Xem Nhiều 3/2023 #️ Raymond Lam And Eva Huang # Top 6 Trend | Duongveyeuthuong.com

Xem Nhiều 3/2023 # Raymond Lam And Eva Huang # Top 6 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Raymond Lam And Eva Huang mới nhất trên website Duongveyeuthuong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Raymond Lam / Lin Feng (Lín Fēng) 林峰 & Eva Huang Sheng Yi (Huáng Shèng Yī) 黄圣依 – Xǔnuò 许诺 OST

děngdài yuánfèn xūyào qiān bǎi nián 等待缘分需要千百年 ài yī ge rén jiù zài yị̄shùnjiān 爱一个人就在一瞬间 duì nǐ míliàn shì yī chǎng màoxiǎn 对你迷恋 是一场冒险 wǒ xīngānqíngyuàn zài hóngchén gēqiǎn 我心甘情愿 在红尘搁浅

nǐ de tànxī bōdòng wǒ de xīnxuán 你的叹息拨动我的心弦 wèi nǐ shòukǔ yǎnlèi dōu shì tián 为你受苦眼泪都是甜 rénshìjiān cānghǎi biàn sāngtián wǒ de xīn 人世间沧海变桑田我的心 bụ̀ huì biàn zhǐyào nǐ zài chūxiàn 不会变只要你 再出现

wèi nǐ ér huó shì wǒ de xǔnuò 为你而活是我的许诺 shīqù nǐ hái pà shīqù shénme 失去你还怕失去什么 zhǐyào kuàilè ài jiù méiyǒu cuò 只要快乐 爱就没有错 suìyuè de jiāsuǒ bǐ wǒmen cuìruò 岁月的枷锁 比我们脆弱

nǐ de hēifà bōdòng wǒ de xīnxuán (xiǎngniàn nǐ tóngkǒng de shēnqiǎn) 你的黑发拨动我的心弦(想念你瞳孔的深浅) wèi nǐ shòukǔ yǎnlèi dōu shì tián (ài mòmò gǎndòng tiāndìjiān) 为你受苦眼泪都是甜(爱默默感动天地间) yī nián yòu yī nián 一年又一年 wǒ de xīn (nǐ de xīn) bụ̀ huì biàn (bùnéng biàn) 我的心(你的心)不会变(不能变) zhǐyào nǐ (wèile nǐ) zài chūxiàn (zài chūxiàn) 只要你(为了你)再出现(再出现)

wèi nǐ ér huó shì wǒ de xǔnuò 为你而活是我的许诺 shīqù nǐ hái pà shīqù shénme 失去你还怕失去什么 zhǐyào kuàilè ài jiù méiyǒu cuò 只要快乐 爱就没有错 suìyuè de jiāsuǒ bǐ wǒmen cuìruò 岁月的枷锁 比我们脆弱

wèi nǐ ér huó shì wǒ de xǔnuò (shēngshēngshìshì de chéngnuò) 为你而活是我的许诺(生生世世的承诺) shīqù nǐ hái pà shīqù shénme (wèile nǐ) 失去你还怕失去什么(为了你) kuàilè shòu zhémo ài jiù méiyǒu cuò 快乐受折磨 爱就没有错 suìyuè de jiāsuǒ bǐ wǒmen cuìruò 岁月的枷锁 比我们脆弱 qǐng zài láishēng děng wǒ 请在来生等我

Raymond Lam and Eva Huang – Xu Nuo mp3 download

Raymond Lam / Lin Feng (Lín Fēng) 林峰 & Eva Huang Sheng Yi (Huáng Shèng Yī) 黄圣依 – Xǔnuò 许诺OST The Sorcerer and the White Snake (2011) / Bai She Chuan Shuo (Báishé Chuánshuō) 白蛇传说děngdài yuánfèn xūyào qiān bǎi nián等待缘分需要千百年ài yī ge rén jiù zài yị̄shùnjiān爱一个人就在一瞬间duì nǐ míliàn shì yī chǎng màoxiǎn对你迷恋 是一场冒险wǒ xīngānqíngyuàn zài hóngchén gēqiǎn我心甘情愿 在红尘搁浅nǐ de tànxī bōdòng wǒ de xīnxuán你的叹息拨动我的心弦wèi nǐ shòukǔ yǎnlèi dōu shì tián为你受苦眼泪都是甜rénshìjiān cānghǎi biàn sāngtián wǒ de xīn人世间沧海变桑田我的心bụ̀ huì biàn zhǐyào nǐ zài chūxiàn不会变只要你 再出现wèi nǐ ér huó shì wǒ de xǔnuò为你而活是我的许诺shīqù nǐ hái pà shīqù shénme失去你还怕失去什么zhǐyào kuàilè ài jiù méiyǒu cuò只要快乐 爱就没有错suìyuè de jiāsuǒ bǐ wǒmen cuìruò岁月的枷锁 比我们脆弱nǐ de hēifà bōdòng wǒ de xīnxuán (xiǎngniàn nǐ tóngkǒng de shēnqiǎn)你的黑发拨动我的心弦(想念你瞳孔的深浅)wèi nǐ shòukǔ yǎnlèi dōu shì tián (ài mòmò gǎndòng tiāndìjiān)为你受苦眼泪都是甜(爱默默感动天地间)yī nián yòu yī nián一年又一年wǒ de xīn (nǐ de xīn) bụ̀ huì biàn (bùnéng biàn)我的心(你的心)不会变(不能变)zhǐyào nǐ (wèile nǐ) zài chūxiàn (zài chūxiàn)只要你(为了你)再出现(再出现)wèi nǐ ér huó shì wǒ de xǔnuò为你而活是我的许诺shīqù nǐ hái pà shīqù shénme失去你还怕失去什么zhǐyào kuàilè ài jiù méiyǒu cuò只要快乐 爱就没有错suìyuè de jiāsuǒ bǐ wǒmen cuìruò岁月的枷锁 比我们脆弱wèi nǐ ér huó shì wǒ de xǔnuò (shēngshēngshìshì de chéngnuò)为你而活是我的许诺(生生世世的承诺)shīqù nǐ hái pà shīqù shénme (wèile nǐ)失去你还怕失去什么(为了你)kuàilè shòu zhémo ài jiù méiyǒu cuò快乐受折磨 爱就没有错suìyuè de jiāsuǒ bǐ wǒmen cuìruò岁月的枷锁 比我们脆弱qǐng zài láishēng děng wǒ请在来生等我

Lirik Lagu Raymond Lam And Eva Huang

Raymond Lam / Lin Feng (Lín Fēng) 林峰 & Eva Huang Sheng Yi (Huáng Shèng Yī) 黄圣依 – Xǔnuò 许诺 OST

děngdài yuánfèn xūyào qiān bǎi nián 等待缘分需要千百年 ài yī ge rén jiù zài yị̄shùnjiān 爱一个人就在一瞬间 duì nǐ míliàn shì yī chǎng màoxiǎn 对你迷恋 是一场冒险 wǒ xīngānqíngyuàn zài hóngchén gēqiǎn 我心甘情愿 在红尘搁浅

nǐ de tànxī bōdòng wǒ de xīnxuán 你的叹息拨动我的心弦 wèi nǐ shòukǔ yǎnlèi dōu shì tián 为你受苦眼泪都是甜 rénshìjiān cānghǎi biàn sāngtián wǒ de xīn 人世间沧海变桑田我的心 bụ̀ huì biàn zhǐyào nǐ zài chūxiàn 不会变只要你 再出现

