Chòm Sao Trong Tiếng Tiếng Anh

--- Bài mới hơn ---

 • Aries (Chòm Sao Hoàng Đạo)
 • Orion – Chòm Sao Thần Bí Nhất Trên Bầu Trời Đêm
 • Sao Bắc Đẩu – Bí Mật Của Chòm Sao Sáng Nhất Đại Hùng Tinh
 • Tìm Phương Hướng Bằng Sao Bắc Đẩu (Bậc Sơ Thiện)
 • Cung Xà Phu – Giải Đáp Mọi Bí Ẩn Của Cung Hoàng Đạo Thứ 13
 • Nó nằm cách sao Beta Librae khoảng 2 độ bắc, ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Xứng.

  It is located about two degrees north of Beta Librae, the brightest star in the Libra constellation.

  WikiMatrix

  (The Encyclopedia Americana) Nhưng không ai hiểu hết “dây buộc” các chòm sao lại với nhau.

  (The Encyclopedia Americana) Yet, no one fully comphends “the bonds” that hold the constellations together.

  jw2019

  Và cháu nghĩ chị ấy ở tại chòm sao Orion.

  And I found her there in Orion’s Belt, I think.

  OpenSubtitles2018.v3

  Hay là chòm sao Lạp Hộ với hình cung tên.

  Or Orion, the hunter.

  ted2019

  13. (a) Có gì đáng chú ý về các chòm sao?

  13. (a) What is remarkable about constellations?

  jw2019

  Ngôi sao BP Boötis là một thành viên của chòm sao này.

  The variable star BP Boötis was a member of the constellation.

  WikiMatrix

  Chẳng ai có thể “tách các xiềng Sao-cầy”, thường được xem thuộc chòm sao Thiên Lang.

  No human can “loosen the very cords of the Kesil constellation,” generally identified as the stellar group called Orion.

  jw2019

  Chòm sao Song Tử.

  Constellation Gemini.

  OpenSubtitles2018.v3

  Ở tận phía nam, một chòm sao sáng tên Thập Tự Nam giúp họ định vị Nam Cực.

  Farther south, a bright constellation known as the Southern Cross helped them to locate the South Pole.

  jw2019

  Cụm sao này có khoảng cách 1,400 parsec, nằm ở chòm sao Cygnus.

  The region is approximately 1,400 parsecs from Earth in the constellation of Cygnus.

  WikiMatrix

  Có thể là chòm sao Thợ Săn.

  Possibly the Orion constellation.

  jw2019

  Mỗi phương có bảy chòm sao.

  Each bay is 7 ft.

  WikiMatrix

  Ross 154 (V1216 Sgr) là sao ở phía nam hoàng đạo chòm sao của Sagittarius.

  Ross 154 (V1216 Sgr) is a star in the southern zodiac constellation of Sagittarius.

  WikiMatrix

  Ngài đã tạo ra chòm sao Rua

  Thou hast set the Pleiades

  LDS

  Sao con lại quan tâm đến các chòm sao thế, Casey?

  And why do you love the stars so much, Casey?

  OpenSubtitles2018.v3

  Không, nó thuộc 1 họ chòm sao tên là Heavenly Waters.

  No, these are from a family Of constellations known As the heavenly waters.

  OpenSubtitles2018.v3

  Anh ta cho họ sức mạnh “Carmagic” của năm chòm sao xe huyền thoại, biến họ thanh Carranger.

  He empowers the five with the “Carmagic” power of the five legendary car constellations, transforming them into Carrangers.

  WikiMatrix

  Nó có cấp sao biểu kiến 2,57, khiến nó trở thành ngôi sao sáng thứ ba trong chòm sao.

  It has an apparent visual magnitude of 2.57, making it the third-brightest star in the constellation.

  WikiMatrix

  Tớ… tớ đang vẽ những chòm sao mà chúng ta chưa bao giờ biết nó tồn tại.

  I’m charting luminous bodies that we didn’t even know existed.

  OpenSubtitles2018.v3

  Và chuyến du hành qua chác chòm sao đã đẩy tôi lên đến đỉnh điểm

  A sidereal trip that takes me to infinity

  opensubtitles2

  Winnecke 4 (còn gọi là Messier 40 hay WNC 4) là cặp sao trong chòm sao Đại Hùng.

  Winnecke 4 (also known as Messier 40 or WNC 4) is a double star in the constellation Ursa Major.

  WikiMatrix

  Có 9 chòm sao trong Heavenly Waters.

  Hotchner: there are 9 constellations in The heavenly waters.

  OpenSubtitles2018.v3

  Có lẽ cha mẹ của Gióp đã dạy ông về những định luật chi phối các chòm sao

  Job’s parents probably taught him about the laws governing the constellations

  jw2019

  Những chòm sao này có thể được sưu tập từ một số nguồn sớm hơn.

  These constellations may have been collected from various earlier sources.

  WikiMatrix

  Những cái tên này bắt nguồn từ Al Ridhādh, tên của một chòm sao.

  This latter name was derived from Al Ridhādh, a name for the constellation.

  WikiMatrix

  --- Bài cũ hơn ---

 • 12 Chòm Sao Và Tình Yêu Định Mệnh (12 Chòm Sao Và Lớp Học Z12) – Chương 2: Lớp 10Z12
 • Hậu Trường “Cười Ra Nước Mắt” Của Hoàn Châu Cách Cách: Tiểu Yến Tử “Chôm” Quần Của Ngũ A Ca, Gà Đen Là Gà Nhuộm
 • Chương 13: Hóa Giải Phong Ấn
 • : The Miracle Love Of You And Me
 • Bộ Phim Hơn 2000 Tập ‘cô Dâu 8 Tuổi’ Kết Thúc Tại Việt Nam
 • Chòm Sao Nhân Mã Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Album Hình Xăm Cung Ma Kết Đẹp Nhất
 • Mách Bạn Bộ #60 Hình Xăm Cung Ma Kết Đẹp Cho Cả Nam Và Nữ
 • Bí Ẩn Cuộc Đời
 • Dấu Hiệu Nhận Biết Khi Ma Kết Thích Bạn
 • Một Chòm Sao Chứa Nhiều Bí Mật Và Thú Vị
 • Tinh vân Trifid (định danh là Messier 20 hay M20 và NGC 6514) là một vùng H II nằm trong chòm sao Nhân Mã.

  The Trifid Nebula (catalogued as Messier 20 or M20 and as NGC 6514) is an H II region located in Sagittarius.

  WikiMatrix

  Beta Centauri (β Centauri, viết tắt Beta Cen, β Cen), còn có tên Hadar, là một hệ thống sao ba ở phía nam chòm sao Nhân Mã.

  Beta Centauri (Latinised from β Centauri, abbreviated Beta Cen, β Cen), also called Hadar, is a triple star system in the southern constellation of Centaurus.

  WikiMatrix

  Sự kiện thiên văn thoáng qua này xảy ra theo hướng Alpha Centauri, giữa các chòm sao Viên Quy và Nhân Mã, tập trung tại RA 14h 43m Dec −62° 30′, trong chòm sao Nhân Mã.

  The transient occurred in the direction of Alpha Centauri, between the constellations Circinus and Centaurus, centered at RA 14h 43m Dec −62° 30′, in Circinus.

