Top 14 # Thiên Bình Toàn Tập / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Duongveyeuthuong.com

Truyền Thuyết: Thăng Long Tứ Trấn Toàn Tập / 2023

1. Trấn Đông: Đền Bạch Mã thờ Long Đỗ Vương Chính Khí Thần

Trấn Đông là đền Bạch Mã, thờ thần Long Đỗ, hay còn có tên là thần Long Độ, thần Bạch Mã.

Thần tích kể rằng thời Bắc thuộc, Cao Biền được nhà Đường cử sang làm Tiết độ sứ cai quản Giao Châu, cho đắp thành Đại La. Thành lũy xây xong, một buổi sớm Cao Biền dạo chơi ngoài cửa đông, bỗng nhiên trời nổi mưa to gió lớn, mây ngũ sắc dâng lên chói lòa. Giữa đám mây hiện ra một người cưỡi con rồng đỏ, đầu đội mão xích hoa, thân mặc áo tử hà, xiêm là, giày đỏ, bay lượn trong mây mù, hương lạ thơm lừng, đàn sáo hợp tấu, lững lờ uyển chuyển, lúc thấp lúc cao, lâu ước độ hai khắc rồi bỗng nhiên tan mất.

Cao Biền kinh dị, coi là yêu quái muốn thiết đàn để cúng. Đêm hôm ấy, hắn mộng thấy người hồi sáng đến nói rằng:

– “Ta không phải yêu khí đâu, mà là Long Đỗ vương chính khí thần muốn xem kĩ thành mới hiện ra đó thôi”.

Biền tỉnh dậy, than rằng phải chăng do hắn không khuất phục được người Giao Châu mà để quỷ thần dòm ngó. Có người khuyên hắn đúc tượng, lập đàn trấn yểm thần Long Đỗ. Biền làm theo, vừa đọc chú thì trời đất mù mịt, mưa gió vần vũ, tượng sắt hóa tro bụi. Cao Biền sợ hãi, có ý rút về phương Bắc. Người dân thấy lạ, bèn lập đền tại mạn đông thành mà tế thần.

Đời Lý Công Uẩn dời đô về Đại La, đổi tên thành Thăng Long, muốn mở rộng thành nhưng đắp xong đều bị lở. Đêm vua nằm mộng thấy thần dặn dò cứ theo vó ngựa mà đắp.

Từ ngôi đền của thần Long Đỗ, có con ngựa trắng đi ra, đi một vòng sang phía tây về phía đông rồi trở lại vào đền. Vua y lời thần cho đắp thành lũy theo vết chân ngựa, xây đến đâu chắc đến đấy. Vua cho đúc tượng con ngựa trắng để thờ, từ ấy gọi là đền Bạch Mã. Về sau khu phố chợ nhiều lần hỏa hoạn, mà ngôi đền của thần vẫn uy nghi đứng vững không hề bị lửa thiêu rụi.

2. Trấn Tây: Đền Voi Phục thờ Linh Lang Đại Vương

Trấn Tây là đền Voi Phục hiện nằm trong trong lòng vườn thú Thủ Lệ, nơi thờ Linh Lang Đại Vương, một vị hoàng tử triều Lý.

Thần tích về ngài mỗi nơi chép một khác nhau. Kể rằng ngài vốn là con thứ năm của Lạc Long Quân, đến triều vua Lý Thánh Tông giáng sinh làm con thứ tư của cung phi Hiệu Nương. Một hôm phi tới hồ Dâm Đàm (nay là hồ Tây) tắm gội bỗng thấy rồng thần nổi lên hồ, phun sóng thành mây rồi bay lên không mất hút.

Khi đó toàn thân phi thơm phức, năm sáu ngày sau được vua gọi vào cung, từ đó có thai. Phi mang bầu tới 14 tháng trời, một đêm kia nằm mộng thấy một người áo gấm đai ngọc vái xin làm con; tức thì cung phi hạ sinh hoàng tử, đặt tên là Hoàng Lang (có nơi viết Hoằng Chân). Phi xin mang con về nuôi ở Trại Chợ.

