Xem Nhiều 1/2023 #️ Tạo Cơ Hội Bình Đẳng Giới Thực Chất # Top 8 Trend | Duongveyeuthuong.com

Xem Nhiều 1/2023 # Tạo Cơ Hội Bình Đẳng Giới Thực Chất # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Tạo Cơ Hội Bình Đẳng Giới Thực Chất mới nhất trên website Duongveyeuthuong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bình đẳng giới được xem là tiêu chí quan trọng đánh giá sự phát triển của một xã hội, một đất nước, nó vừa là mục tiêu của sự phát triển vừa là yếu tố nâng cao khả năng tham gia đóng góp của phụ nữ vào sự phát triển ổn định và bền vững của quốc gia. Quyền phụ nữ, quyền bình đẳng giới là một nội dung cơ bản của quyền con người, thể hiện giá trị nhân văn cao cả, đồng thời là những giá trị chính trị, pháp quyền đáng trân trọng. Từ Hiến pháp đầu tiên (Hiến pháp 1946) đến các Hiến pháp 1959, 1980 và 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001, bình đẳng nam, nữ luôn là một nguyên tắc hiến định xuyên suốt trong văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất của Việt Nam.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã dành chương II đề cập đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân để khẳng định giá trị, vai trò quan trọng của quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp; trong đó trực tiếp đề cập đến nguyên tắc bình đẳng của nam và nữ, trách nhiệm của Nhà nước, hành vi bị nghiêm cấm tại điều 27.

Điều 27 (sửa đổi, bố sung điều 63)

1. Công dân nam, nữ bình đẳng và có quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình.

2. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền bình đẳng giữa công dân nữ và nam trên mọi lĩnh vực. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội.

3. Nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử về giới.

So với Hiến pháp hiện hành, dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 thiết kế thành 3 khoản quy định rõ nguyên tắc, trách nhiệm, hành vi nghiêm cấm, bỏ các quy định cụ thể về tiền lương, chế độ thai sản, các chính sách đảm bảo giải phóng phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ nâng cao trình độ mọi mặt, phát huy vai trò của mình trong xã hội (về y tế, giáo dục, an sinh xã hội…). Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tiếp tục khẳng định nguyên tắc bình đẳng giữa công dân nam và công dân nữ, xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau trong mọi lĩnh vực cho nam và nữ; quy định Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm, tạo điều kiện để thực hiện quyền bình đẳng giữa nam và nữ; nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử về giới.

Tuy nhiên, trong những quy định mang tính nguyên tắc đó, chúng tôi nghĩ rằng, để bình đẳng giới thực chất rất cần cơ hội để phụ nữ có thể tiếp cận và hiện thực hóa các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới. “Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó” (Luật Bình đẳng giới, NXB Chính trị quốc gia – Hà Nội 2007, tr.9). Cơ hội chính là hòan cảnh thuận lợi để phụ nữ phát huy năng lực cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng thành quả của sự phát triển. Từ thực tiễn đổi mới, chúng ta đã nhận rõ thực chất sâu xa của công bằng xã hội. Khoảng cách giàu nghèo, sự chênh lệch mức sống giữa các tầng lớp dân cư, giữa các vùng miền hiện nay càng đòi hỏi công bằng xã hội đúng nghĩa. Công bằng gắn với bình đẳng xã hội và xét về thực chất, công bằng không chỉ đòi hỏi phân phối lợi ích hợp lý mà còn đòi hỏi công bằng về cơ hội phát triển, bản đảm cho mọi thành viên trong cộng đồng đều có cơ hội như nhau để phát triển, đều được thụ hưởng lợi ích chính đáng, vai trò, vị trí của mình trong các môi quan hệ xã hội và từ những kết quả lao động, cống hiến của mình.