  WikiMatrix

  Đám mây sao Nhân Mã (còn gọi là Delle Caustiche, Messier 24, IC 4715) là đám mây sao trong chòm sao Nhân Mã, có đường kính xấp xỉ 600 năm ánh sáng, do Charles Messier phát hiện vào năm 1764.

  The Sagittarius Star Cloud (also known as Messier 24 and IC 4715) is a star cloud in the constellation of Sagittarius, approximately 600 light years wide, which was discovered by Charles Messier in 1764.

  WikiMatrix

  Promethi cũng đã được nhận dạng trong quang phổ của sao HR 465 trong chòm sao Tiên Nữ (Andromeda) và có thể trong HD 101065 (sao Przybylski của chòm sao Bán Nhân Mã/Centaurus) và HD 965.

  Promethium has also been identified in the spectrum of the star HR 465 in Andromeda; it also has been found in HD 101065 (Przybylski’s star) and HD 965.

  WikiMatrix

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sao Bắc Đẩu Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Kiến Thức Thiên Văn Học: Chòm Sao Thiên Yết
 • Personality Of Geminis And Their Compatibility With Other Zodiac Signs
 • Cung Song Tử (21/5 – 22/6) Tình Yêu, Tính Cách & Sự Nghiệp
 • Bí Ẩn Tính Cách Tình Duyên & Sự Nghiệp
 • Sao Bắc Đẩu Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Chòm Sao Nhân Mã Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Album Hình Xăm Cung Ma Kết Đẹp Nhất
 • Mách Bạn Bộ #60 Hình Xăm Cung Ma Kết Đẹp Cho Cả Nam Và Nữ
 • Bí Ẩn Cuộc Đời
 • Dấu Hiệu Nhận Biết Khi Ma Kết Thích Bạn
 • Sao Bắc Đẩu.

  The North Star, Polaris.

  OpenSubtitles2018.v3

  Sao Bắc Đẩu ở ngay trên đầu

  And the Big Dipper is over your head

  OpenSubtitles2018.v3

  Vậy, sao Bắc Đẩu tương ứng với trung tâm của thiết bị.

  So the North Star corresponds to the center of the device.

  QED

  Khi chúng ta nghỉ đêm ở đây, ta để chiếc xe quay về hướng Sao Bắc Đẩu.

  When we stay overnight here, we point the wagon to the North Star.

  OpenSubtitles2018.v3

  ” Ta vĩnh hằng như sao Bắc đẩu. ”

  ” I am constant as the Northern star. “

  OpenSubtitles2018.v3

  Ngay góc phải phía mặt trời mọc, đối diện sao Bắc Đẩu, anh ta có ở lại ăn tối không?

  It’s at right angles to the trajectory of the setting sun, opposite the North Star.

  OpenSubtitles2018.v3

  Và mùa thu năm 1849, cô bắt đầu một mình đi theo sao Bắc Đẩu tới Pennsylvania, đến với tự do.

  And in the autumn of 1849, she set out on her own, following the North Star to Pennsylvania, and to freedom.

  ted2019

  Điểm rạng rỡ của trận mưa này nằm ở rìa phía bắc của chòm sao Boötes, không quá xa nhóm sao Bắc Đẩu.

  The radiant point of this shower is at the northern edge of the constellation Boötes, not far from the Big Dipper.

  WikiMatrix

  Sự tin chắc của chúng ta về lẽ thật phúc âm là một nguồn nương tựa cho cuộc sống của chúng ta; nó vững chắc và xác thực như Sao Bắc Đẩu.

  Our firm conviction of gospel truth is an anchor in our lives; it is steady and reliable as the North Star.

  LDS

  Giống như vì sao bắc đẩu trên các tầng trời, … vẫn có Đấng Cứu Thế , Vị Nam Tử của Thượng Đế, đích xác và chắc chắn như cái neo của cuộc sống bất diệt của chúng ta.

  Like the polar star in the heavens, … there stands the Redeemer of the world, the Son of God, certain and sure as the anchor of our immortal lives.

  LDS

  Một trong những điều cô ấy nói với tôi trong vài tháng đầu là “Tôi thích cái cách bạn lãnh đạo, là tạo ra một tầm nhìn hấp dẫn, như trở thành Sao Bắc Đẩu cho chúng ta. ”

  One of the things she said to me in the first few months was, “I love the fact that your approach to leadership is to create a compelling vision that becomes a North Star for us.”

  ted2019

  Ban đêm, họ chăm chú nhìn vào Ngôi Sao Bắc Đẩu, vị trí cố định của nó cung ứng một nguồn tin cậy trên trời cho các thủy thủ, giúp họ đi đúng hướng đến điểm tới của họ.

  At night they kept their eyes keenly focused on the North Star, its fixed position providing a heavenly anchor for sailors, helping them sail a true course to their destination.

  LDS

  Khi sự kêu gọi phục vụ truyền giáo của tôi đến, tôi đã phục vụ, và công việc truyền giáo của tôi trở nên giống như Ngôi Sao Bắc Đẩu để hướng dẫn tôi trong các sinh hoạt khác trong đời sống của tôi.

  When my mission call came, I served, and my mission became like the North Star to guide me into the other pursuits of my life.

  LDS

  Năm 1993, DAT / EM Systems International được trao Giải thưởng Nhà xuất khẩu quốc tế của năm Alaska, bây giờ được gọi là Giải thưởng Sao Bắc đẩu của Thống đốc Alaska về Xuất sắc Quốc tế. Giải thưởng được trao cho các công ty ở bang Alaska, những người có khối lượng phân phối hàng hóa lớn trên toàn thế giới.

  In 1993, DAT/EM Systems International was awarded the Alaska International Exporter of the Year Award, now called the Alaska Governor’s North Star Awards for International Excellence.

  WikiMatrix

  Và như vậy bảy ngôi sao sẽ có nghĩa là ” elu meen, ” đó là từ Dravidian cho chòm Bắc Đẩu.

  And so seven stars would stand for ” elu meen, ” which is the Dravidian word for the Big Dipper star constellation.

  QED

  Dù ngày nay chúng ta không biết chòm sao nào ông Gióp gọi là Huỳnh Đạo và Bắc Đẩu, nhưng con người không thể kiểm soát và chỉ đạo chúng.

  Whatever may be the psent identification of the Mazzaroth and Ash constellations, man cannot control and guide them.

  jw2019

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiến Thức Thiên Văn Học: Chòm Sao Thiên Yết
 • Personality Of Geminis And Their Compatibility With Other Zodiac Signs
 • Cung Song Tử (21/5 – 22/6) Tình Yêu, Tính Cách & Sự Nghiệp
 • Bí Ẩn Tính Cách Tình Duyên & Sự Nghiệp
 • Song Tử (Chòm Sao) – Du Học Trung Quốc 2022
 • Sao Kim Ngưu Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Hỏi Về Mb Trâm Anh Kim Ngưu
 • Tuyển Tập Ảnh Bìa Facebook Cung Hoàng Đạo Kim Ngưu (20
 • An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Có Thể Làm Tình Trạng Bệnh Trầm Trọng Hơn
 • Thuốc An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Giá Bao Nhiêu
 • Kim Ngưu Cứng Đầu Ebook Pdf/epub/prc
 • Đây là sao Kim ngưu duy nhất của chúng ta.

