều đó chứng tỏ anh quan tâm bạn bè mình mà thôi.

Xử Nữ thở dài nhìn tình cảnh trước mắt, tiếp tục:

– Tuy tôi không biết có thể giúp ích gì không nhưng nếu cần gì, các cậu có thể hỏi tôi. Và thật sự nên nghe theo lời của thầy Xà Phu kể cả nếu sự việc trên không phát sinh. Học viện này, nói thật cũng không đơn giản như các cậu nghĩ đâu.

– Ồ ồ, vậy là nữ hoàng đáng kính đang bắt đầu quan tâm tới thần dân đó hả? – Đùa giỡn kiểu này thì chỉ còn Thiên Yết chứ ai.

– Tôi đang cố nghiêm túc đấy!

– Có ai nói với nữ hoàng rằng khi tức giận, người rất đáng yêu không?

– Thiên Yết!

– Ế! Ế! T-tớ đùa thôi mà!

Và từ cái khung cảnh đang đậm chất nghiêm trọng, thế quái nào lại biến thành cuộc rượt đuổi giữa Xử Nữ và Thiên Yết với khản giả là một đám vô tâm đang vừa cười vừa đặt cược xem ai thắng. Chỉ là, trong lúc mọi người đang vui vẻ kia, thì có một kẻ đứng khuất sau góc tường, đang nhìn một ai đó với ánh mắt đề phòng.

– Đừng tưởng không ai biết việc ngươi làm. Nếu dám đụng vào cô ấy, ta nhất định sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục.

Bạn đang xem bài viết Pháp Song Tu Khi Nào Thực Hiện Và Tại Sao? / 2023 trên website Duongveyeuthuong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!