wèi nǐ ér huó shì wǒ de xǔnuò 为你而活是我的许诺 shīqù nǐ hái pà shīqù shénme 失去你还怕失去什么 zhǐyào kuàilè ài jiù méiyǒu cuò 只要快乐 爱就没有错 suìyuè de jiāsuǒ bǐ wǒmen cuìruò 岁月的枷锁 比我们脆弱

nǐ de hēifà bōdòng wǒ de xīnxuán (xiǎngniàn nǐ tóngkǒng de shēnqiǎn) 你的黑发拨动我的心弦(想念你瞳孔的深浅) wèi nǐ shòukǔ yǎnlèi dōu shì tián (ài mòmò gǎndòng tiāndìjiān) 为你受苦眼泪都是甜(爱默默感动天地间) yī nián yòu yī nián 一年又一年 wǒ de xīn (nǐ de xīn) bụ̀ huì biàn (bùnéng biàn) 我的心(你的心)不会变(不能变) zhǐyào nǐ (wèile nǐ) zài chūxiàn (zài chūxiàn) 只要你(为了你)再出现(再出现)

wèi nǐ ér huó shì wǒ de xǔnuò 为你而活是我的许诺 shīqù nǐ hái pà shīqù shénme 失去你还怕失去什么 zhǐyào kuàilè ài jiù méiyǒu cuò 只要快乐 爱就没有错 suìyuè de jiāsuǒ bǐ wǒmen cuìruò 岁月的枷锁 比我们脆弱

wèi nǐ ér huó shì wǒ de xǔnuò (shēngshēngshìshì de chéngnuò) 为你而活是我的许诺(生生世世的承诺) shīqù nǐ hái pà shīqù shénme (wèile nǐ) 失去你还怕失去什么(为了你) kuàilè shòu zhémo ài jiù méiyǒu cuò 快乐受折磨 爱就没有错 suìyuè de jiāsuǒ bǐ wǒmen cuìruò 岁月的枷锁 比我们脆弱 qǐng zài láishēng děng wǒ 请在来生等我

Raymond Lam and Eva Huang – Xu Nuo mp3 download

Raymond Lam / Lin Feng (Lín Fēng) 林峰 & Eva Huang Sheng Yi (Huáng Shèng Yī) 黄圣依 – Xǔnuò 许诺OST The Sorcerer and the White Snake (2011) / Bai She Chuan Shuo (Báishé Chuánshuō) 白蛇传说děngdài yuánfèn xūyào qiān bǎi nián等待缘分需要千百年ài yī ge rén jiù zài yị̄shùnjiān爱一个人就在一瞬间duì nǐ míliàn shì yī chǎng màoxiǎn对你迷恋 是一场冒险wǒ xīngānqíngyuàn zài hóngchén gēqiǎn我心甘情愿 在红尘搁浅nǐ de tànxī bōdòng wǒ de xīnxuán你的叹息拨动我的心弦wèi nǐ shòukǔ yǎnlèi dōu shì tián为你受苦眼泪都是甜rénshìjiān cānghǎi biàn sāngtián wǒ de xīn人世间沧海变桑田我的心bụ̀ huì biàn zhǐyào nǐ zài chūxiàn不会变只要你 再出现wèi nǐ ér huó shì wǒ de xǔnuò为你而活是我的许诺shīqù nǐ hái pà shīqù shénme失去你还怕失去什么zhǐyào kuàilè ài jiù méiyǒu cuò只要快乐 爱就没有错suìyuè de jiāsuǒ bǐ wǒmen cuìruò岁月的枷锁 比我们脆弱nǐ de hēifà bōdòng wǒ de xīnxuán (xiǎngniàn nǐ tóngkǒng de shēnqiǎn)你的黑发拨动我的心弦(想念你瞳孔的深浅)wèi nǐ shòukǔ yǎnlèi dōu shì tián (ài mòmò gǎndòng tiāndìjiān)为你受苦眼泪都是甜(爱默默感动天地间)yī nián yòu yī nián一年又一年wǒ de xīn (nǐ de xīn) bụ̀ huì biàn (bùnéng biàn)我的心(你的心)不会变(不能变)zhǐyào nǐ (wèile nǐ) zài chūxiàn (zài chūxiàn)只要你(为了你)再出现(再出现)wèi nǐ ér huó shì wǒ de xǔnuò为你而活是我的许诺shīqù nǐ hái pà shīqù shénme失去你还怕失去什么zhǐyào kuàilè ài jiù méiyǒu cuò只要快乐 爱就没有错suìyuè de jiāsuǒ bǐ wǒmen cuìruò岁月的枷锁 比我们脆弱wèi nǐ ér huó shì wǒ de xǔnuò (shēngshēngshìshì de chéngnuò)为你而活是我的许诺(生生世世的承诺)shīqù nǐ hái pà shīqù shénme (wèile nǐ)失去你还怕失去什么(为了你)kuàilè shòu zhémo ài jiù méiyǒu cuò快乐受折磨 爱就没有错suìyuè de jiāsuǒ bǐ wǒmen cuìruò岁月的枷锁 比我们脆弱qǐng zài láishēng děng wǒ请在来生等我

Australia: Lam Thuyền Kỳ Và Chòm Sao Nam Thập Tự

Quốc kỳ Australia (wallpaper) Quốc huy Australia Vị trí Australia Bản đồ Australia

Tên đầy đủ: Commonwealth of Australia (Thịnh vượng chung Australia) Quốc ca: Advance Australia fair Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Anh Thủ đô: Canberra; Thành phố lớn nhất: Sydney Diện tích: 7.692.024 km2 (hạng 6) Mật độ dân số: 2,3 người/km2 (hạng 236) Quốc khánh: 1/1/1901

Australia hay Úc có quốc danh chính thức là Thịnh vượng chung Australia (Commonwealth of Australia), là Quốc gia thuộc châu Đại Dương chiếm toàn bộ lục địa Australia, đảo Tasmania, nhiều đảo nhỏ xung quanh (đảo Giáng Sinh, đảo Cocos, quần đảo biển San Hô, quần đảo Heard and McDonald) cùng một phần châu Nam Cực tuyên bố chủ quyền (không được công nhận do Hiệp ước Nam Cực).

Australia là Quốc gia duy nhất chiếm trọn diện tích một lục địa. Về diện tích họ xếp thứ 6 thế giới nhưng về dân số chỉ có gần 25 triệu người (tương đương Thượng Hải), nên đây là một trong những nước thưa dân nhất thế giới. Các Quốc gia lân cận Australia gồm có Indonesia, Timor Leste và Papua New Guinea phía bắc; Solomon phía đông bắc; New Zealand, New Caledonia và Vanuatu phía đông.

Lục địa Australia được người châu Âu phát kiến khá muộn, được họ xem là “Vùng đất thứ 5” (sau châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ) và là vùng đất cuối cùng của thế giới (không kể châu Nam Cực). Cùng với châu Mỹ, Australia được gộp chung vào thuật ngữ “Tân Thế giới”, chỉ những vùng đất được người châu Âu phát kiến với đa phần dân cư được tạo nên bởi các luồng di dân qua nhiều thế kỷ. Những thập kỷ Âu hóa đã khiến nền văn hóa của thổ dân bản địa gần như không còn. Ngày nay Australia tuy là một nước châu Đại Dương và nằm gần châu Á nhưng trụ cột của nền văn hóa lại là văn minh phương tây, họ thuộc khối Thịnh vượng chung Anh Quốc, coi Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ nhị là vị Quân chủ Quốc gia, và tuy không thuộc châu Âu nhưng hằng năm Australia vẫn tham dự Eurovision.