  Here is our only Taurus.

  OpenSubtitles2018.v3

  Hay chòm sao Kim Ngưu, hình con bò.

  Or even Taurus, the bull.

  ted2019

  Khi nào sao Kim Ngưu xuất hiện vậy?

  When is the sign of Taurus?

  OpenSubtitles2018.v3

  Chúng ta phải đảm bảo rằng đứa trẻ đầu tiên, khi sinh ra phải có dấu hiệu sao Kim Ngưu.

  We have to ensure that a child is born under the sign of Taurus right away.

  OpenSubtitles2018.v3

  Và phần thừa kế còn lại, dành cho đứa trẻ đầu tiên được sinh ra… ngoài giá thú và có dấu hiệu sao Kim Ngưu

  And the rest of my fortune I bequeath to the first child who is born outside of marriage and in the sign of Taurus,

  OpenSubtitles2018.v3

  Có thể các chữ cái bên cạnh bảy ngôi sao đánh vần là Tauran, một cái tên cho sao Kim Ngưu, một chòm sao gồm bảy ngôi sao gọi là chòm sao Pleiades?

  Could the letters beside these seven stars spell Tauran, a name for Taurus, a constellation that includes the seven stars called the Pleiades?

  ted2019

  Tôi nghĩ, tôi đã nói thay cho tất cả mọi người, thậm chí cho cả mục sư Frydenhoej. Chúng ta hãy hoãn tất cả các đám cưới, cho đến khi kết thúc vòng quay sao Kim Ngưu.

  I think I speak on behalf of everyone, even Pastor Frydenhoej, when i say let’s postpone all the marriages until after the sign of Taurus has passed.

  OpenSubtitles2018.v3

  Không gặp được Chòm Kim Ngưu khi sao Thủy đi ngược hướng?

  Never date a Taurus when Mercury is in retrograde?

  OpenSubtitles2018.v3

  Có thể là cụm sao Tua Rua nằm trong chòm Kim Ngưu.

  Possibly the Pleiades stars in the Taurus constellation.

  jw2019

  Kim Ngưu chưa 2 cụm sao mở gần Trái đất nhất là Hyades và Pleiades, cả hai đều có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường.

  Taurus hosts two of the nearest open clusters to Earth, the Pleiades and the Hyades, both of which are visible to the naked eye.

  WikiMatrix

  Về phía tây, hai chiếc sừng của Kim Ngưu được xác định bởi sao Beta (β) Tauri và Zeta (ζ) Tauri, 2 hệ thống sao cách nhau khoảng 8 độ trên bầu trời.

  To the west, the two horns of the bull are formed by Beta (β) Tauri and Zeta (ζ) Tauri; two star systems that are separated by 8°.

  WikiMatrix

  Tàu vũ trụ Pioneer 10 đang di chuyển hướng về phía chòm Kim Ngưu, cho dù nó sẽ không tiến lại gần bất kỳ ngôi sao nào trong chòm này trong nhiều ngàn năm tới bởi vì pin năng lượng của nó sẽ không thể hoạt động lâu đến vậy.

  The space probe Pioneer 10 is moving in the direction of this constellation, though it will not be nearing any of the stars in this constellation for many thousands of years, by which time its batteries will be long dead.

  WikiMatrix

  --- Bài cũ hơn ---

 • Danh Sách Thầy, Cô Và Địa Chỉ Học Toán + Văn + Anh Trên Địa Bàn Hà Nội. – Outdoor Online Store
 • Đàn Ông Kim Ngưu – Phụ Nữ Cự Giải – Hoàn
 • Kim Ngưu – Xử Nữ
 • Đàn Ông Kim Ngưu – Phụ Nữ Xử Nữ – Hoàn
 • Đàn Ông Sư Tử – Phụ Nữ Kim Ngưu
 • Bảo Bình Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • : Các Phát Kiến, Tư Tưởng Mới Xuất Phát Tại Đây
 • Bảo Bình Và Chuyện Tình Yêu Tác Giả: Linda Goodman Thể Loại: Chiêm Tinh, Văn Học Phương Tây Bộ Sách: 12 Cung Hoàng Đạo Và Chuyện Tình Yêu Người Dịch: Mai Phí, Giang Đoàn Giới Thiệu: Một Ngày Đẹp Trời
 • Bảo Bình – Aquarius (20/1 – 18/2)
 • Vì Đó Là Em
 • Diễn Biến Mới Trong Vụ Chém Người Nguy Kịch Ở Bình Gia
 • Cô thuộc cung Bảo Bình, huh?

  You’re an Aquarius, huh?

  OpenSubtitles2018.v3

  Tôi cung Bảo Bình.

  I’m an Aquarius.

  OpenSubtitles2018.v3

  Tôi bảo bình tĩnh!

  I said calm down!

  OpenSubtitles2018.v3

  Anh là Song Ngư, tổ tiên của anh là Bảo Bình.

  You are Pisces, your ascendent is Aquarius.

  OpenSubtitles2018.v3

  Cung Bảo Bình

  House of Aquarius

  OpenSubtitles2018.v3

  Cô ấy là cung Bảo Bình.

  She’s an aquarius.

  OpenSubtitles2018.v3

  Báo nói cung Bảo Bình không nên ngồi thuyền. Bảo phải cẩn thận với nước.

  They say that an Aquarian shouldn’t ride boats, so you have to be careful of water.

  OpenSubtitles2018.v3

  Mình là cung Bảo Bình.

  I’m Aquarius.

  OpenSubtitles2018.v3

  Bảo Bình.

  Aquarius.

  OpenSubtitles2018.v3

  EZ Aquarii là một hệ sao ba sao khoảng 11,3 ly (3,5 pc) từ Mặt Trời trong chòm sao Bảo Bình.

  EZ Aquarii is a triple star system approximately 11.3 ly (3.5 pc) from the Sun in the constellation Aquarius.

  WikiMatrix

  In 1968, he debated fellow astrologer Dane Rudhyar on the topic of the Age of Aquarius.

  WikiMatrix

  Những người thuộc cung Bảo Bình có thể dễ bị đau ống quyển , co thắt cơ , và các vấn đề mắt cá .

  Aquarians may be susceptible to shin splints , muscle spasms , and ankle problems .

  EVBNews

  Tôi tin Hội Thánh đấu sĩ sẽ đi qua đây, và tôi có thể mở đường cho họ, bằng cách dẹp sạch cung Bảo Bình!

  I believe my fellow Saints will get this far, and I can open a path for them by clearing out this House of Aquarius!

  OpenSubtitles2018.v3

  Messier 2 hay M2 (còn gọi là NGC 7089) là một cụm sao cầu nằm trong chòm sao Bảo Bình (Aquarius), khoảng 5 độ về phía bắc ngôi sao Beta Aquarii.

  Messier 2 or M2 (also designated NGC 7089) is a globular cluster in the constellation Aquarius, five degrees north of the star Beta Aquarii.

  WikiMatrix

  Cung Bảo Bình , hay Gấu nước , gân gót của bạn là điểm yếu nhất trên cơ thể bạn và bạn cũng nên coi chừng nửa dưới của chân .

  As an Aquarius , or water bearer , your Achilles tendon is the weakest spot on your body and you should also watch out for the lower half of the leg .