Trong suốt quá trình cách mạng, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến phụ nữ và vấn đề bình đẳng giới, đã thể chế hóa thành luật và các văn bản dưới luật về vấn đề này, nhưng thực tế vẫn còn khoảng cách chênh lệch giới; một bộ phận phụ nữ sống ở nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa, trẻ em gái… vẫn còn nhiều thiệt thòi do thiếu các điều kiện để tiếp cận các chính sách và thụ hưởng thành quả của sự phát triển xã hội mang lại, do tư tưởng định kiến giới vẫn còn tồn tại trong gia đình và xã hội. Việc tạo ra cơ hội cho phụ nữ cần được xem là biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới nhằm bảo đảm bình đẳng giới thực chất trong trường hợp có sự chênh lệch lớn giữa nam và nữ về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và thụ hưởng thành quả của sự phát triển mà việc áp dụng các quy didnhj như nhau giữa nam và nữ không làm giảm sự chênh lệch này. Do đó, thiết nghĩ, dự thảo sửa đổi Hiến pháp cần bổ sung cơ hội như một nguyên tắc thúc đẩy bình đẳng giới. Đồng thời, quan tâm tới nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ nông thôn, phụ nữ có thai, trẻ em gái… những nhóm đối tượng gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận các cơ hội phát triển.

Bình Đẳng Giới: Yếu Tố Tạo Ra Sự Thay Đổi Cho Xã Hội Ở Mọi Thế Hệ

Tại Việt Nam, ngày Quốc tế Phụ nữ (QTPN) – ngày 8 tháng 3 hàng năm – là ngày kỷ niệm sự đóng góp quan trọng của phụ nữ cho sự phát triển của xã hội. Đó là ngày mà nhiều phụ nữ Việt Nam sẽ nhận được những bó hoa đẹp và những món quà nhỏ từ chồng, đồng nghiệp hoặc sẽ được nam giới trong gia đình làm giúp một vài việc nhà trong ngày này. Nhưng ngày QTPN còn có ý nghĩa xa hơn thế. Ý nghĩa thực sự của ngày QTPN chính là ngày mà toàn thế giới cùng rà soát lại tiến trình chúng ta đã đạt được và những vấn đề còn tồn tại trong việc công nhận quyền của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới (BĐG). Đó là ngày mà tất cả mọi người nên nhận ra sự cần thiết của việc có sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong việc ra quyết định tại mọi lĩnh vực của đời sống xã hội – trong gia đình, cộng đồng, kinh doanh, chính trị và trong xã hội nói chung- vì sự phát triển tích cực và bền vững.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres gần đây nhấn mạnh rằng bất bình đẳng giới và phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn là một vấn đề nghiêm trọng trên toàn cầu. Ông nhấn mạnh rằng “điểm cốt lõi là vấn đề quyền lực, khi mà mọi cấu trúc quyền lực đều do nam giới thống trị từ các nền kinh tế quốc gia, đến các hệ thống chính trị, trong doanh nghiệp và hơn thế nữa”. Ông kêu gọi tất cả chúng ta “hãy ngừng cố gắng việc thay đổi phụ nữ mà hãy bắt đầu thay đổi các hệ thống ngăn cản phụ nữ phát huy hết tiềm năng của họ”. Ông đặc biệt chỉ ra một thực tế là “chế độ gia trưởng cũng có tác động đến nam giới và trẻ em trai, khiến họ mắc kẹt trong những định kiến ​​giới cứng nhắc và một sự thay đổi mang tính hệ thống là cực kỳ cần thiết”.

Để xã hội phát triển thịnh vượng, chúng ta cần sự tham gia của tất cả các giới ở mọi cấp độ, và để điều đó xảy ra, tất cả các giới đều cần phải hiểu và gắn kết với nhau với sự công nhận và tôn trọng lẫn nhau.

Năm 2020 là năm bản lề để thúc đẩy BĐG. Thế giới đang kỷ niệm 25 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh (TB&CLHĐBK), một trong những văn kiện toàn diện nhất về quyền của phụ nữ. Tuy nhiên việc tiến trình thực hiện TB&CLHĐBK vẫn còn chậm chạp ở rất nhiều lĩnh vực và thậm chí là thụt lùi ở một số nơi trên thế giới do những thách thức mang tính toàn cầu về việc xây dựng sự đồng thuận đa phương. Những nỗ lực để kết nối tất cả chúng ta lại với nhau, để hợp tác nhằm tạo dựng một thế giới công bằng không để ai bị bỏ lại phía sau, do đó cần phải được tăng cường.