Về mặt chủng tộc, Australia có 92% cư dân là người da trắng châu Âu, khiến họ “giống với châu Âu hơn cả một vài nước châu Âu”. Lượng người nhập cư thường trú hằng năm được nhập vào Australia cũng rất cao (từ 100.000 – 200.000 người) và chủ yếu đến từ châu Á. Tại Australia có 20,3% cư dân là người da trắng Australia, còn lại là người Anh (36,1%), Ireland (11%), Scotland (9,3%), Trung Quốc (5,6%), Italy (4,6%), Đức (4,5%), Ấn Độ (2,8%), Hy Lạp (1,8%), Hà Lan (1,6%), các sắc dân châu Á còn lại (1,4%), và thổ dân bản địa cùng các dân tộc khác (1%). Cũng theo thống kê (năm 2016) thì có đến hơn 1/4 dân số (26%) cư dân Australia được sinh ra tại nước ngoài, cụ thể thì 5 nhóm dân nhập cư Australia lớn nhất là tại Anh Quốc (3,9%), New Zealand (2,2%), Trung Hoa đại lục (2,2%), Ấn Độ (1,9%) và Philippines (1%). Về mặt tôn giáo, Australia có lượng người Vô thần (phi tôn giáo) rất cao (30,1%), các đức tin còn lại bao gồm Công giáo Roma (22,6%), Tin lành (18,7%), Giáo hội Anh Quốc (13,3%), Chính thống giáo (9,1%), Hồi giáo (2,6%), Phật giáo (2,4%), Ấn giáo (1,9%), Do Thái giáo (0,4%) và tôn giáo khác (0,8%).

Terra Australis (tiếng Latin: Terra = vùng đất, Australis = phương nam) là một lục địa giả thuyết xuất hiện trên bản đồ châu Âu từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII. Tên khác của lục địa tưởng tượng này còn có Magellanica (vùng đất của Magellan), Tierra del Fuego (Đất Lửa), La Australia del Espiritu Santo (tiếng Tây Ban Nha: Vùng đất phía nam của Chúa Thánh thần), La Grande Isle de Java (tiếng Pháp: Hòn đảo lớn của Java). Giả thuyết về một lục địa lớn ở phương nam ra đời vào thế kỷ XV, khi hầu hết các vùng đất mà người châu Âu biết đến đều nằm ở Bắc bán cầu, nên họ đề ra giả thuyết phải có một lục địa rộng lớn ở Nam bán cầu để tạo sự cân bằng.

Ferdinand Magellan cùng 5 tàu thám hiểm Tây Ban Nha đến eo biển Magellan ngày 1/11/1520, ông không biết đảo cực nam châu Mỹ Tierra del Fuego (Đất Lửa) rộng bao nhiêu nên cho rằng đó là lục địa phương nam trong truyền thuyết. Một thế kỷ sau Thuyền trưởng người Hà Lan William Drake chứng minh rằng Tierra del Fuego chỉ là một hòn đảo cỡ trung chứ không phải một lục địa. Cái tên Terra Australis được chuyển cho một lục địa cũng do người Hà Lan “tìm ra” là Australia. Người Hà Lan còn gọi Australia bằng một số cái tên khác như Magellanica hay New Holland (Tân Hà Lan). Về sau người Anh thay cái tên quá đậm nét Latin là Terra Australis bằng danh xưng Australia, kết hợp từ chữ Australis và hậu tố Latin Ia (bỏ đi đuôi Is là một hậu tố La Mã). Ia là hậu tố Latin để chỉ một vùng đất, từ này thường xuất hiện ở đuôi tên gọi của nhiều Quốc gia ngày nay. Đến năm 1824, Hải quân Hoàng gia Anh chính thức đồng ý rằng lục địa này sẽ được nhắc tới với tên gọi Australia.

Bản đồ thế giới năm 1570, dựa trên một nhận định sai lầm rằng đảo Tierra del Fuego chính là Terra Australis trong truyền thuyết Bản đồ đầu tiên vẽ riêng về lục địa tưởng tượng Terra Australis, năm 1583

Quốc kỳ Australia là một Blue Ensign (hiệu kỳ nền xanh với Quốc kỳ Vương quốc Anh ở 1/4 góc trên phía cán cờ). Phía dưới cờ Vương quốc Anh là ngôi sao Liên bang bảy cánh (tượng trưng cho bảy bang). 5 ngôi sao trên phần cờ bay mô phỏng chòm sao Crux hoặc Southern Cross (Nam Thập tự), là một chòm sao nổi bật ở Nam bán cầu và là biểu tượng phổ biến trên Quốc kỳ các nước châu Đại Dương.

Thiết kế nguyên bản của Quốc kỳ Australia được lựa chọn vào năm 1901 từ các mẫu tham dự cuộc thi thiết kế Quốc kỳ quốc gia, được tổ chức sau khi Australia được Liên bang hóa. Lá cờ đầu tiên đại diện cho Australia được kéo lên tại Melbourne vào ngày 3/9/1901, ngày này hằng năm là ngày Quốc kỳ Australia. Các tỉ lệ hình học và sắc độ màu chính xác được thông qua năm 1934, và đến năm 1954 thì lá cờ này chính thức được định nghĩa pháp lý là Quốc kỳ Australia.

Quốc kỳ Australia sử dụng ba biểu tượng nổi bật: Hiệu kỳ Vương quốc Anh, ngôi sao Thịnh vượng chung (còn gọi là ngôi sao Liên bang) và chòm sao Nam Thập tự.

Khi được sử dụng làm Quốc kỳ của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (Vương quốc Anh), bản thân hiệu kỳ Liên minh là gồm ba chữ thập đại diện cho các Quốc gia cấu thành Anh Quốc:

Chữ thập Thánh George màu đỏ trên nền trắng của Anh.

Chữ thập chéo Thánh Andrew màu trắng trên nền xanh lam của Scotland.

Chữ thập chéo Thánh Patrick màu đỏ trên nền trắng của Ireland.

Tại Australia, hiệu kỳ Vương quốc Anh tượng trưng cho lịch sử Quốc gia này hình thành dựa trên công cuộc khai phá của người Anh, song theo nhiều quan điểm mang tính chất thời đại hơn thì hình tượng này là biểu thị lòng kiên trung và mối liên kết sâu rộng giữa Australia và Anh Quốc.

Ngôi sao bảy cánh (ngôi sao Thịnh vượng chung) ban đầu chỉ có sáu cánh, đại diện cho sáu xứ thuộc địa tham gia tiến trình Liên bang hóa, hình thành nên Liên bang Australia. Tuy nhiên một thay đổi diễn ra vào năm 1908 khi cánh sao thứ bảy được thêm vào nhằm đại diện cho Lãnh thổ Papua (hoặc bất kỳ lãnh thổ nào trong tương lai). Lý do căn bản khác của việc thay đổi là để hợp với ngôi sao được sử dụng trong Quốc huy, được tạo ra trong cùng năm 1908.

Chòm sao Nam Thập tự là một chòm sao đặc biệt chỉ có thể được nhìn thấy thấy tại Nam Bán cầu, nó đã được sử dụng để đại diện cho lục địa Australia ngay từ những ngày đầu người Anh đến định cư. Một trong những người thiết kế Quốc kỳ Australia là Ivor Evans đã định dùng chòm sao Nam Thập tự để chỉ bốn đức tính mà nhà thơ thời Trung cổ Dante Alighieri đặt ra cho một con người… đó là công chính, cẩn thận, kiên nhẫn và tiết chế. Số cánh của các sao chòm Nam Thập tự trên Quốc kỳ Australia ngày nay hơi khác so với thiết kế nguyên bản, theo đó mỗi sao sẽ có từ năm đến chín cánh – tượng trưng cho độ sáng tương đối của chúng trên bầu trời đêm. Các sao trong chòm Nam Thập tự cũng được đặt tên theo năm chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp, theo thứ tự giảm dần độ sáng trên bầu trời. Về sau, với mong muốn được đơn giản hơn trong việc may Quốc kỳ, Hải quân Hoàng gia Anh thay đổi bốn ngôi sao lớn trong chòm Nam Thập tự thành ngôi sao bảy cánh (tượng trưng cho bảy bang), và ngôi sao nhỏ nhất nằm gần trung tâm chỉ có năm cánh. Thay đổi này chính thức được thông qua và có hiệu lực vào ngày 23/2/1903.