  EVBNews

  Sao anh bình tĩnh được nếu em cứ bảo anh bình tĩnh?

  How am I gonna relax if you keep telling me to relax?

  OpenSubtitles2018.v3

  Điều này báo hiệu sự kết thúc của một thời kỳ chiêm tinh (thời kỳ của Song Ngư) và bắt đầu vào một thời kỳ khác (thời kỳ của Bảo Bình).

  This signaled the end of one astrological age (the Age of Pisces) and the beginning of another (the Age of Aquarius).

  WikiMatrix

  Đừng ở đó à bảo tôi bình tĩnh chứ ngựa nhí!

  Hey, Marty, calm down

  opensubtitles2

  Tom bảo tớ bình tĩnh.

  Tom told me to calm down.

  Tatoeba-2020.08

  Không, đừng bảo tôi bình tĩnh.

  No, don’t tell me to calm down.

  OpenSubtitles2018.v3

  Israel có số lượng bảo tàng bình quân đầu người cao nhất trên thế giới.

  Israel has the highest number of museums per capita in the world.

  WikiMatrix

  Đã bảobình tĩnh đi.

  And I said calm down.

  OpenSubtitles2018.v3

  “GS Ngô Bảo Châu bình luận vụ xử Hà Vũ”.

  “Nationalratskommission sagt Ja zum Gripen” .

  WikiMatrix

  Mấy tên vô lại đó có vẻ không dễ bảobình tĩnh như cô Daisy đây đâu.

  Our best bet is this duplicitous fella ain’t as cool a customer as Daisy here.

  OpenSubtitles2018.v3

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bảo Bình ♒: Tử Vi Theo Tháng Dành Cho Năm Tháng 11 Năm 2022
 • Bảo Bình ♒: Tử Vi Theo Tháng Dành Cho Tháng 8 Năm 2022
 • Đàn Ông Nhân Mã – Phụ Nữ Bảo Bình
 • Đàn Ông Nhân Mã – Phụ Nữ Bảo Bình – Hoàn
 • Đàn Ông Bảo Bình – Phụ Nữ Xử Nữ – Hoàn
 • Ma Kết Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Đàn Ông Ma Kết – Hoàn
 • Cách Mở Két Sắt Hòa Phát 4 Số Nhanh, Đơn Giản Nhất Chỉ Trong 10 Giây
 • Cách Đổi Mã Két Sắt Điện Tử Hoà Phát
 • Cung Ma Kết – Capricorn (22/12 – 19/01) – Những Bí Mật Được Bật Mí
 • Đàn Ông Kim Ngưu – Phụ Nữ Ma Kết
 • Biểu tượng của họ là các vị thần Neptune và Jupiter cùng cung Ma Kết.

  Their emblems were the gods Neptune and Jupiter and the Capricorn.

  WikiMatrix

  Biểu tượng của quân đoàn là một con bò đực (như tất cả các quân đoàn khác của Caesar) và cung Ma Kết.

  The legion symbols were a bull (as with all of Caesar’s legions) and a capricorn.

  WikiMatrix

  (Rô-ma 12:11) Kết quả là dân chúng khắp mọi nơi chấp nhận lẽ thật và làm theo sự hướng dẫn yêu thương của Đức Giê-hô-va.

  (Romans 12:11) As a result, people everywhere are accepting the truth and conforming to Jehovah’s loving direction.

  jw2019

  Khi An Ma kết thúc cuộc nói chuyện với Cô Ri An Tôn, ông đã tóm tắt mọi điều ông đã cố gắng giảng dạy cho con trai mình.

  As Alma concluded his talk with Corianton, he summarized everything he had been trying to teach his son.

  LDS

  Biểu tượng của quân đoàn là Ma Kết, được sử dụng cùng với thần mã Pegasus, còn biểu tượng trên mũ giáp được quân đoàn I Adiutrix sử dụng là một con cá heo.

  The emblem of the legion was a capricorn, used along with the winged horse Pegasus, on the helmets the symbol used by I Adiutrix legionaries was a dolphin.

  WikiMatrix

  Sau đó, Ma-ri kết hôn với Giô-sép.

  After that, Mary married Joseph.

  jw2019

  Chúng ta hãy trở lại thời điểm trước khi bà Ma-ri kết hôn.

  To do that, we need to go back to the time before Mary was married.

  jw2019

  Người phụ nữ Sa-ma-ri kết luận thế nào về Chúa Giê-su, và sau đó bà làm gì?

  What conclusion about Jesus does the Samaritan woman reach, and what does she then do?

  jw2019

  An Ma kết thúc lời khuyên dạy của ông cho con trai của ông là Cô Ri An Tôn đang gặp khó khăn bằng cách giải thích rằng Cha Thiên Thượng cung ứng một con đường cho những người phạm tội để nhận được lòng thương xót.

  Alma concluded his counsel to his struggling son Corianton by explaining that Heavenly Father provided a way for those who sin to obtain mercy.

  LDS

  Ông và Ma Ri sắp kết hôn.

  He and Mary were to be married.

  LDS

  Chúng tôi kể nhau nghe truyện ma thế là kết thân ngay và luôn.

  We started telling ghost stories, and we just kind of bonded right away.

  OpenSubtitles2018.v3

  Hoàng Đế Đỏ đã đánh bại ma quỷ và kết thúc chiến tranh Oải Hương

  The Red King has struck down evil by ending the Spike Wars.

  OpenSubtitles2018.v3

  Ý tôi là, những gì có ở đây-Ma túy, kết quả học tập tồi tệ– Nhưng chúng tôi ko thể nghĩ nó lại làm điều đó

  I mean, all the signs were there– drug use, decline in academic performance— but we didn’ t think he’ d ever do something like this

  opensubtitles2

  Và do đó, ma trận này là các kết quả của cách nhân rằng ma trận bên trái 3.

  And so this matrix is the result of multiplying that matrix on the left by 3.

  QED

  Một khi nỗi thống khổ của Ngài trong Vườn Ghết Sê Makết thúc, thì Ngài đã tự nguyện phó mạng sống cho các kẻ thù của Ngài.

  Once His agony in Gethsemane was concluded, He voluntarily gave Himself up to His detractors.

  LDS

  Trái lại, Chúa Giê-su nói chuyện với một người đàn bà Sa-ma-ri; kết quả là bà và nhiều người khác đặt đức tin nơi danh ngài (Giăng 4:39).

  (John 4:39) Jesus also stated that his disciples would be witnesses of him “both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the most distant part of the earth.”

  jw2019

  Trong khi các em đọc An Ma 14hãy liên kết những câu hỏi này với những kinh nghiệm của An Ma và A Mu Léc.

  As you read Alma 14, relate these questions to the experiences of Alma and Amulek.

  LDS

  An Ma kết luận với lời khuyên dạy mạnh mẽ và khôn ngoan cho tất cả những người tìm kiếm sự tha thứ: “Và giờ đây, … cha mong rằng con không nên để những điều này làm băn khoăn con nữa, mà chỉ nên để cho những tội lỗi của mình làm băn khoăn mình, với sự băn khoăn mà sẽ đưa con đến sự hối cải” (An Ma 42:29).

  Alma concluded with powerful and wise counsel to all who seek forgiveness: “And now, … I desire that ye should let these things trouble you no more, and only let your sins trouble you, with that trouble which shall bring you down unto repentance” (Alma 42:29).