Trong bối cảnh này, chúng ta có thể tự hỏi: Phụ nữ Việt Nam đang ở đâu?

Tại Việt Nam, chúng ta đã chứng kiến những tiến bộ rõ rệt đã đạt được về quyền và sự lãnh đạo của phụ nữ trong một số lĩnh vực, đáng chú ý nhất là quyền tiếp cận giáo dục, cải thiện sức khỏe bà mẹ, sự tham gia của phụ nữ trong lực lượng lao động và tăng cường khung pháp lý và thể chế về BĐG.

Tuy nhiên, trong nhiều lĩnh vực, Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với sự thụt lùi và tiến bộ rất chậm.

Lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam có nữ chủ tịch quốc hội nhưng vẫn có tới 72,7% đại biểu Quốc hội là nam giới và hiện nay không có nữ bộ trưởng nào.

Vẫn tồn tại khoảng cách (13%) về tiền lương giữa nam giới và nữ giới, và lao động nữ chủ yếu vẫn làm các công việc được trả lương thấp trong khu vực phi chính thức nằm ngoài phạm vi của Bộ luật Lao động và không được tiếp cận với các dịch vụ bảo trợ xã hội.

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn chiếm tỷ lệ cao (58% phụ nữ từng kết hôn đã bị từng bị bạo lực trong đời); và vẫn tồn tại tình trạng mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh (112 bé trai/100 bé gái).

Tính trung bình, số lượng phụ nữ đảm nhận những công việc chăm sóc và việc nhà nhiều gấp ba lần so với nam giới đồng nghĩa với việc họ phải làm việc thêm ít nhất 2 giờ mỗi ngày.

Việt Nam đang đối mặt với những thử thách rất lớn nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể vượt qua những thử thách này! Chúng ta có thể cải thiện các điều kiện của phụ nữ và trẻ em gái trong xã hội của chúng ta.

Với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2020 và là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giai đoạn 2020-2021, Việt Nam có những cơ hội hợp tác quan trọng để thể hiện vai trò đi đầu của mình trong việc thúc đẩy BĐG trong khu vực và thế giới!

Chúng ta cần thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo tại khu vực công và kinh doanh.

Chúng ta cần các mô hình tài chính mới, quan hệ đối tác đa bên mới, sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị và được thực hiện với tinh thần khẩn trương và quyết liệt.

Chúng ta cần kết hợp giữa cải cách pháp lý, các chính sách mang tính đột phá của chính phủ, đồng thời phải đảm bảo rằng phụ nữ tiếp cận được các dịch vụ và nguồn lực cần thiết.

Chúng ta cần loại bỏ những định kiến, quan niệm phân biệt đối xử đã ăn sâu trong nền văn hóa và xã hội, và chúng ta cần các sáng kiến và cam kết tài chính để làm được điều đó.

​​ Thế hệ Bình đẳng đang kêu gọi các chính phủ, xã hội dân sự, khu vực tư nhân và Liên Hợp Quốc cùng chung tay thực hiện một sự thay đổi nhanh chóng và bền vững để đạt được bình đẳng giới. Chúng ta cần các cơ chế mới mạnh hơn tập trung vào hành động tập thể, với trách nhiệm cao, cùng hành đông vì kết quả mà chúng ta cùng muốn thấy!

Ngày 8 tháng 3 năm nay và tất cả các ngày khác, chúng tôi kêu gọi mọi người tham gia hành động và tự hào rằng: Tôi là thế hệ bình đẳng!