Quốc kỳ Vương quốc Anh là sự kết hợp giữa Thập giá Thánh George của Anh, Thập giá Thánh Andrew của Scotland và Thập giá Thánh Patrick của Ireland, tuy cũng là nước cấu thành Vương quốc Anh nhưng trên hiệu kỳ lại không có biểu tượng đại diện cho Xứ Wales Chòm sao Nam Thập tự Ngôi sao Thịnh vượng chung với bảy cánh đại diện cho bảy bang của Australia Lam thuyền kỳ (Blue Ensign) - một kiểu thiết kế quen thuộc tại các thuộc địa cũ Anh Quốc Hồng thuyền kỳ (Red Ensign), trong quá khứ từng là kiểu thiết kế của Quốc kỳ Canada Cờ Dân sự Australia Cờ Hải quân Australia, sử dụng nền trắng giống với lá White Ensign của Anh Quốc White Ensigh (Bạch thuyền kỳ), lá cờ của Hải quân Hoàng gia Anh Cờ Thủ tướng Australia Cờ cá nhân tại Australia của Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Trước năm 1901, lãnh thổ Australia ngày nay có sáu thuộc địa riêng biệt của Đế quốc Anh. Lá cờ đầu tiên được sử dụng tại Australia cũng là Quốc kỳ Đế quốc Anh, được dùng lần đầu trên đất Australia vào ngày 29/4/1770 khi Thuyền trưởng James Cook đổ bộ vào vịnh Botany, sau đó lại tiếp tục được sử dụng khi người châu Âu bắt đầu quá trình định cư lâu dài vào ngày 26/1/1788. Kể từ khi người châu Âu đến khai phá cho tới khi Australia được Liên bang hóa năm 1901, mỗi thuộc địa trong số sáu thuộc địa riêng biệt tại Australia đều có lá cờ riêng, dựa vào Quốc kỳ Anh Quốc.

Khi ý thức về một Quốc gia Australia độc lập bắt đầu xuất hiện, nhiều phong trào nhằm tạo ra lá cờ riêng cho Quốc gia được hình thành và các hiệu kỳ không chính thức bắt đầu xuất hiện phổ biến. Hai nỗ lực đã được tiến hành trong suốt giai đoạn thế kỷ 19 để thiết kế một lá cờ riêng cho Australia. Nỗ lực đầu tiên là một hiệu kỳ thuộc địa được tạo vào năm 1823 – 1824 bởi John Nicholson và John Bingle. Lá cờ này gồm một chữ thập đỏ trên nền trắng, với một ngôi sao tám cánh tại mỗi chân của chữ thập, thiết kế Quốc kỳ mẫu quốc Anh thì đặt tại góc trên bên trái. Trong khi nỗ lực còn lại là vào năm 1831 với lá cờ cũng do John Nicholson thiết kế, hiệu kỳ này tương tự như lá cờ trước đó, ngoại trừ chữ thập có màu xanh thay vì màu đỏ (Thập giá Thánh George của Anh Quốc). Song bất chấp mọi nỗ lực, không một Quốc kỳ Australia nào trở nên phổ biến rộng rãi cho đến phần sau của thế kỷ, khi những lời kêu gọi về Liên bang hóa trở nên phát triển và nhiệt liệt hơn.

Tại Australia, lá cờ cổ xưa nhất được biết đến diễn tả 5 ngôi sao thuộc chòm Nam Thập tự là hiệu kỳ Liên minh chống Đày ải, nó trông khá giống Quốc kỳ hiện nay, chỉ khác ở chỗ không có ngôi sao Thịnh vượng chung bảy cánh và các sao trong chòm Nam Thập tự mang màu vàng và có tám cánh. Lá cờ này chỉ được dùng trong một thời gian ngắn, do chỉ hai năm sau khi Liên minh thành lập năm 1851, các nhà cầm quyền Anh Quốc quyết định kết thúc quá trình tiếp nhận tù nhân, do đó Liên minh chống Đày ải cũng ngừng luôn các hoạt động của mình. Ngoài ra trong thời kỳ này còn có một lá cờ nổi bật là “Hiệu kỳ Eureka”, nó được những người chủ nghĩa dân tộc Australia xem là Quốc kỳ đúng đắn nhất để đại diện cho Australia, đơn giản vì lá cờ này không chứa hình ảnh Quốc kỳ Vương quốc Anh.

Cờ Quốc gia Thuộc địa Australia năm 1824 Cờ Liên bang Australia năm 1831 Hiệu kỳ Eureka - lá cờ đầu tiên và duy nhất của Australia không chứa hình Quốc kỳ Anh Quốc Hiệu kỳ Liên minh chống Đày ải - bản mẫu của Quốc kỳ Australia hiện tại Hiệu kỳ sông Murray ra đời năm 1850, hiện vẫn được áp dụng cho các tàu đi đường thủy nội địa Australia

Khi quá trình Liên bang hóa tới gần, người ta bắt đầu nghĩ đến một lá cờ chính thức đại diện cho Australia. Năm 1900, tòa soạn Review of Reviews có trụ sở tại Melbourne tổ chức một cuộc thi thiết kế Quốc kỳ, với yêu cầu rằng lá cờ mới nên bao gồm hình ảnh Quốc kỳ Vương quốc Anh và chòm sao Nam Thập tự. Đã có lo lắng cho rằng những thiết kế tuy đẹp nhưng không có hai biểu tượng trên sẽ khó mà chiến thắng, dù vậy Hội đồng vẫn quyết định các tác phẩm dự thi nên hội tụ đủ hai biểu tượng được yêu cầu.

Sau khi quá trình Liên bang hóa hoàn tất ngày 1/1/1901, chính phủ Vương quốc Anh gửi đến một yêu cầu về việc thiết kế Quốc kỳ mới cho Liên bang. Chính phủ Liên bang Australia liền tổ chức một cuộc thi thiết kế Quốc kỳ Liên bang diễn ra trong tháng 4 cùng năm. Cuộc thi thu hút 32.823 tác phẩm, trong đó nhiều tác phẩm đã từng được gửi đến tòa soạn Review of Reviews và có cả những tác phẩm cóp ý tưởng từ quá khứ. Hình thức và giải thưởng của hai cuộc thi hợp nhất sau khi được Review of Reviews chấp thuận. Mỗi người dự thi được yêu cầu trình bày hai phác thảo có màu, một Hồng thuyền kỳ (Red Ensign) sử dụng cho dịch vụ thương nghiệp và dịch vụ công cộng, cùng với một Lam thuyền kỳ (Blue Ensign) sử dụng cho chính quyền và Hải quân. Các thiết kế được đánh giá theo bảy tiêu chuẩn là: Lòng kiên trung với Đế quốc Anh, đề cao những giá trị của Liên bang, gợi nhắc về lịch sử và văn hóa, có ý nghĩa tốt đẹp, thiết kế đẹp và độc đáo, sở hữu tính tiện ích cao, dễ dàng trong việc may Quốc kỳ.