  LDS

  Vì vậy, điều này là có là một 4 bởi ma trận 1 là kết quả hoặc thực sự là một véc tơ bốn diminsonal,

  So, let me, so this is going to be a 4 by 1 matrix is the outcome or really a four diminsonal vector, so let me write it as one of my four elements in my four real numbers here.

  QED

  Tôi sẽ luôn ở cùng anh em cho đến khi thời đại này kết thúc” (Ma-thi-ơ 28:20).

  (Matthew 28:20) Jesus recognizes that this assignment is a weighty one.

  jw2019

  Bốn tiếng ngồi kết nối ma trận bảng điện của hắn.

  Four hours rewiring his plugboard matrix.

  OpenSubtitles2018.v3

  Tôi có quen gã ma cô dàn xếp kết quả.

  A punk I knew had this scheme.

  OpenSubtitles2018.v3

  Làm thế nào Đức Giê-hô-va nguôi giận với Ma-na-se, và kết quả là gì?

  How was Jehovah’s face softened toward Manasseh, and with what result?

  jw2019

  Rô-ma 10:16-18 nói gì về kết quả cuối cùng của việc loan ra tin mừng?

  What does Romans 10:16-18 say as to the final result of sounding forth the good news?

  jw2019

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soi Cầu Xsmb : Mẹo Chơi Lô Miền Nam Ăn Đậm
 • Kết Quả Xổ Số Hôm Nay
 • Chữ Nổi Inox, Mica, Đồng, Alu Đẹp, Giá Rẻ
 • Overlay: Vietnamese Translation, Definition, Meaning, Synonyms, Pronunciation, Transcription, Antonyms, Examples
 • Cung Hoàng Đạo Kì 11: Nghe Thiên Hạ “Nói Xấu” Đủ Kiểu Về Ma Kết
 • Thiên Bình Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Cung Thiên Bình Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Người Tuổi Dậu Cung Thiên Bình (23.9 – 23.10)
 • Sự Nghiệp Của Người Tuổi Dậu Thuộc Cung Thiên Bình
 • Cửa Hàng Thiên Thiên Ở Trần Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Bình Dương: Trang Nghiêm Cử Hành Lễ Khai Hạ Cho Chư Ni
 • Và nghĩa là tôi là một Thiên bình?

  And this meant that I was a Libra?

  QED

  Thiên Bình, giống như Cung Thiên Bình!

  Libra, as in the House of Libra!

  OpenSubtitles2018.v3

  Tôi là bạn cũ của sư phụ hắn, Thiên Bình.

  I’m an old friend of his master, Libra.

  OpenSubtitles2018.v3

  Thế là, tôi lên xe buýt vào khu trung tâm để mua một cái poster Thiên Bình

  So, I took the bus downtown to get the new Libra poster.

  QED

  Cung Thiên Bình là người lập , và đau lưng thường là một vấn đề có thể dẫn đến căng thẳng đối với nhiều người .

  Libras are fixers , and back pain is often a problem and can lead to stress for many people .

  EVBNews

  Nhưng tôi mua cái poster mới và bắt đầu đọc tử vi Thiên bình, và tôi kinh ngạc phát hiện ra Thiên bình cũng hoàn toàn là tôi

  But I got the new Libra poster, and I started to read my new Libra horoscope, and I was astonished to find that it was also totally me. ( Laughter )

  QED

  Tốc độ sụt giảm và cường độ hiện tại nằm trong khoảng biến thiên bình thường, như thể hiện bằng các từ trường từ quá khứ được ghi lại trong đá.

  The rate of decrease and the current strength are within the normal range of variation, as shown by the record of past magnetic fields recorded in rocks.

  WikiMatrix

  Poster Xử nữ là ảnh một người phụ nữ đẹp với mái tóc dài, kiểu như đang thơ thẩn bên dòng nước, nhưng poster Thiên bình lại là một cái cân lớn

  The Virgo poster is a picture of a beautiful woman with long hair, sort of lounging by some water, but the Libra poster is just a huge scale.

  QED

  Sự thật đã được phơi bày, đổi lấy thiên hạ bình an.

  The truth has come to light…

  OpenSubtitles2018.v3

  Tôi chỉ là một thiên thần bình thường

  Really more run-ofthemill.

  OpenSubtitles2018.v3

  Ai còn tin vào thần thánh nếu thiên hạ bình yên chứ?

  Who would still worship the gods if the world were at peace?

  OpenSubtitles2018.v3

  Nếu vậy ông ta chỉ là một thiên thần bình thường.

  That would make him just an ordinary Angel.

  OpenSubtitles2018.v3

  Beta Librae (β Librae, viết tắt là Beta Lib, β Lib), cũng được đặt tên là Zubeneschamali, là (bất chấp ký hiệu ‘beta’ của nó) ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Hoàng đạo Thiên Bình.

  Beta Librae (β Librae, abbreviated Beta Lib, β Lib), also named Zubeneschamali, is (despite its ‘beta’ designation) the brightest star in the zodiac constellation of Libra.

  WikiMatrix

  Đó không phải thiên thân bình thường.

  It’s no ordinary angel.

  OpenSubtitles2018.v3

  (Thi-thiên 37:9-11) Sự bình an của họ sẽ không còn bị đe dọa bởi bất cứ loài người hoặc loài thú.

  (Psalm 37:9-11) Their peace will not be threatened from any source —human or animal.

  jw2019

  Sự tương tác này đã làm cho sự hình thành sao tăng gấp mười lần so với các thiên hà “bình thường”.

  This interaction has caused star formation to increase tenfold compared to “normalgalaxies.

  WikiMatrix

  Trong khung cảnh thiên nhiên bình dị đó, hai người giáo sĩ và hai anh tiên phong đã đến vào mùa Lễ Tưởng Niệm năm 2002.

  It was in this idyllic setting that two missionaries and two pioneer ministers arrived during the Memorial season of 2002.

  jw2019

  Hàng ngàn năm về trước, người viết Thi-thiên bình luận: “Tuổi-tác của chúng tôi đến được bảy mươi, còn nếu mạnh-khỏe thì đến tám mươi; song sự kiêu-căng của nó bất quá là lao-khổ và buồn-thảm, vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi”.

  jw2019

  Điều gì chứng tỏ rằng các thiên sứ công bình từ bỏ sự thờ hình tượng?

  What shows that righteous angels reject idolatry?

  jw2019

  • Vào thời chúng ta, các thiên sứ công bình đóng vai trò nào?

  • What role do righteous angels play in our time?

  jw2019

  Trong lòng tôi chỉ muốn thiên hạ thái bình, hai nhà hòa hảo

  I just want peace in the world And good relations between the Xiang Yu and Liu Bang

  OpenSubtitles2018.v3

  Búng Bình Thiên gồm 2 hồ nước là Búng Lớn và Búng Nhỏ.

  This bathroom consists of two large and small bathroom.

  WikiMatrix

  Trị quốc bình thiên hạ

  I would let you live

  QED

  Trong loạn Thái Bình Thiên Quốc chùa bị phá hủy và được xây lại năm 1905.

  During the Great Northern War Valmiera was again destroyed and burned down in 1702.

  WikiMatrix

  (Thi-thiên 37:10, 11) “Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời”.