Ít lâu sau giặc Tống xâm lược bờ cõi, sứ giả đi khắp nơi chiêu mộ người tài. Hoàng Lang thấy thế xin sứ giả tâu vua cấp một cờ hồng cán dài mười trượng và một con voi chiến. Sứ về tâu, vua mừng cấp cho Lang cả voi lẫn 5000 binh sĩ. Lang hô một tiếng, con voi lập tức phủ phục dưới chân ngài. Đoạn phất cờ ra trận, đánh tan quân giặc.

Đánh thắng giặc Tống, ngài không nhận vinh danh bổng lộc, hồi hương về Trại Chợ rồi bảy tháng sau mất do bệnh đậu mùa. Ngài hóa con giao long bay về hồ Dâm Đàm rồi biến mất. Vua thương tiếc phong làm Linh Lang Đại Vương, sai lập đền thờ tại Trại Chợ, nay là đất Thủ Lệ. Trong đền đúc tượng hai con voi phủ phục trước mặt ngài theo thần tích, chính vì vậy mà gọi là đền Voi Phục.

Ở làng Yên Phụ và làng Thụy Khuê cũng thờ thần Linh Lang, nhưng thần tích ở đây lại chép về hai nhân vật thời Trần. Ở làng Yên Phụ là con vua Trần Thánh Tông, gọi là Uy Linh Lang, ở làng Thụy Khuê là con vua Trần Nhân Tông, gọi là Vân Linh Lang. Cả hai vị thần đều có những giai thoại sinh nở kỳ lạ và có công chiến đấu chống giặc Nguyên xâm lược.

3. Trấn Nam: Đền Kim Liên thờ Cao Sơn Đại Vương

Trấn Nam là đền Kim Liên thờ phụng Cao Sơn Đại Vương. Thần Cao Sơn được thờ ở rất nhiều nơi khắp đồng bằng Bắc Bộ.

Chính vì vậy thần tích về ngài có vô vàn dị bản, mỗi nơi kể một khác nhau. Một phiên bản phổ biến kể rằng hai anh em Cao Sơn và Quý Minh là anh em con chú con bác của Tản Viên (tức Sơn Tinh). Cao Sơn là sơn thần, Quý Minh là thủy thần hoặc thổ thần tùy dị bản; hai anh em đã trợ lực Tản Viên Sơn Thánh chống lại Thủy Tinh trong trận hùng chiến kinh thiên động địa.

Sau đó Hùng Duệ Vương phong cho hai anh em làm tướng quân, có công đánh thắng một trận lớn dẹp giặc Thục Phán (An Dương Vương sau này). Một thời gian sau ba ngài hóa, mỗi ngài Tản Viên, Cao Sơn, Quý Minh ngự trị một đỉnh trong dãy núi Ba Vì.

Thần tích ở đền Kim Liên lại kể rằng Cao Sơn là một trong 50 người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ theo mẹ lên núi, được phong chức Lạc tướng Vũ Lâm, cai quản vùng núi ở Ninh Bình. Về sau, do linh ứng phò trợ Lê Tương Dực diệt quân Lê Uy Mục mà được dân làng Kim Liên rước về thờ, phong làm Cao Sơn Đại Vương trấn giữ phía Nam thành Thăng Long.

Ngoài ra ở những nơi khác cũng thờ các vị thần khác cũng tên là Cao Sơn. Ở Chí Linh, Hải Dương thờ vị Cao Sơn là thầy thuốc chữa bệnh đậu mùa cho dân.

Ở một số đình đền còn thờ ông Cao Sơn người Trung Quốc, vốn sinh ở Đại Việt, sau trở về phương Bắc học tập rồi dẫn quân sang tiêu diệt triều đại nhà Hồ. Sau trở về phương Bắc, được vua nhà Minh phong làm Cao Sơn Đại Vương, về tu ở núi Bảo Đài, thọ 103 tuổi.