Theo đúng yêu cầu, phần lớn các thiết kế đều chứa hình Quốc kỳ Anh Quốc và chòm sao Nam Thập tự, song các loài động vật bản địa (Kangaroo và đà điểu Emu) cũng xuất hiện phổ biến, có cả các thiết kế mô tả loài Kangaroo đang chơi Cricket hoặc bóng bầu dục. Các tác phẩm được trưng bày tại tòa nhà trưng bày Vương thất tại thành phố Melbourne và được các giám khảo dành sáu ngày để cân nhắc trước khi đi đến quyết định. Cuối cùng, năm thiết kế gần như giống hệt nhau được chọn làm thiết kế thắng cuộc, và những “nhà thiết kế” này cùng chia sẻ giải thưởng là £200. Họ là Ivor Evans đến từ Melbourne, Leslie John Hawkins đến từ Sydney, Egbert John Nuttall đến từ Melbourne, Annie Dorrington đến từ Perth và William Stevens đến từ Auckland – New Zealand. Do có tới 5 người chiến thắng nên mỗi người chỉ nhận được £40.

Ngày 3/9/1901, Quốc kỳ Australia được kéo lên lần đầu trên đỉnh vòm của Tòa triển lãm Vương thất tại Melbourne. Tên của những người chiến thắng được Hersey – Bá tước phu nhân xứ Hopetoun (phu nhân của Bá tước John Hope xứ Hopetoun – Toàn quyền Australia). Bà cũng là người công bố lá cờ mới và là người vẫy nó lần đầu tiên. Kể từ năm 1996, ngày này hằng năm là ngày Quốc kỳ Australia.

Một phiên bản của thiết kế giành chiến thắng được đệ trình lên Quốc hội Anh vào tháng 12/1996. Ngày 11/2/1903, Thủ tướng Anh Edmund Barton công bố trong bản Hiến chương Thịnh vượng chung rằng Quốc vương Edward VII (tân Quốc vương Anh Quốc nối ngôi Nữ hoàng Victoria) đã chính thức công nhận lá cờ này là Quốc kỳ Australia. Lá cờ được Edward VII công nhận chỉ hơi khác so với thiết kế chiến thắng, thay toàn bộ bốn ngôi sao lớn trong chòm Nam Thập tự thành bảy cánh.

Bìa trước tạp chí Review of Reviews, ngay sau khi công bố thiết kế chiến thắng của cuộc thi thiết kế Quốc kỳ Liên bang năm 1901 Thiết kế chiến thắng với 5 thí sinh thắng cuộc thiết kế gần giống hệt nhau, đây cũng là Quốc kỳ Australia từ 1901 - 1903 Lá cờ được Quốc vương Edward VII phê chuẩn, là Quốc kỳ Australia từ 1903 - 1908 đây là lá cờ đầu tiên của Australia xuất hiện tại một sự kiện lớn, đó là tại Olympic mùa hè 1904 diễn ra ở St Louis Tòa Triển lãm Vương thất Melbourne, nơi Quốc kỳ Australia được kéo lên lần đầu tiên

Quốc huy Australia bao gồm một lá chắn có chứa biểu tượng của sáu bang Australia (chỉ trừ vùng Northern Territory – Lãnh thổ phương Bắc), hai bên là hai loài động vật đặc hữu tiêu biểu nhất của Australia – Kangaroo và đà điểu Emu, phía trên đỉnh là ngôi sao Liên bang bảy cánh, và phía dưới là hình ảnh cách điệu của loài keo vàng – Quốc hoa Australia. Quốc huy đầu tiên của Australia được vua Anh Quốc Edward VII phê chuẩn vào ngày 7/5/1908, và phiên bản như hiện tại được vua George V công nhận ngày 19/9/1912.

Tấm khiên Australia, biểu tượng nằm tại trung tâm Quốc huy New South Wales Victoria Queensland South Australia Western Australia Tasmania Huy hiệu Công quốc Brittany (939 - 1547), một cựu Công quốc thuộc nước Pháp ngày nay mà người Anh đã để mất vào tay Pháp. Trong Quốc huy Australia có chứa biểu tượng này của xứ Brittany, vì người Anh từng muốn tái lập Công quốc Brittany trên lãnh thổ Australia, do còn luyến tiếc vùng đất cuối cùng của người Anh trên đất liền châu Âu Cờ Bowman năm 1806, ra đời bởi Hải quân Hoàng gia Anh nhằm ăn mừng tròn một năm sau chiến thắng trước Đệ nhất Đế quốc Pháp trong trận Trafalgar Quốc huy Australia đầu tiên, ra đời năm 1908

Từ “Kangaroo” xuất phát từ ngôn ngữ Guugu Yimithirr (ngôn ngữ của cư dân bản địa vùng bán đảo Cape York), được cho là đề cập đến “những con chuột túi màu xám”. Cái tên này lần đầu được ghi là “kanguru” vào ngày 12/7/1770 trong quyển nhật ký hải trình của Sir Joseph Banks, diễn ra trên bờ sông Endeavour thuộc vùng Cooktown hiện tại, nơi tàu HMS Endeavour dưới sự chỉ huy của Thuyền trưởng James Cook dừng lại trong vòng bảy tuần để sửa chữa hư hại. Sự kiện James Cook dừng chân ở Australia đã đánh dấu cơ sở quyền lực ban đầu cho Anh Quốc ở đại lục này.

Khi đoàn thám hiểm vào nội địa bắt Kangaroo làm lương thực, họ đã hỏi cư dân bản địa rằng “Loài động vật này tên là gì”? Và họ trả lời là “Kangaroo”, trong tiếng Guugu Yimithirr nghĩa là “Tôi không hiểu bạn nói gì”? Nguồn gốc có vẻ… buồn cười này được nhà Ngôn ngữ học John B. Haviland tìm ra vào năm 1970 trong nghiên cứu của ông về ngôn ngữ của người bản địa Guugu Yimithirr.

Đà điểu Emu còn gọi là chim Emu hay đà điểu châu Úc, tên khoa học là Dromaius Novaehollandiae. Là một loài chim thuộc họ đà điểu Australia (Casuariidae) của bộ đà điểu (Struthioniformes). Chim Emu sống trên các đồng cỏ Australia, phân bố hầu khắp lãnh thổ Australia từ bang Tây Úc, Queensland, New South Wales đến Victoria. Đà điểu Emu có thời gian sinh sản vào khoảng tháng 5 và tháng 6 hằng năm, việc cạnh tranh giữa các con cái để có một người bạn đời lý tưởng diễn ra thường xuyên. Công việc ấp trứng thuộc về con đực, trong quá trình đó nó hầu như không ăn và uống, dẫn đến mất đi một trọng lượng đáng kể. Sau khoảng tám tuần thì trứng nở, và con con được nuôi dưỡng bởi cha của chúng. Đà điểu Emu đạt kích cỡ trưởng thành sau khoảng sáu tháng, nhưng nó vẫn chưa sống tự lập hoàn toàn cho đến mùa sinh sản tiếp theo. Cùng với Kangaroo, đà điểu Emu là một biểu tượng văn hóa quan trọng của Australia, xuất hiện trên Quốc huy đất nước và trên nhiều đồng tiền khác nhau xuyên suốt lịch sử nước này. Emu cũng là một loài chim thần và đóng vai trò nổi bật trong các câu chuyện thần thoại của thổ dân bản địa Australia.