  (Psalm 37:10, 11) “The righteous themselves will possess the earth, and they will reside forever upon it.”

  jw2019

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thiên Bình – Nỗi Khổ Của Cung Đào Hoa
 • Thiên Bình Là Cung Không Có Cảm Giác An Toàn, Vậy Đặc Trưng Của Chứng Này Là Gì? – ♥ Lee ♥
 • Dấu Hiệu Chàng Trai Thiên Bình Khi Yêu
 • Đẹp Mê Ly Với List #80 Hình Xăm Cung Bọ Cạp Đẹp Miễn Bàn
 • Cung Thiên Yết Nam (23/10 – 21/11) Năm 2022
 • Xử Nữ Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Đàn Ông Thần Nông – Phụ Nữ Xử Nữ – Hoàn
 • Hình Ảnh, Hình Nền Cung Xử Nữ Đẹp Dễ Thương
 • Sự Nghiệp Của Người Tuổi Dần Thuộc Cung Xử Nữ
 • Gay Virgo (Gay Xử Nữ)
 • Xử Nữ Hoàn Mỹ Sách Miễn Phí Pdf • Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • Thiên hà M58 là một trong những thiên hà sáng nhất trong chòm sao Xử Nữ.

  M58 is one of the brightest galaxies in the Virgo Cluster.

  WikiMatrix

  Ngày nay nên đối xử nữ tín đồ đấng Christ như thế nào?

  How should Christian women be treated today?

  jw2019

  Nhưng chính Siêu đám Xử Nữ cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong vũ trụ.

  Yet, the entire Virgo Supercluster itself forms but a tiny part of our universe.

  OpenSubtitles2018.v3

  Arp 240 là một cặp thiên hà xoắn ốc tương tác nằm trong chòm sao Xử Nữ.

  Arp 240 is a pair of interacting spiral galaxy located in the constellation Virgo.

  WikiMatrix

  Nó chỉ là một trong số hàng ngàn ngân hà trong Siêu đám Xử nữ.

  It’s just one of thousands in the Virgo Supercluster.

  OpenSubtitles2018.v3

  CHÒM SAO XỬ NỮ

  In the Sign of the Virgin

  OpenSubtitles2018.v3

  Cung Xử Nữ, cô gái đồng trinh.

  Virgo… the virgin.

  OpenSubtitles2018.v3

  Trinh nữ , biểu tượng của cung Xử Nữ , ngũ cốc là thực phẩm thích hợp cho người thuộc cung này .

  The virgin , the symbol of Virgo , is shown holding grains which are the supportive foods of people born under this sign .

  EVBNews

  Messier 61 (còn được gọi là M61 hoặc NGC 4303) là một thiên hà xoắn ốc trung gian nằm trong chòm sao Xử Nữ.

  Messier 61 (also known as M61 or NGC 4303) is an intermediate barred spiral galaxy in the Virgo Cluster of galaxies.

  WikiMatrix

  Messier 84 hoặc M84, còn được gọi là NGC 4374, là một elip hoặc thiên hà dạng thấu kính trong chòm sao Xử Nữ.

  Messier 84 or M84, also known as NGC 4374, is an elliptical or lenticular galaxy in the constellation Virgo.

  WikiMatrix

  Siêu đám Xử Nữ có thể tích xấp xỉ bằng 7.000 lần so với thể tích của Nhóm địa phương hay bằng 100 tỷ lần của Ngân Hà.

  The Virgo Supercluster’s volume is very approximately 7000 times that of the Local Group or 100 billion times that of the Milky Way.

  WikiMatrix

  Tôi có cả một poster Xử nữ to đùng trong phòng ngủ, và tôi đọc tử vi hàng ngày, và Xử nữ thực sự chính là tôi.

  I had a huge Virgo poster in my bedroom. And I read my horoscope every single day, and it was so totally me.

  QED

  M61 là một trong những thiên hà lớn nhất nằm trong chòm sao Xử Nữ và nằm thuộc về một nhóm nhỏ hơn được gọi là S Cloud.

  M61 is one of the largest members of Virgo Cluster, and belongs to a smaller subgroup known as the S Cloud.

  WikiMatrix

  PSR B1257+12 c, định danh khác PSR B1257+12 B, còn có tên Poltergeist, là một ngoại hành tinh cách khoảng 2300 năm ánh sáng trong chòm sao Xử Nữ.

  PSR B1257+12 c, alternatively designated PSR B1257+12 B, also named Poltergeist, is an extrasolar planet approximately 2,300 light-years away in the constellation of Virgo.

  WikiMatrix

  Nó bao gồm bốn nhánh con, trước đây được gọi là các siêu lớp riêng biệt: Siêu đám Xử Nữ, phần mà Dải Ngân hà đang cư trú.

  It consists of four subparts, which were known pviously as separate superclusters: Virgo Supercluster, the part in which the Milky Way resides.

  WikiMatrix

  Những người mang cung Xử Nữ nên chú ý tới tiêu hoá và các ngũ cốc như lúa mì và chất xơ có thể giúp làm dịu hệ tiêu hoá .

  Virgoans should pay attention to digestion and grains like wheat and fiber can help smooth over the digestive tract .

  EVBNews

  Em là nữ hoàng của anh và em xứng đáng được đối xử như nữ hoàng.

  Well, you are my queen, and you deserve to be treated like one.

  OpenSubtitles2018.v3

  Nó là một chòm sao khá mờ và không có ngôi sao nào có độ sáng cấp một, nằm giữa Xử Nữ về phía tây và Thiên Yết về phía đông.

  It is fairly faint, with no first magnitude stars, and lies between Virgo to the west and Scorpius to the east.

  WikiMatrix

  Poster Xử nữ là ảnh một người phụ nữ đẹp với mái tóc dài, kiểu như đang thơ thẩn bên dòng nước, nhưng poster Thiên bình lại là một cái cân lớn

  The Virgo poster is a picture of a beautiful woman with long hair, sort of lounging by some water, but the Libra poster is just a huge scale.

  QED

  Và ngày nay nên đối xử phụ nữ như thế nào?

  And how should women be treated today?

  jw2019

  xử ” Kim Nữ “!

  Money Girl!

  OpenSubtitles2018.v3

  Họ cũng xử phạt nữ rapper này thông qua một thỏa thuận bí mật.

  They also fined the rapper which was resolved through a confidential agreement.

  WikiMatrix

  Kara, ngừng đối xử với Nữ Siêu Nhân như trợ lí của cô đi.

  Kara, stop treating Supergirl like she’s your personal assistant.

  OpenSubtitles2018.v3

  Nhà thiên văn học người Nam Phi, Tony Fairall, đã tuyên bố vào năm 1988 rằng các dịch chuyển đỏ cho thấy Siêu đám Xử Nữ và Siêu đám Trường Xà-Bán Nhân Mã có thể được kết nối với nhau.

  South African astronomer Tony Fairall stated in 1988 that redshifts suggested that the Virgo and Hydra-Centaurus Superclusters may be connected.

  WikiMatrix

  Quốc gia này bị chỉ trích vì cách thức đối xử với nữ giới và sử dụng hình phạt tử hình.

  The state has attracted criticism for its treatment of women and use of capital punishment.