4. Trấn Bắc: Đền Quán Thánh thờ Huyền Thiên Trấn Vũ

Thăng Long Tứ Trấn là tên gọi của bốn ngôi đền thiêng trấn giữ bốn phương đông tây nam bắc thành Thăng Long xưa, mỗi ngôi đền thờ một vị thần Thành hoàng phù hộ cho dân chúng an cư lạc nghiệp. Trấn Bắc là đền Quán Thánh, tên chữ là Trấn Vũ Quán, thờ Huyền Thiên Trấn Vũ.

Vốn Huyền Thiên Trấn Vũ là một vị thần tiên Đạo giáo xuất xứ từ Trung Quốc. Truyền thuyết kể rằng ông vốn do Ngọc Hoàng Thượng Đế (có nơi nói là Thái Thượng Lão Quân) tách ra một thế phách của mình xuống đầu thai làm con trai vua nước Tịnh Lạc. Lớn lên, vị thế tử không muốn làm vua, từ bỏ giàu sang phú quý mà đi tu ở núi Võ Đang dưới sự dạy dỗ của Diệu Lạc Thiên Tôn.

Đạt được thần thông rồi, ngài rạch bụng moi ruột gan, vân du về phương bắc trừ yêu ma quỷ quái giúp dân. Không ngờ gan và ruột biến thành hai con quái Rùa và Rắn làm hại dân lành. Thấy vậy thần quay về thu phục hai con yêu quái trở thành hai vị tướng Rùa và Rắn dưới trướng mình. Thần được Ngọc Hoàng Thượng Đế giao cho trấn giữ phương bắc. Vì vậy mà Huyền Thiên Trấn Vũ cũng được cho là tương ứng với Huyền Vũ (một trong Tứ thánh thú: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ) cũng trị vì phương bắc.

Về sau du nhập vào Việt Nam, dân ta đã kể rằng Huyền Thiên Trấn Vũ sau khi tu hành đắc đạo đã du hành sang nước ta. Ngài đến ngôi làng Long Đỗ ven hồ Tây ngày nay, tu đạo ở một ngôi đền. Dùng đạo pháp, ngài trừ yêu ma quỷ quái giúp dân lành, trong đó trừ được một con cửu vĩ hồ nham hiểm.

Lý Công Uẩn khi dời đô về Thăng Long đã lập đền thờ phụng ngài, phong làm vị thần trấn giữ phương bắc thành Thăng Long. Về sau mỗi đợt hạn hán, các vua triều Lê cũng thường tới đây để cầu ngài ban mưa thuận gió hòa.

Dù giai thoại về Huyền Thiên Trấn Vũ xuất hiện từ đời nhà Tùy, nhưng dân ta sau này còn kể những câu chuyện về ngài diễn ra từ thời nước ta dựng nước. Rằng ngài thác sinh thành Thánh Gióng giúp Hùng Vương thứ 6 diệt giặc Ân, thác sinh giúp Hùng Vương thứ 7 đánh giặc Thạch Linh. Đời An Dương Vương lại phò vua trừ yêu tinh gà trắng để xây thành Cổ Loa.

Cho một vị thần phương bắc “nhập tịch”, giúp dân ta tiêu diệt giặc phương bắc, đúng là “tuyệt chiêu” của các cụ nhà ta!

Baldur (Epic)

chúng tôi

Toàn Tập Xem Bói Tình Yêu Ma Kết (22/12 / 2023

Tình yêu của Ma Kết cũng có thể được ví như chính con người của họ, cao quý và thanh lịch. Họ có xu hướng thích bảo vệ người họ yêu và có thể an ủi, vỗ về người ấy khi họ buồn bã, khổ đau. Họ sẵn sàng thể hiện tình yêu của mình giữa nơi công cộng nhưng lại không thích công khai tình cảm vì cảm thấy điều đó không thật sự cần thiết. Vì vậy, nếu bạn là một người nhạy cảm, có thể sẽ thấy buồn vì thái độ này.