Chòm sao Southern Cross (Nam Thập tự) còn gọi là Crux trong tiếng Latin, là chòm sao đối nghịch với chòm Cygnus (chòm Thiên Nga hay còn gọi là Bắc Thập tự). Nam Thập tự bao gồm 5 ngôi sao khá sáng xếp thành hình chữ thập và nằm vào khoảng giữa hai chòm sao Centaurus (Bán Nhân Mã) và Musca (Thương Dăng – tức con ruồi). Tuy là chòm sao có diện tích trên thiên cầu nhỏ nhất trong số 88 chòm sao hiện đại, nhưng Nam Thập tự lại dễ nhận diện do rất rõ và sáng. Đây là một trong những chòm sao nổi tiếng nhất thường xuất hiện trên Quốc kỳ các nước châu Đại Dương (trong Quốc kỳ Brazil cũng có hình ảnh này). Sở dĩ mang tên gọi Nam Thập tự bởi đây là một chòm sao đặc trưng chỉ có thể được trông thấy rõ ràng tại Nam bán cầu. Tại Bắc bán cầu vẫn có thể trông thấy nó, nhưng càng xuôi về phía Bắc thì 5 ngôi sao này càng khuất dần, lại không được trông thấy thường xuyên và rõ ràng như tại bán cầu Nam, tại Bắc bán cầu chỉ có thể trông thấy chòm Nam Thập tự trong khoảng chập tối từ tháng 5 tới tháng 7 hằng năm.

Trong kỷ nguyên khám phá, do thiếu vắng một ngôi sao Nam cực (đối nghịch với sao Bắc Đẩu xác định hướng bắc) có độ sáng đáng kể để xác định phương hướng vào ban đêm dựa trên bầu trời phía nam. Các nhà Chiêm tinh và Bản đồ học đi cùng các đoàn thám hiểm đã xác định hai ngôi sao trong số 5 sao của chòm Nam Thập tự (sao Acrux và Gacrux, còn gọi là Alpha và Gamma) để xác định chính xác hướng Cực nam địa lý. Thật ra chòm sao chính xác nhất để xác định vị trí Cực nam là chòm Sigma Octantis (Nam Cực), nhưng nó lại nằm quá sát với Cực nam và quá mờ để trở nên có ích cho con người. Nên chòm Nam Thập tự nghiễm nhiên trở thành chòm sao đúng đắn và hữu ích nhất trong việc thám hiểm Nam bán cầu.

Do chỉ được nhìn thấy rõ ràng tại Nam bán cầu, nên chòm sao Nam Thập tự không được nhiều người biết đến trước thế kỷ XVII trừ những nhà thám hiểm thường phải trông vào nó để xác định phương hướng. Trên thực tế nó đã được trông thấy ngay từ thời Hy Lạp cổ đại, nhưng các nhà Thiên văn Hy Lạp không coi Nam Thập tự như một chòm sao riêng biệt mà coi nó như một phần của chòm Bán Nhân Mã. Sự chia tách Nam Thập tự như một chòm sao riêng rẽ diễn ra vào năm 1679 bởi nhà Thiên văn học người Pháp Augustin Royer. Kể từ đó, chính chòm Nam Thập tự đã dẫn các nhà thám hiểm đến nhiều vùng đất thuộc bán cầu Nam hiện nay – trong đó có Australia, nên hình ảnh chòm sao dẫn đường Nam Thập tự trở thành biểu tượng truyền thống của Australia.như một điều hiển nhiên.

Nam Thập tự - chòm sao đặc trưng của Nam bán cầu

Cây keo vàng còn gọi là Mimosa vàng, tên khoa học là Acacia Pycnantha, là một loài thực vật thuộc họ Cánh bướm, lớp Trinh nữ và chi Keo. Loài keo vàng phân bố rộng rãi tại miền đông nam Australia và là Quốc hoa của nước này.

Năm 1842, khi thu thập các mẫu vật tại miền nam Australia nhà Thực vật học Thomas Mitchell đã bổ sung loài keo vàng như một danh từ mới trong giới Tự nhiên học. Ít lâu sau George Bentham, một nhà Thực vật học khác đã mô tả loài cây này, theo đó tuy là một loài thực vật xâm lấn nhưng vỏ cây keo vàng tạo ra chất tanin nhiều hơn bất cứ loài keo nào khác, dẫn đến việc Anh Quốc nhanh tay xúc tiến việc khai thác thương mại và sản xuất hợp chất này. Và từ chỗ là cây dại xâm lấn, loài keo vàng đã được trồng rộng rãi để sản xuất hoa và làm cây cảnh khắp các xứ thuộc địa Anh. Đến năm 1988 hoa keo vàng mới được chọn làm Quốc hoa chính thức của Australia, nhưng thực ra họ đã xem nó như một biểu tượng Quốc gia từ trước đó rất lâu, hình ảnh cách điệu của loài keo vàng có xuất hiện trên Quốc huy Australia ngày nay, ra đời năm 1912. Ngoài ra, hai màu sắc đặc trưng nhất của Australia, được dùng bởi các đội thể thao quốc tế nước này (xanh lá và vàng) đã được lấy cảm hứng ban đầu từ màu sắc của loài keo nói chung. Đến năm 1988 khi hoa keo vàng được xem là Quốc hoa chính thức, hai màu sắc xanh lá và vàng mới được coi là lấy ý tưởng từ loài keo vàng – Quốc hoa Australia.

Cây keo vàng - biểu tượng có trên Quốc huy Australia

New South Wales

Bang kỳ Bang huy

Victoria

Bang kỳ Bang huy

Tasmania

Bang kỳ Bang huy

Queensland

Bang kỳ Bang huy

South Australia – Nam Úc

Bang kỳ Bang huy

Western Australia – Tây Úc

Bang kỳ Bang huy

Northern Territory – Lãnh thổ phương Bắc

Bang kỳ Bang huy

Lãnh thổ thủ đô Australia

Hiệu kỳ Hiệu huy

Cờ thổ dân Australia

Đảo Norfolk

Huy hiệu đảo Norfolk Cờ đảo Norfolk

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ac https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_%C3%9Ac https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Ensign https://en.wikipedia.org/wiki/British_ensign https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Australian_flags https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_bang_h%C3%B3a_%C3%9Ac https://en.wikipedia.org/wiki/Duchy_of_Brittany https://en.wikipedia.org/wiki/Kangaroo https://en.wikipedia.org/wiki/Emu https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Th%E1%BA%ADp_T%E1%BB%B1 https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_ch%C3%B2m_sao_theo_di%E1%BB%87n_t%C3%ADch https://vi.wikipedia.org/wiki/Keo_v%C3%A0ng