  WikiMatrix

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xem Bói Tử Vi Cung Cự Giải: Những Người Sinh Ngày 30 Tháng 6 Là Ngày Gì, Ý Nghĩa Ngày Sinh 30
 • Cung Bạch Dương Nam Thích Con Gái Như Thế Nào 100% — 12 Cung Hoàng Đạo Thích Hôn Ở Đâu Và Hôn Thế Nào?
 • Đàn Ông Xử Nữ – Phụ Nữ Cự Giải – Hoàn
 • Đàn Ông Cự Giải – Phụ Nữ Thần Nông
 • Nhận Diện Gay Cự Giải
 • Nhân Mã Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • ♐ Tử Vi Miễn Phí Cung Nhân Mã Của Ngày Này
 • Chiron Ở Các Cung Hoàng Đạo
 • Nhân Mã Bị Tổn Thương: Im Lặng
 • Những Điều Nên Biết Nếu Bạn Đang Yêu Một Nhân Mã Nữ
 • Đàn Ông Nhân Mã – Phụ Nữ Ma Kết
 • Nhân mã.

  Centaurs.

  OpenSubtitles2018.v3

  Nhìn từ Trái Đất, M18 nằm giữa tinh vân Omega (M17) và Đám mây sao Nhân Mã (M24).

  From the perspective of Earth, M18 is situated between the Omega Nebula (M17) and the Sagittarius Star Cloud (M24).

  WikiMatrix

  Có thể là tên trung sỹ Nhân Mã trở lại để đc tán tỉnh nhiều hơn.

  Maybe it’s Sergeant Sagittarius coming back to flirt some more.

  OpenSubtitles2018.v3

  Tôi gọi là 4 Nhân mã

  I call them the Four Horsemen.

  OpenSubtitles2018.v3

  Nhân Mã?

  Sagittarius?

  OpenSubtitles2018.v3

  Tuy nhiên cậu và các bạn được cứu bởi Chiron và các chú nhân mã Party Ponies.

  However, he and his friends are rescued by Chiron and the Party Ponies.

  WikiMatrix

  Ồ, và phải có vài cung Nhân Mã nữa.

  Oh, and there must be a few Sagittarius as well.

  OpenSubtitles2018.v3

  Lưu Bị đem theo nhân mã của hắn đi rồi.

  One more thing.

  QED

  Nhân mã!

  Centaurs!

  OpenSubtitles2018.v3

  Ai trong số các ông biết điểm yếu của bộ áo giáp nhân mã?

  Which one of them knows the soft points on a centaur’s armor?

  OpenSubtitles2018.v3

  Hãy gập cơ lại nào , cung Nhân Mã !

  Flex those muscles , Sagittarius !

  EVBNews

  Nhân mã luôn chiến đấu bên cạnh cậu.

  Well, the centaurs will probably fight on your side.

  OpenSubtitles2018.v3

  Mô Dung tướng quân điều phối nhân mã.

  General Murong, you can delegate the troops?

  OpenSubtitles2018.v3

  Nhân Mã, vâng.

  Sagittarius, yes.

  OpenSubtitles2018.v3

  Các người không có quyền hành gì ở đây, lũ nhân mã.

  You have no business here, centaur.

  OpenSubtitles2018.v3

  Có lẽ cô ta có Thánh y Nhân mã,

  She probably has the Sagittarius Cloth,

  OpenSubtitles2018.v3

  Nhưng nhân mã Chiron đã giúp Peleus tìm lại.

  Chiron retrieved the sword for Peleus.

  WikiMatrix

  Nhân mã?

  Centaurs?

  OpenSubtitles2018.v3

  Đem nhân mã đánh từ hướng Nam của khách điếm

  Lead your men in an attack from the south of the inn

  OpenSubtitles2018.v3

  Vậy còn Nhân mã?

  What about centaurs?

  OpenSubtitles2018.v3

  Ta chưa từng thấy bọn Nhân mã giận giữ như vầy.

  I’ve never seen the centaurs so riled.

  OpenSubtitles2018.v3

  Một là lấy lại Thánh y Nhân mã của anh trai ta.

  One is to take back brother’s Sagittarius Cloth.

  OpenSubtitles2018.v3

  Lưu Bị đã dẫn nhân mã bỏ đi.

  Liu Bei has left with all his men

  OpenSubtitles2018.v3

  Bởi vì những người có cung Nhân Mã thường chuyển động , đùi và các cơ mông thường bó chặt .

  As Sagittarians are constantly in motion , the thighs and backside muscles are usually tight .

  EVBNews

  Cô ta đã có mặt tại cuộc chiến chống lại Lapiths, nơi cô ta lạc mất người chồng là nhân mã Cyllarus.

  She was psent at the battle against the Lapiths, where she lost her husband, the centaur Cyllarus, whom she loved very much.

  WikiMatrix

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tháng Song Ngư Của Em, Giai Song Ngư Của Em
 • Đàn Ông Kim Ngưu – Phụ Nữ Song Ngư – Hoàn
 • Top Hình Xăm Cung Song Ngư Đẹp & Ý Nghĩa Cho Nam Và Nữ
 • Tranh Thêu Chữ Thập: Song Ngư Yz580
 • Vết Thương Không Được Vá Lại Nhưng Song Ngư Vẫn Dũng Cảm Để Yêu
 • Cự Giải Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Cự Giải ♋: Tử Vi Theo Tháng Dành Cho Năm Tháng 10 Năm 2022
 • 15 Tật Xấu Của Cự Giải ⋆ Starsworld
 • Cự Giải ♋: Tử Vi Theo Tháng Dành Cho Năm Tháng 9 Năm 2022
 • Top 5 Bộ Anime Mà Một Cự Giải Sẽ Xem
 • Phòng Khám Quốc Tế Exson
 • Ngươi là Cự Giải.-. Deathmask!

  You’re Cancer.-. Deathmask!

  OpenSubtitles2018.v3

  Cung Cự Giải

  House of Cancer

  OpenSubtitles2018.v3

  Bướng bỉnh như cua , hoặc những ai thuộc cung Cự giải , có khuynh hướng gặp rắc rối với thực quản và dạ dày .

  Stubborn crabs like me , or those born under the rule of Cancer , tend to have problems with the esophagus and stomach .

  EVBNews

  11 Làm sao gia đình có thể kháng cự “sự giải trí” đồi bại đó?

  11 How can a family resist such degraded “entertainment”?

  jw2019

  Nhà thiên văn học cổ đại Ptolemy gọi nó là “khối mờ ảo trong ngực của Cự Giải“, và nó là một trong những đối tượng đầu tiên mà Galileo quan sát với kính viễn vọng của ông.

  Classical astronomer Ptolemy described it as “nebulous mass in the breast of Cancer“, and it was among the first objects that Galileo studied with his telescope.

  WikiMatrix

  Trong số mười hai dấu hiệu của hoàng đạo phương Tây, có đến sáu, cụ thể là Bạch Dương, bò (Taurus), cự giải (cua), sư tử (Leo), Bò Cạp (Scorpio), và Song Ngư (cá) là động vật, trong khi hai cung, Sagittarius (nhân mã) và Capricorn (cá lai dê) là động vật lai; Cái tên zodiac thực sự có nghĩa là một vòng tròn của động vật.