Các chuyên gia xem boi tinh yeu khuyên bạn nên yêu Ma Kết. Bởi đối với Ma Kết, tình yêu, hôn nhân là chuyện cả đời người và họ không thích đùa giỡn.

Trong tu vi tron doi có nói, những người thuộc cung hoàng đạo này là người đứng đắn và lý trí, nên hôn nhân của họ cũng tương tự như thế – nghiêm túc và bền chặt. Họ sẵn sàng làm mọi thứ để giữ cho tình cảm luôn được nguyên vẹn. Tình yêu Ma Kết cực kỳ thủy chung và một khi yêu ai thường chỉ có duy nhất một mình người đó. Trong tư tưởng của Ma Kết, yêu là phải cưới, ngoài mặt rất lạnh lùng và nghiêm nghị nhưng mấy ai biết, Ma kết là người vô cùng lãng mạn. Họ rất tận tâm và luôn luôn suy nghĩ cho nửa kia của mình. Họ khoan dung, vị tha nhưng cũng đầy chiếm hữu với nửa kia của họ.

Nếu yêu một Ma Kết , hãy yên tâm rằng vòng tay và bờ vai vững vàng của họ sẽ luôn che chở cho bạn. Không cần chờ đợi hay tìm kiếm xa xôi, Ma Kết luôn ở bên cạnh bạn đó thôi! Và một khi đã hứa thì bằng mọi giá, Ma Kết cũng sẽ cố gắng hoàn thành lời hứa của mình mà không có một chút né tránh hay phàn nàn nào.

Ma Kết khi yêu rất chung thủy và vô cùng tận tụy, quan tâm tới nửa kia của mình, nhưng họ sẽ làm điều đó thật nghiêm túc và âm thầm chứ không thích khoa trương hay cợt nhả hòng vui vẻ với người ấy của mình. Đối với Ma Kết, tình yêu và “chuyện ấy” đều quan trọng như nhau, thiếu một trong hai đều không thể. Họ cải thiện tình cảm với người ấy bằng chăn gối, và thương yêu người ấy bằng tình yêu tận đáy lòng.

Tình yêu của Ma Kết cũng có thể được ví như chính con người của họ, cao quý và thanh lịch. Họ có xu hướng thích bảo vệ người họ yêu và có thể an ủi, vỗ về người ấy khi họ buồn bã, khổ đau. Họ sẵn sàng thể hiện tình yêu của mình giữa nơi công cộng nhưng lại không thích công khai tình cảm vì cảm thấy điều đó không thật sự cần thiết. Vì vậy, nếu bạn là một người nhạy cảm, có thể sẽ thấy buồn vì thái độ này.

Không nhường nhịn, ủ rũ, quan trọng hóa vấn đề và cầu toàn. Ma Kết, dù là nam hay nữ, đều không có thói quen thay đổi mình vì người yêu. Ngược lại, nếu người yêu làm không đúng ý mình mà lại khăng khăng không chịu thay đổi, thì dễ có nguy cơ Ma Kết sẽ chuyện bé xé ra to và bực dọc.

Tìm hiểu kỹ hơn về những mẫu Tỳ Hưu đang được ưa chuộng nhất:

Truy cập để xem nhiều hơn tại Vật Phẩm Phong Thủy – Hệ Thống Cửa Hàng Phong Thủy UY TÍN & NỔI TIẾNG Hotline: (028) 6688 8383 / (024) 6663 8383

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Khi Song Tử Gặp Thiên Bình (Tập 2) / 2023

Có người nói rằng Song Tử vượt qua nỗi đau nhanh thật là nhanh, chớp mắt có thế quên người cũ đế tới với một người khác mới mẻ và cuốn hút hơn. Nhưng cô bé Song tử trong câu chuyện của tôi lại quá ngốc nghêch và si tình.