Tại Đồng Nai: Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội Cô Nhi Thiên Bình

Nằm nép mình trong khu rừng bạt ngàn thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai, cơ sở bảo trợ xã hội Thiên Bình rộng khoảng 4 ha, hiện là nơi sinh sống của 116 trẻ mồ côi, 26 người già neo đơn. Hầu hết họ đều mang trong mình những chứng bệnh nan y, khiếm thính, khiếm thị, tâm thần, khuyết tật…

Đã lớn tuổi nhưng bà Dễ rất thích ăn kẹo. Hễ thấy thấp thoáng bóng người đến thăm, bà lại giơ đôi tay già nua run run lên bảo ” cho bà xin kẹo “. Dù kẹo cứng hay mềm bà đều nhận rồi nhẩn nha nhấm hết. Các xơ quản lý cho biết, có ngày bà ăn hết hơn 1 kg kẹo mà vẫn muốn ăn nữa, xơ phải lén cất bớt đi vì sợ bà sinh bệnh.

” Ngày cha mất tui buồn lắm. Anh chị em người thì đi tu người thì lấy chồng, lấy vợ hết. Rồi tui một mình vào Sài Gòn đi làm thuê nấu bún bò cho người quen. Đến khi không còn sức để làm nữa thì được các xơ thương cho ở đây “, bà Vui chậm rãi kể.

Cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm, cho đến hồi cuối tuần vừa qua chứng kiến một bà bạn thân qua đời, bà Vui buồn rười rượi chẳng thiết tha đi đâu. Ngồi trước cửa phòng chầm chậm phe phẩy chiếc quạt lá, bà ngậm ngùi bảo: ” Ở đây chuyện nay sống mai chết là bình thường lắm, có bà vừa buổi tối còn nói chuyện với tui mà sáng ra nằm bất động rồi. Tôi cũng buồn nhưng nghĩ rồi mai mốt lại tới mình thôi “.

Rồi một đêm khác có một người phụ nữ mang 2 đứa trẻ vào nằng nặc xin gặp xơ phó giám đốc có việc. Trò chuyện được một lúc thì bà ấy xin phép đi vệ sinh rồi bỏ trốn luôn, để lại hai đứa con khóc lóc hoảng hốt chạy khắp nơi gọi mẹ. “Mà hai đứa trẻ là người Hoa, mình hỏi gì nó cũng không hiểu. Sau đó xơ thấy một tấm giấy kẹp dưới đế ly. Đó là lá thư viết vội của người phụ nữ kia trình bày do hoàn cảnh khốn khổ quá không thể tiếp tục nuôi con nên nhờ xơ nuôi giúp”, xơ Nhan nhớ lại.

Cơ Cơ sở bảo trợ xã hội Cô nhi Thiên BìnhĐịa chỉ: số 138 ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng NaiĐT: 061. 351. 0250;Email: sbtxhconhithienbinh@gmail.com;Tài khoản ngân hàng: Vietcombank số 0481000392689 (chi nhánh Biên Hòa, tên tài khoản Cơ sở bảo trợ xã hội Cô nhi Thiên Bình)Nguồn: chúng tôi

7 Điểm Để Tạo Nên 1 Cung Cự Giải Đúng Chất

Cự giải hay là cung Cự giải còn có tên gọi khác là Bắc Giải trong 12 cung hoàng đạo . Trực giác và đa cảm, nếu chòm Song Tử là những người khó đoán thì tính cách những ai là Cự Giải thuộc dạng khó hiểu nhất trong vòng Hoàng đạo. Một vài nét về cung Cự Giải:

Cung thứ 4 trong Hoàng Đạo

Biểu tượng: Con cua

Tính chất chung: là người chủ nhân, người thủ lĩnh

Ngày trong tuần: thứ Hai

Sao chiếu mệnh: Mặt trăng (tượng trưng cho tính bản năng, tâm trạng, khát vọng, sự quyến rũ, sự trưởng thành và nhận thức)

1. Ương bướng

Tuy là người biết lý lẽ, nhưng Cự Giải cũng không tránh khỏi những lúc cứng đầu, hay còn gọi là “ngang như cua”. Nếu bạn nghĩ họ yếu đuối và nhu nhược, hãy đợi đến khi bạn nhìn thấy họ đứng lên bảo vệ chính kiến của bản thân. Lúc đó, Giải Giải sẽ rất kiên cường, mạnh mẽ, và quan trọng nhất là cứng đầu đến mức đôi khi…cãi ngang, không chấp nhận ý kiến của người khác.