  Of the twelve signs of the Western zodiac, six, namely Aries (ram), Taurus (bull), Cancer (crab), Leo (lion), Scorpio (scorpion), and Pisces (fish) are animals, while two others, Sagittarius (horse/man) and Capricorn (fish/goat) are hybrid animals; the name zodiac indeed means a circle of animals.

  WikiMatrix

  Cổ Cự Cơ đã giành 22 giải thưởng kể từ năm 1995 bao gồm giải vàng cho nghệ sĩ nam xuất sắc trong năm 2005.

  Leo has won twenty-two of these awards since 1995 including a gold for Ultimate Male Artist in 2004.

  WikiMatrix

  Chẳng hạn, ông giải thích cách để kháng cự ham muốn vô luân, giải quyết các vấn đề với anh em đồng đạo và đối phó với khó khăn trong gia đình.

  For instance, he explained how to resist immoral desires, handle problems with fellow believers, and deal with family difficulties.

  jw2019

  Cuộc đổ bộ chỉ gặp sức kháng cự nhẹ nên lực lượng được giải thể vào ngày 30 tháng 8.

  They met only little resistance and subsequently secured blocking positions on May 30.

  WikiMatrix

  Kona, còn gọi là giải Ironman của Hawaii là cuộc đua cự ly dài lâu đời nhất trong giải đấu. Và nếu cảm thấy lạ lẫm, thì hãy xem nó như giải ba môn phối hợp tầm cỡ Super Bowl.

  The Kona, or Hawaii Ironman is the oldest Iron-distance race in the sport, and if you’re not familiar, it’s like the Super Bowl of triathlon.

  ted2019

  10 Phao-lô giải thích: “Kẻ nào chống cự uy quyền, tức là chống lại sự sắp đặt của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 13:2, NW).

  10 Paul explained: “He who opposes the authority has taken a stand against the arrangement of God.”

  jw2019

  Sau giải Vô địch Trượt băng tốc độ cự ly ngắn thế giới 2006, Ahn bay về lại Hàn Quốc.

  After the 2006 World Championships, Ahn flew back to South Korea.

  WikiMatrix

  Sau cuộc càn quét đầu tiên của Trung đội 1 và 2, Trung đội 3 được lệnh giải quyết bất cứ sự “kháng cự còn lại” nào.

  After the initial sweeps by 1st and 2nd platoons, 3rd Platoon was dispatched to deal with any “remaining resistance“.

  WikiMatrix

  Cơ quan này cũng thông báo Ahn cũng không tham gia thi đấu ở giải Vô địch Trượt băng tốc dộ cự ly ngắn thế giới 2008 ở Gangeung hay giải Vô địch đội tuyển thế giới 2008 ở Cáp Nhĩ Tân, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

  It was also reported that he would not be competing in the 2008 World Championships in Gangneung or the 2008 World Team Championships in Harbin, China.

  WikiMatrix

  International Association of Ultrarunners (IAU) là đơn vị tổ chức các giải vô địch thế giới cự ly 50 kilômét (31 mi), 100 kilômét (62 mi), 24 giờ, và được công nhận bởi IAAF.

  The International Association of Ultrarunners (IAU) organises the World Championships for various ultramarathon distances, including 50 kilometres (31 mi), 100 kilometres (62 mi), 24 hours, and ultra trail running, which are also recognized by the IAAF.

  WikiMatrix

  Bằng lời lẽ quả quyết, Ngài nói: “Ta sẽ chống-cự kẻ đối-địch ngươi, và chính ta sẽ giải-cứu con-cái ngươi”.

  In no uncertain terms, he says: “Against anyone contending against you I myself shall contend, and your own sons I myself shall save.”

  jw2019

  Hiện có ba cự ly nước rút tại Thế vận hội Mùa hè và Giải thế giới: 100 mét, 200 mét và 400 mét.

  Three sprints are currently held at the modern Summer Olympics and outdoor World Championships: the 100 metres, 200 metres, and 400 metres.

  WikiMatrix

  Biết được những lời giải đáp cho các câu hỏi đó sẽ giúp bạn kháng cự những ác thần.

  Finding the answers to such questions as these will help you to resist wicked spirit forces.

  jw2019

  Trong một hành động nóng nẩy kháng cự lại những người muốn bắt giải Chúa Giê-su, sứ đồ Phi-e-rơ vì “có một thanh gươm, bèn rút ra, đánh đầy-tớ của thầy cả thượng-phẩm, chém đứt tai bên hữu”.

  In a rash move against those who were about to take Jesus away, the apostle Peter, “as he had a sword, drew it and struck the slave of the high priest and cut his right ear off.”

  jw2019

  Các nhà hoạch định chính sách có thể giúp giải quyết vấn đề kháng cự bằng cách: Tăng cường khả năng theo dõi và khả năng phòng thí nghiệm; Điều chỉnh và thúc đẩy việc sử dụng thuốc hợp lý.

  According to World Health Organization, policymakers can help tackle resistance by strengthening resistance-tracking and laboratory capacity; and by regulating and promoting the appropriate use of medicines.

  WikiMatrix

  Vì chấn thương, Ahn không tham gia thi đấu tại giải Vô địch Trượt băng tốc độ cự ly ngắn thế giới 2009 tại Vienna, Áo diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 03.

  Because of his injury, Ahn did not compete in the 2009 World Championships in Vienna, Austria which took place March 6–8.

  WikiMatrix

  Những lời buộc tội cay độc có thể làm người hôn phối kháng cự, ngược lại kiên nhẫn lắng nghe sẽ giúp cả hai giải quyết vấn đề.

  Stinging accusations will likely make your spouse defensive, whereas patient listening will help both of you work toward a resolution.

  jw2019

  Nếu chúng ta thờ phượng Đức Giê-hô-va dựa theo Lời được soi dẫn, tức Kinh Thánh, thì sẽ được Ngài giải cứu bằng cách giúp chúng ta kháng cự Ma-quỉ.

  And if we worship Jehovah according to his inspired Word, the Bible, he will deliver us by helping us to resist the Devil.

  jw2019

  Policymakers and industry can help tackle resistance by: fostering innovation and research and development of new tools; and promoting cooperation and information sharing among all stakeholders.

  WikiMatrix

  Những cuộc cải cách của Diolectian đã củng cố bộ máy quan liêu chính phủ, đổi mới chính sách thuế, và tăng cường quân đội, cho đế chế thêm thời gian cầm cự nhưng không tận gốc giải quyết những vấn đề nó đang đối mặt: thuế khóa quá mức, tỉ lệ sinh trong dân số giảm dần, sức ép từ các biên giới, và những vấn đề khác.

  Diocletian’s reforms strengthened the governmental bureaucracy, reformed taxation, and strengthened the army, which bought the empire time but did not resolve the problems it was facing: excessive taxation, a declining birthrate, and pssures on its frontiers, among others.

  WikiMatrix

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đàn Ông Cự Giải – Hoàn
 • Sun Sign Thiên Yết – Moon Sign Cự Giải: Sự Kết Hợp Bùng Nổ Cảm Xúc Mạnh Mẽ
 • Những Cung Hoàng Đạo Lụy Tình Nhất
 • Đừng Bao Giờ Nghĩ Đến Chuyện “Yêu Xa” Trước Ba Cung Hoàng Đạo Này
 • Phỏng Vấn Cự Giải – Thiên Yết
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100