Đã 6 năm trôi qua, kể từ lần đầu tiên gặp Thiên Bình và…để mất Thiên Bình, Song tử tin rằng, ở một nơi nào đó trên trái đất này, Thiên Bình vẫn đứng đó, chờ đợi cô ở cuối con đường. Và như thế, Song tử vẫn không ngừng chờ đợi và tìm kiếm.

Song tử nén mình trong những chuyến xe buýt chật chội cuối ngày. Rồi như một thói quen, mỗi khi ngồi nhìn ra ngoài ô cửa kính xe, cô lại bắt đầu tìm kiếm. Một hi vọng mong manh nào đó thúc đẩy Song tử. Biết đâu, biết đâu đó bên ngoài kia, trong ánh đèn xe nhấp nhoáng của cái thành phố đông đúc này, Song tử sẽ gặp lại nụ cười tỏa nắng ấy.

Buổi sáng hàng ngày của Song tử bắt đầu với việc mở FB, không phải để nghe nghóng tin tức của bạn bè, cũng chẳng phải để viết nên những dòng suy nghĩ luôn chất chứa trong lòng. Song tử ngốc nghêch ấy! từng ngày, từng ngày lại gửi đi 200 lời mời kết bạn tới với tất cả mọi người, chỉ với một hi vọng đó là :” một ngày nào đó sẽ tìm thấy Thiên Bình, sẽ lại được ngắm nhìn cuộc sống của cậu ấy từ 1 góc xa nào đó”.

Và cuối cùng, sau tất cả những nỗ lực tưởng chừng như điên rồ ấy, Song tử cũng đã tìm thấy Thiên Bình. Vẫn nụ cười tỏa nắng ấy, vẫn cái dáng người thân quen ấy, nhưng trái tim Song tử thì vỡ tan thành ngàn mảnh. Bởi, giờ đây người mang tới nụ cười cho Thiên Bình đã không còn là Song Tử nữa. Bên cạnh Thiên Bình là một người khác, có lẽ hiền lành, dịu dàng và nữ tính hơn Song tử rất nhiều.

Có người từng nói:” Khi ta không nỗ lực tới cùng thì ta không thể biết những gì đang chờ đón ta ở phía cuối con đường”. Song tử đã dùng tất cả niềm tin và sự kiên định của mình để can đảm bước đến cuối con đường mình đã chọn. Mặc dù trái tim cô thắt lại nhưng cô không hề hối hận về những việc mình đã làm hay những tình cảm mà cô đã trao đi. Cuối cùng thì cô đã tìm thấy Thiên Bình, mặc dù không bao giờ có được điều mình hằng mơ ước, nhưng Song tử vẫn hạnh phúc bởi cô biết người cô yêu đang hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi Song tử mới lại được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy, như vậy là quá đủ….Bỗng có một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng Song tử, cảm giác bình yên…

Song tử đã trốn trong căn phòng ký ức quá lâu để chờ đợi và tìm kiếm một người. Cô sợ phải mở cánh cửa kia để bước ra ngoài, đối mặt với một thế giới mới, thế giới có thể không giống như những zì cô mong đợi.Cho đến ngày, bỗng có một bàn tay chìa về phía cô, chờ cô nắm lấy. Không biết từ bao giờ đã có một người mở cửa, bước vào căn phòng ký ức của Song Tử. Bàn tay dịu dàng và ấm áp ấy nắm lấy đôi bàn tay gầy gò, run rẩy của Song tử. Người đó cho Song tử biết rằng:”Sự bình yên mà cô đang cảm thấy, không zì khác, chính là nỗi cô đơn”. Vậy là lần đầu tiên, sau một thời gian dài nép mình trong quá khứ, Song tử đã can đảm tiến lên, mở rộng cánh cửa và bước ra khỏi chiếc vỏ ốc của bản thân.