2. Không “Công tư phân minh”

3. “Phũ”

Là người có trái tim nhân hậu và khá yếu mềm, Cự Giải luôn chấp nhận gánh chịu nỗi đau, hay thậm chí là đứng bên lề hạnh phúc của người khác. Thế nhưng, đừng vì thế mà bạn có suy nghĩ, “Mình có đối xử không tốt với nó thì nó vẫn sẽ ở cạnh mình”. Sai rồi! Bất kì ai cũng có giới hạn bạn ạ, và Giải không là ngoại lệ. Một khi phát hiện ra thái đột cợt nhã của bạn trước tình cảm của Giải, họ sẽ lập tức phủi tay và quay bước không suy nghĩ. Dĩ nhiên, Giải sẽ ngồi khóc bù lu bù loa ở một xó nào đấy, nhưng khóc xong rồi thì thôi – chẳng còn gì nữa. Có thể đôi khi họ sẽ cảm thấy tiếc khoảng thời gian đã qua, và tìm cách nối lại liên lạc với bạn, nhưng đừng hiểu lầm!!! Cự Giải không tiếc người mà họ đã bỏ rơi, mà chỉ tiếc những kỉ niệm mà cả hai từng có.

Không cần phải nói quá nhiều về đặc tính này của Cự Giải, bởi nó quá rõ ràng rồi. Họ có thể sở hữu vẻ bề ngoài ngây thơ mỏng manh, dễ vỡ (con gái), hay tàm tạm, chả có gì nổi bật (con trai), nhưng chỉ cần nhắc đến những hoạt động mang tính mạo hiểm, hấp dẫn, Giải sẽ không ngần ngại giơ tay xung phong đầu tiên. Sẽ có lúc họ chấp nhận bước ra khỏi lớp mai cua của mình, ngẩng cao đầu đối mặt với thử thách.

5. Rắc rối

Suy nghĩ của Cự Giải khá tiêu cực, và vì thế, họ sẽ dễ tư duy vào lối mòn: tự thắc mắc về khả năng của bản thân và không hiểu nổi chính bản thân mình. Cũng từ đấy mà họ có thêm một đặc điểm nữa: tự ti quá quy định.

6. Mơ mộng

Dù có suy nghĩ thực tế và logic đến mức nào, lập kế hoạch rõ ràng cho tương lai ra sao, thì không thể phủ nhận một sự thật là Giải rất mơ mộng. Mơ mộng ở đây không phải là muốn làm superman, hay là người hùng cứu thế giới, trở thành tỷ phú tập đoàn dầu mỏ – mà chủ yếu, Giải mơ mộng về một chuyện tình đẹp, lâu dài và ổn định. Có thể bạn sẽ nói, “bất kì cung nào cũng thế thôi”, song thực chất trí tưởng tượng của Giải còn bay cao bay xa hơn bạn nghĩ nhiều. Từ đó, tiêu chuẩn trong tình yêu của Giải đôi khi rất cao (tiêu chuẩn vẫn chỉ là tiêu chuẩn, khi gặp đối tượng thích hợp họ lập tức quên luôn tiêu chuẩn của mình). Vì thế, xem phim nhiều để giải trí đôi khi lại không tốt cho họ, bởi càng tưởng tượng ra viễn cảnh đẹp bao nhiêu, họ lại càng thất vọng nhiều bấy nhiêu.

7. Lười biếng

Sự lười biếng của Cự Giải cũng khá buồn cười. Họ sẽ chẳng bao giờ tự nấu đồ ăn cho mình (đói quá thì đi ngủ hoặc ra ngoài ăn), nhưng lại lui cui vào bếp tỉ mỉ nấu cho người yêu; chẳng bao giờ động tay động chân nhưng lại xung phong phụ giúp người yêu rửa bát, gấp đồ. Có vẻ như, sự lười biếng “vô địch thiên hạ” của họ sẽ tự động biến mất tại khoảnh khắc họ….hết FA

Bạn đang xem bài viết Tạo Cơ Hội Bình Đẳng Giới Thực Chất trên website Duongveyeuthuong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!