Song Tu Nu Xuyen Khong Lam Nu Phu Chuong 1 Doi Da Sao Toi Lai La Nu Phu

*Ào*

Nước lạnh tát thẳng vào người cô gái đang bị treo lơ lửng trên trần nhà, hai tay bị xích chặt đến chảy máu, xung quanh viền tím bầm trông rất đau. _ Ưm… – Dường như cô gái ấy đã tỉnh, mơ hồ nhìn quanh nhưng do nước lạnh mà rùng mình một cái, che mất tầm nhìn của cô. *Chát* Một tiếng tát mạnh vào khuôn mặt, cô cau mày bắt đầu tỉnh táo hơn nhìn rõ người trước mặt. Một người phụ nữ có vẻ tầm trung niên mỉm cười nhìn cô, ánh mắt ma tà đầy phẫn nộ lại tát cho cô thêm một bạt tay đau đớn đến mức khuôn miệng nhỏ bị sướt một đường dài, chảy máu. _ Bà làm cái gì đấy?? – Cô hét lên, nghiến răng, ánh mắt tức giận nhìn người đó. _ Tao làm gì? Mày biết rõ nhất không phải sao? Tại mày mà con gái tao không thể toàn thay đến bên Bảo Bình!! _ Gì mà Bảo Bình chứ? Tôi không quen!! – Cô khó chịu vùng vẫy, hai cổ tay đau nhức không chịu nổi đành phải dừng di chuyển. _ Hahaa, mày nói dối cho chó nó nghe à? Đến nước này mà mày còn giả bộ sao? – Bà tay lấy con dao gần đó, lướt nhẹ trên khuôn mặt son phấn nhem nhuốc _ Nhìn mày thật xấu xí, lại còn đòi giành Bảo Bình với con gái tao!! Cô im lặng, cuối cùng nở một nụ cười. _ Bà làm vậy không sợ Lục gia chúng tôi tìm đến hay sao? _ Lục gia? Hahaa, mày cũng biết doạ người đấy. Nhưng sau lưng ta còn có Triệu gia chống lưng, Lục gia của mày chỉ là một con kiến. – Bà ta bỏ dao xuống, cầm cây súng lên chỉa thẳng vào đầu cô _ Tại sao mày không chịu chết đi cho con gái tao được yên thân?? Cô cố gắng né tránh nòng súng, nhưng bà ta lại dí mạnh nòng vào đầu cô, hoàn toàn không thể tránh. Chật lưỡi, cô hiểu hết toàn bộ rồi… Cô chính là đang ở trong cuốn tiểu thuyết “Vì em mà làm tất cả” do chính tay cô viết. Lúc nãy cô chỉ giả vờ đọc một câu thoại liền chuẩn xác, Song Tử cô đây hoàn toàn không ngờ đến cô lại chính là nữ phụ Lục Song Nhi. Vì là tác giả nên cô biết chắc chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo… Song Nhi sẽ bị bắn vào ngực trái, ngay sau đó có người nghe thấy tiếng súng đã hét lên và tìm người giúp. Cô hoàn toàn hối hận khi viết như thế, thử nghĩ mình bị bắn mà xem? Chẳng ai thích điều này sảy ra đâu! _ Rốt cuộc bà muốn cái gì? – Song Tử hét lên, chẳng dám vùng vẫy. _ Tao muốn mày chết đi, nếu mày không còn nữa chẳng phải kế hoạch của tao sẽ tốt hơn hay sao? Hahaaa… – Bà ta nhe răng cười bí hiểm, hai mắt đầy tia phẫn nộ bắt đầu lên nòng… Song Tử thấy thế, dù có hoảng sợ vẫn bình tĩnh nghĩ cách để mình không bị bắn, đung đưa tấm thân nhỏ nhắn lấy đà rồi đá bà ta ra. Bà ta đau đớn bóp cò một cái. *ĐOÀNG* Viên đạn sượt ngang mặt cô, chảy máu. Cơn đau lập tức ập đến, cô không biết cách nào để dừng lại… Tay cô bây giờ như muốn đứt lìa ra vậy. Bà ta lòm còm bò dậy, ánh mắt căm phẫn nhìn cô, đưa súng đã lên nòng, chuẩn bị bắt thì dây xích đứt ra vì đã mục cộng với sức nặng của Song Tử khi đung đưa liên tục như thế, cô cứ thế mà nhào vào người bà ta. *ĐOÀNG* _ Hự… Ngạc nhiên, mắt mở to, miệng bắt đầu cảm giác có thứ gì đó trào ra từ cổ họng. Cô phun ra một ngụm máu, tay sờ vào bụng mình… _ Chết đi!! – Bà ta đẩy Song Tử ra, đứng lên, đưa súng chỉa về phía Song Tử đang nằm liệt, hai mắt mơ hồ như chẳng còn thấy gì… *ĐOÀNG*

Nước lạnh tát thẳng vào người cô gái đang bị treo lơ lửng trên trần nhà, hai tay bị xích chặt đến chảy máu, xung quanh viền tím bầm trông rất đau. _ Ưm… – Dường như cô gái ấy đã tỉnh, mơ hồ nhìn quanh nhưng do nước lạnh mà rùng mình một cái, che mất tầm nhìn của cô. *Chát* Một tiếng tát mạnh vào khuôn mặt, cô cau mày bắt đầu tỉnh táo hơn nhìn rõ người trước mặt. Một người phụ nữ có vẻ tầm trung niên mỉm cười nhìn cô, ánh mắt ma tà đầy phẫn nộ lại tát cho cô thêm một bạt tay đau đớn đến mức khuôn miệng nhỏ bị sướt một đường dài, chảy máu. _ Bà làm cái gì đấy?? – Cô hét lên, nghiến răng, ánh mắt tức giận nhìn người đó. _ Tao làm gì? Mày biết rõ nhất không phải sao? Tại mày mà con gái tao không thể toàn thay đến bên Bảo Bình!! _ Gì mà Bảo Bình chứ? Tôi không quen!! – Cô khó chịu vùng vẫy, hai cổ tay đau nhức không chịu nổi đành phải dừng di chuyển. _ Hahaa, mày nói dối cho chó nó nghe à? Đến nước này mà mày còn giả bộ sao? – Bà tay lấy con dao gần đó, lướt nhẹ trên khuôn mặt son phấn nhem nhuốc _ Nhìn mày thật xấu xí, lại còn đòi giành Bảo Bình với con gái tao!! Cô im lặng, cuối cùng nở một nụ cười. _ Bà làm vậy không sợ Lục gia chúng tôi tìm đến hay sao? _ Lục gia? Hahaa, mày cũng biết doạ người đấy. Nhưng sau lưng ta còn có Triệu gia chống lưng, Lục gia của mày chỉ là một con kiến. – Bà ta bỏ dao xuống, cầm cây súng lên chỉa thẳng vào đầu cô _ Tại sao mày không chịu chết đi cho con gái tao được yên thân?? Cô cố gắng né tránh nòng súng, nhưng bà ta lại dí mạnh nòng vào đầu cô, hoàn toàn không thể tránh. Chật lưỡi, cô hiểu hết toàn bộ rồi… Cô chính là đang ở trong cuốn tiểu thuyết “” do chính tay cô viết. Lúc nãy cô chỉ giả vờ đọc một câu thoại liền chuẩn xác, Song Tử cô đây hoàn toàn không ngờ đến cô lại chính là nữ phụ Lục Song Nhi. Vì là tác giả nên cô biết chắc chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo… Song Nhi sẽ bị bắn vào ngực trái, ngay sau đó có người nghe thấy tiếng súng đã hét lên và tìm người giúp. Cô hoàn toàn hối hận khi viết như thế, thử nghĩ mình bị bắn mà xem? Chẳng ai thích điều này sảy ra đâu! _ Rốt cuộc bà muốn cái gì? – Song Tử hét lên, chẳng dám vùng vẫy. _ Tao muốn mày chết đi, nếu mày không còn nữa chẳng phải kế hoạch của tao sẽ tốt hơn hay sao? Hahaaa… – Bà ta nhe răng cười bí hiểm, hai mắt đầy tia phẫn nộ bắt đầu lên nòng… Song Tử thấy thế, dù có hoảng sợ vẫn bình tĩnh nghĩ cách để mình không bị bắn, đung đưa tấm thân nhỏ nhắn lấy đà rồi đá bà ta ra. Bà ta đau đớn bóp cò một cái. *ĐOÀNG* Viên đạn sượt ngang mặt cô, chảy máu. Cơn đau lập tức ập đến, cô không biết cách nào để dừng lại… Tay cô bây giờ như muốn đứt lìa ra vậy. Bà ta lòm còm bò dậy, ánh mắt căm phẫn nhìn cô, đưa súng đã lên nòng, chuẩn bị bắt thì dây xích đứt ra vì đã mục cộng với sức nặng của Song Tử khi đung đưa liên tục như thế, cô cứ thế mà nhào vào người bà ta. *ĐOÀNG* _ Hự… Ngạc nhiên, mắt mở to, miệng bắt đầu cảm giác có thứ gì đó trào ra từ cổ họng. Cô phun ra một ngụm máu, tay sờ vào bụng mình… _ Chết đi!! – Bà ta đẩy Song Tử ra, đứng lên, đưa súng chỉa về phía Song Tử đang nằm liệt, hai mắt mơ hồ như chẳng còn thấy gì… *ĐOÀNG*