Và bạn biết không??? Người khiến Song tử thay đổi, lại là một Thiên Bình.

Mặc cho những cơn mưa tầm tã, mặc cho cái lạnh cắt da của Hà Nội mùa đông, đi bên cạnh Thiên Bình khiến Song tử ấm áp và bình yên đến lạ. Lần đầu tiên trong đời, Song tử biết rằng:” ăn kem mùa đông, thật tuyệt…”. Mùa đông đã không còn lạnh lẽo, đơn giản, vì bên cạnh Song tử đã có một người để dựa vào mỗi khi mệt mỏi.

Chắc Thiên Bình thấy Song tử phiền phức lắm khi lúc nào cũng nhờ vả, lúc nào cũng bám lấy, quấy rầy Thiên Bình bằng những câu chuyện không đâu. Không phải vì Song tử không thể tự giải quyết những việc đó . Song tử đủ thông minh và tự lập để làm mọi thứ mình muốn. Chỉ là…Song tử luôn muốn Thiên Bình hiện diện trong thế giới của mình mà thôi.

Nếu Song tử có thể nói với Thiên Bình một câu thì Song tử sẽ nói rằng :” ước gì tớ có thể bỏ cậu vào trong túi áo”.Vì sao ư????Vì Song tử muốn mang theo Thiên Bình đến tận cùng trái đất…Vì hình như Song tử đã thick Thiên Bình mất rồi…

Có một người bạn tốt đã nói với tôi rằng:” Không ai dám chắc ngày mai sẽ ra sao, không ai có thể khẳng định sẽ yêu một người trong suốt cuộc đời. Những thứ tình cảm mà chúng ta có với nhau có thể nông nổi, bồng bột, có thể mong manh và sẽ thay đổi bất cứ lúc nào. Nhưng tất cả những tình cảm đó đều đáng được trân trọng. Vì thế, hãy biết nắm bắt và gìn giữ những gì mình đang có. Đó mới là điều đáng quý nhất…”Tôi muốn cảm ơn người bạn đó.Đây là một câu chuyện có thật với những tình cảm chân thành nhất mà tôi muốn dành tặng một người bạn đặc biệt- một người bạn Thiên Bình

Mong rằng những điều tôi viết ở trên sẽ khiến các bạn cảm thấy một chút zì đó…là mình. [BH]

Tuyển Tập Ảnh Bìa Facebook Cung Hoàng Đạo Thiên Bình (23 / 2023

Blog topchiase24h chia sẻ bộ tuyển tập những ảnh bìa facebook cung hoàng đạo Thiên Bình (23/09 – 22/10) để mọi người thỏa sức lựa chọn thay đổi cho trang cá nhân của mình. Một số thông tin về cung hoàng đạo Thiên Bình (23/09 – 22/10) bạn nên biết:

Tên gọi: Thiên Bình

Tên khác: Thiên Xứng

Tên tiếng Anh: Libra

Nick name: Bình Nhi, Thiên Thiên, Thiên Nhi, Tiểu Bình, Bình Bình, Tiểu Cân, Cân Cân, Libaby

Ngày sinh: 22/09 – 22/10

Giải mã Thiên Bình:

Hài hước và nhiệt tình, Thiên Bình là người rất tuyệt trong tình bạn. Về tình yêu, tìm “nửa kia” thích hợp là ưu tiên hàng đầu của Thiên Bình. Với tính cách như vậy, Thiên Bình không chịu được cô đơn trong thời gian dài.

“Tôi cân bằng giữa…” đó là câu cửa miệng của người cung Thiên Bình. Yêu hòa bình và có đầu óc phân tích tốt, Thiên Bình căm ghét sự cô đơn. Tình bằng hữu rất quan trọng với những người được sinh trong cung này.

Sưu tầm

5

/

5

(

1

bình chọn

)