_ Mẹ…

Cô vô thức gọi, hai mắt khẽ nhíu lại, mùi thuốc sát trùng đột nhiên xộc thẳng vào mũi, cay xè. Ý thức dần về đến nơi, cô mở mắt nhìn xung quanh, toàn là màu trắng, máy đo nhịp tim và dây nước biển đang truyền đến cổ tay cô…

*Cạch*

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng, theo sau đó là một… À không, là hai chàng trai. Song Tử hai mắt trân trân nhìn họ, đẹp trai thật a~ Hình như là… Khương Cự Giải và Triệu Bảo Bình. Cô miêu tả họ rất đẹp trai, nhan sắc động lòng người đúng là thật nha. Nhưng… Họ có cần phải nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh như thế không? Dù bản thân cô biết nữ phụ đây đã làm rất nhiều cách để hãm hại nữ chính nhưng sau tất cả nữ chính vẫn lành lặng đó thôi. Nữ phụ được cô miêu tả có nhan sắc đẹp không kém gì nữ chính, nhưng khổ nỗi rất ác độc và mưu mô nên khiến rất nhiều người ghét.

_ Mặt tôi có gì à? – Song Tử hỏi, còn ngơ ngác đưa tay chạm vào mặt mình

_ Thôi đi, cô định giả vờ mình ngây thơ đấy à? – Bảo Bình lên tiếng, còn định nắm áo Song Tử nhưng bị Cự Giải ngăn lại

_ Cậu điên à, cô ta là bệnh nhân, nhỡ lại có chuyện gì thì sao? – Cự Giải dù cũng muốn tát Song Tử một bạt tay lắm nhưng do bây giờ cậu là bác sĩ còn Song Tử là bệnh nhân nên đành chịu.

_ Định đánh tôi sao? Tôi đã làm gì? Cơ mà các anh là ai đấy? – Song Tử đưa hai mắt tròn xoe nhìn họ, giả vờ như không quen.

_ Cô đừng có giả vờ, bao nhiêu chiêu trò của cô chẳng lẽ còn chưa đủ? – Cự Giải nói, Song Tử bị bắn ngay bụng nên không lí nào lại bị mất trí nhớ.

_ Thì ra đây là cách bác sĩ nói với một bệnh nhân… – Song Tử liếc mắt, xoa cằm.

Cự Giải cứng họng, ho nhẹ một cái. Bảo Bình im lặng nhìn Song Tử từ nãy giờ, nếu là bình thường cô ta đã ẻo lã gọi tên hắn, còn cố tỏ ra sexy để câu dẫn hắn, còn bây giờ? Trông cô ta thật sự như đang mất trí nhớ, đến ánh mắt nhìn hắn còn thay đổi… Hay do đây thật sự là một chiêu trò của cô ta bày ra? Cô khá lắm, Lục Song Nhi.

Song Tử bây giờ ánh mắt chợt trở nên vô hồn, như có một màng sương vay lấy… Cô nhớ rồi, nhớ vì sao mình lại ở đây… Cô vốn là một nhà viết văn không mấy nổi tiếng, hàng ngày phải dành dụm từng đồng kiếm cái ăn, không có đủ tiền mua cơm hộp thì mua mì gói ăn dần. Mẹ mất, cha đi làm xa kiếm tiền một mình cô vẫn còn phải nuôi lấy đứa em Song Ngọc quậy phá, hay ăn chơi đua đòi mà cô thì làm sao có đủ tiền để mua những thứ nó ao ước cho nó chứ… Cho đến khi cuộc đời cô bắt đầu thay đổi, tác phẩm cô viết đột nhiên lại nhận được rất nhiều sự quan tâm từ độc giả. Bắt đầu có thêm tiền, cái ăn sẽ không còn khó khăn nữa nhưng tại sao? Tại sao ông trời lại không thương cô? Nửa tháng sau đó cô đột nhiên lại trượt chân ngã, đập đầu vào cạnh bàn mà chết tức tửi. Sau đó khi mở mắt ra, cô đã thấy mình bị Lâm Hồng (bà ta) hành hạ.

Cự Giải nhìn Song Tử im lặng, cảm thấy kì lạ, ánh mắt cũng khác đi. Thật sự không thể tin nổi là bị bắn ở bụng lại có thể mất trí nhớ, chợt cả hai giật mình khi một bên mắt của Song Tử chảy xuống thứ nước ấm nóng.

_ Này, làm sao đấy? – Cự Giải khó hiểu đưa tay trước mặt Song Tử huơ qua huơ lại.

_ A… Hả? – Song Tử giật mình, hai mắt to tròn nhìn Cự Giải, khuôn mặt không trang điểm của Song Nhi rất đẹp, đột nhiên lại hút hồn Cự Giải vài giây nhưng anh kiềm chế lại, lắc đầu.

_ K-không có gì… Lau nước mắt. – Cự Giải nói rồi quay đi, Song Tử đưa tay lên chạm vào mặt mình, đúng là có nước, liền nhanh tay lau đi.

Cự Giải anh quắc mắt nhìn Bảo Bình ra hiệu đi ra ngoài nói chuyện, Bảo Bình nhún vai rồi đứng lên rời đi. Song Tử nhìn theo, định nói rằng mình đói nhưng có vẻ không nên nói thì hơn vì bên cạnh đang có dĩa trái cây.

Cự Giải anh quắc mắt nhìn Bảo Bình ra hiệu đi ra ngoài nói chuyện, Bảo Bình nhún vai rồi đứng lên rời đi. Song Tử nhìn theo, định nói rằng mình đói nhưng có vẻ không nên nói thì hơn vì bên cạnh đang có dĩa trái cây.

Ở phía sau vườn, Cự Giải để hai tay vào túi áo blue của mình còn Bảo Bình thì đưa một tay vào túi quần, dựa tường.

_ Thật kì lạ, cô ta có thật là bị mất trí không thế? – Cự Giải nói, suy nghĩ về ngành nghề của mình, bị bắn ở bụng lại mất trí nhớ sao?

_ Đừng để bị lừa bởi con tắc kè hoa ấy, kiểu gì cũng để lộ mặt thật của mình thôi. – Bảo Bình nhếch mép, cuối xuống mân mê một đoá hoa hồng – loài hoa Trương Hồng Nhiên thích.

Cự Giải im lặng nhìn từng hành động của Bảo Bình, đâu phải mình hắn thích Hồng Nhiên, anh cũng thích cô ấy… Nhưng mãi mãi chẳng có cơ hội tiến xa hơn, vì… Bảo Bình hoàn toàn rất nghiêm túc trong mối quan hệ này, ban đầu còn cầu hôn Hồng Nhiên nhưng vì lí do nào đó mà bị Song Nhi kia ép phải đính hôn với cô ả. Cự Giải ban đầu rất vui vì hôn sự bị hủy, nhưng lại rất tức giận vì Song Nhi ra tay quá tàn độc với Hồng Nhiên…

_ Vào trong thôi. – Giọng anh nhẹ bẫn, bước đi trước, cơn gió nhẹ thổi qua thổi bay tà áo blue bay phấp phới, Bảo Bình cũng đứng lên, cười nhạt.

END chương 1 v:

Ai hóng không? :3

Bạn đang xem bài viết Raymond Lam And Eva Huang trên website Duongveyeuthuong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!